Skip til hoved indholdet

Støjforurening

    Hjem Borger Natur, miljø og klima Forurening og spildevand Støjforurening

Støj fra trafik, industri og musik kan være til stor gene

Er du generet af støj fra industri, bygge- og anlægsarbejder, spillesteder mv. kan du kontakte kommunen. Hvis du er generet af støj forårsaget af privatfest, gadestøj mv. kan du kontakte politiet på telefon 114. 

Kontaktoplysninger 
Tine Eis 
Sagsbehandler - Virksomheder 
Tlf.: 9945 5420 

Laura Willumsen 
Sagsbehandler – Virksomheder 
Tlf.: 9945 4987 
 

Læs mere om støjforurening

Brønderslev Kommune har vedtaget et regulativ, som gælder for bygge-, anlægs- og nedrivningsarbejder. Formålet med regulativet er at begrænse støj-, vibrations- og støvgener fra disse aktiviteter. 

Læs i regulativet hvilke aktiviteter som er omfattet, arbejdstider for støjende aktiviteter mv.

Hvis det ikke lykkes at komme af med den generende støj ved at snakke med dem, der laver støjen, og det heller ikke hjælper at inddrage kommunen eller en anden myndighed, kan du i flere tilfælde klage over det til andre myndigheder. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke myndigheder, der har mulighed for at gribe ind. 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Virksomheder

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback