Skip til hoved indholdet

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

  Hjem Borger Handicap og psykiatri Hjælp i hverdagen Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Du kan få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som skyldes din varigt nedsatte funktionsevne

Der kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, fx udgifter til:

 • medicin
 • kørsel i forbindelse med uddannelse, arbejde, behandling og fritid
 • særlige kurser
 • håndsrækninger
 • ekstra vask

Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Læs om støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Du kan få dækket merudgifter, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen.
 • har udsat/opsat din folkepension.
 • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne, som ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

 • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få hjælp til at dække dine merudgifter, medmindre du får kontant tilskud (jf. servicelovens § 95) eller borgerstyret personlig assistance (jf. servicelovens § 96).

Når du ansøger om nødvendige merudgifter, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis du er over 30 år, og det ikke er muligt for dig at bruge den digitale selvbetjening, kan du konkte Visitationen, Det Specialiserede Område.

Er du under 30 år, kan du kontakte UngeCentret.

Du får senest svar indenfor 12 uger.

Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse en gang om måneden.

Du har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Vi fastsætter herefter et nyt beløb. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at det er konstateret.

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har, som følge af din funktionsnedsættelse.

For at komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter. Det gælder både løbende udgifter og enkeltudgifter.

Du kan læse om satserne på Social-og Ældreministeriets hjemmeside.

Du kan højst én gang om året få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at dine merudgifter er stigende.

Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt.

Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.

Tilskuddet er skattefrit.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4421

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback