Skip til hoved indholdet

Støtte- og kontaktpersonsordning

  Hjem Borger Handicap og psykiatri Hjælp i hverdagen Støtte- og kontaktpersonsordning

Støtte- og kontaktpersonsordningen er et opsøgende tilbud til dig, som har behov for hjælp til at styrke dine sociale færdigheder, så du kan skabe og fastholde kontakt til andre mennesker

Ordningen kan være med til at afhjælpe, at du oplever social isolation, og udvikle samarbejdet mellem dig og kommunen, så vi fx kan hjælpe dig med at kontakte og benytte de aktivitets- og samværstilbud, der findes i kommunen.

Støtte- og kontaktpersonen kan også støtte dig i at blive mere selvstændig, tage personligt ansvar og øge din livskvalitet og dit selvværd.

Læs om støtte- og kontaktpersonsordningen

Du kan blive tilbudt støtte- og kontaktpersonsordningen, hvis du:

 • er socialt udsat, sindslidende, misbruger og/eller hjemløs.
 • ikke tidligere har modtaget støtte.
 • ikke kan fastholdes i andre tilbud.
 • vil have gavn af fx bostøtte i eget hjem eller misbrugsbehandling, men ikke umiddelbart magter eller ønsker at modtage den.
 • kun magter begrænset eller sporadisk kontakt og har brug for minimal støtte for at fungere.

 

Alle kan henvende sig direkte til støtte- og kontaktpersonerne, og tilbuddet kræver ingen bevilling.

Henvendelserne kan fx komme fra familie, bekendte, naboer, boligforeninger, egen læge, politi, sagsbehandler m.fl.

Hvis du henvender dig på andres vegne, behøver du ikke at blive involveret mere i sagen.

Du har som udgangspunkt ret til at være anonym, og medarbejderne har tavshedspligt.

Ved nye henvendelser reagerer vi indenfor 3 hverdage.

Støtten kan foregå i dit eget hjem, på værestederne eller andre steder, hvor du opholder dig og føler dig tryg. Du kan også få støtte pr. telefon.

Når kontakten er etableret, planlægger støtte- og kontaktpersonen i samarbejde med dig tidspunkter og støttens indhold – alt efter dine behov og ønsker. Fx kan støtten være:

 • At styrke dine muligheder for at få og bevare kontakt til omverden.
 • At understøtte og styrke muligheden for, at du kan leve et liv på dine egne præmisser - med større personlig og social mestring.
 • Via omsorg at minimere effekten af de belastende livsvilkår, der følger med, når du har en svær psykiatrisk problemstilling, et misbrug eller andre sociale problemer.
 • At hjælpe dig med at kontakte offentlige myndigheder.
 • At ledsage dig til sociale myndigheder, lægebesøg mv.
 • At støtte og motivere dig til eventuel behandling.
 • At støtte og hjælpe dig, så du bliver i stand til at benytte samfundets øvrige muligheder og allerede etablerede tilbud.

Støtten gives som udgangspunkt på hverdage imellem kl. 8.00–17.00.

Tilbuddet er frivilligt, og du kan derfor til enhver tid frasige dig hjælpen.

Kontakt

Kontakt os
Støtte- og kontaktpersoner

Marie Thomsen
Tlf.: 2295 3243

Louise Lunden
Tlf.: 5164 9406


Visitationen - Det Specialiserede Område

Tlf.: 99454421

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback