Skip til hoved indholdet

Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet

    Hjem Borger Handicap og psykiatri Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet

Tilsynet skal sikre, at alle borgere får den hjælp, de er bevilget, og at opgaverne løses med den kvalitet, som er vedtaget politisk.

Brønderslev Kommune fører tilsyn med kvaliteten af aktivitets- og botilbud på Brønderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriområde og hos private leverandører.

Læs om tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet

Alle private og kommunale aktivitets- og botilbud skal mindst én gang årligt have et anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Nord.

Formål

Socialtilsyn Nord foretager et driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet skal både føre kontrol og indgå i dialog med tilbuddene for at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten.

Tilsynet foregår efter 6 temaer i kvalitetsmodellen:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Styrelsen for Patientsikkerhed skal, som en af sine hovedopgaver, føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder efter hvert tilsyn en tilsynsrapport, hvori det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning på landsplan af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger.

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes det, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i Styrelsens tilsynsrapport for det enkelte område.

Tilsynsrapporter for Handicap- og Psykiatriområdet

Socialt tilsyn på de kommunale tilbud: 

Botilbuddet Brandur Allé 5, Brønderslev:

Botilbuddet Brandur Allé 11, Brønderslev:

Botilbuddet Nordstjernen, Brønderslev:

Botilbuddet Sirius, Brønderslev:

Botilbuddet Stenumgård, Brønderslev:

Botilbuddet Bogfinkevej, Brønderslev:

Botilbuddet Lundagervej, Dronninglund:

Springbrættet (dagtilbud), Brønderslev:

Socialpædagogisk støtte:

Risikobaseret tilsyn på de kommunale tilbud:

Botilbuddet Nordstjernen, Brønderslev:

Socialt tilsyn på de kommunale tilbud: 

Det Blå Hus - Bageriet, Brønderslev:

Det Blå Hus - Produktionsvirksomheden, Brønderslev:

Botilbuddet Hedebo, Brønderslev:

Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14, Brønderslev:

Brønderslev Rusmiddelcenter:

Socialpædagogisk støtte:

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback