Skip til hoved indholdet

Værgemål

    Hjem Borger Handicap og psykiatri Myndighed, værgemål og fuldmagt Værgemål

Hvis du på grund af dit helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, kan det være nødvendigt, at du kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden - en værge - kan handle på dine vegne

Ved langt de fleste værgemål er du stadig myndig og beholder retten til at handle selv. Du har også fortsat stemmeret. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at beskytte dig mod at blive udnyttet eller indgå uheldige økonomiske aftaler. Hvis det forholder sig sådan, kan du helt eller delvist få frataget din økonomiske retlige handleevne.

Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge.

Læs om værgemål

For at komme under værgemål, skal du have et aktuelt behov. Det betyder, at dit helbred gør dig ude af stand til at træffe eller gennemføre nødvendige opgaver og beslutninger.

Domstolene kan helt eller delvist kan fratage dig den retlige handleevne.

Fratages du din handleevne helt, bliver du umyndig, og det er kun din værge, der kan indgå gyldige økonomiske aftaler på dine vegne. Du mister også din stemmeret til Folketingsvalg, men kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsråd og Europa-Parlamentet.

Får du delvist frataget din handleevne, er du stadig myndig, men kan ikke indgå gyldige økonomiske aftaler på områder, hvor din handleevne er frataget. Du kan dog stadig stemme til valg til Folketinget.

Familieretshuset kan imidlertid behandle en ansøgning om indskrænkning eller ophævelse af fratagelse af den retlige handleevne.

Samværgemål

Hvis du har behov for støtte til at træffe beslutninger om dine økonomiske forhold, kan du få en samværge.

Er du under samværgemål, skal du være så velfungerende, at du kan indgå i et samarbejde med din værge.

Du skal selv ansøge om samværgemål ved Familieretshuset, hvis du har behov for det.

Følgende kan søge om værgemål eller om ændring eller ophævelse af et værgemål:

  • Dig selv
  • Dine nærmeste pårørende, fx din ægtefælle, dine børn, forældre, søskende mv.
  • Værgen, en særlig værge eller en skifteværge
  • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har opsyn med fremtidsfuldmægtigen
  • Kommunalbestyrelsen
  • Regionsrådet
  • Politidirektøren

Når Familieretshuset iværksætter et værgemål, bliver der beskikket en værge, fx et familiemedlem eller en anden, der kender dig godt.

Der kan kun være én værge, og du kan ikke blive pålagt at være værge.

Hvis der ikke er en egnet værge, eller hvis dine pårørende er uenige om, hvem det skal være, har Familieretshuset tilknyttet faste værger, som kan beskikkes. En fast værge skal have vederlag for sit arbejde. Vederlaget betales normalt af den, der er under værgemål.

Beskikkes du som værge, skal du handle på den pågældendes vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter, fx økonomiske spørgsmål.

Du har ikke ubegrænset adgang til at handle på vegne af den, som værgemålet omfatter. Nogle beslutninger skal Familieretshuset godkende.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Tlf.: 9945 4420

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Visitationen - Det Specialiserede Område

Tlf.: 9945 4421

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback