Skip til hoved indholdet

SFO og klubtilbud

  Hjem Borger Skole og uddannelse SFO og klubtilbud

SFO er for børn fra cirka seks til ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Skal dit barn i skolefritidsordning (SFO), skal du indskrive og udmelde via Digital Pladsanvisning.

 • Indmeldelse kan foregå fra dag til dag.
 • Udmeldelse skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Kun forælder, som har forældremyndighed over barnet kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet.
Har du alene forældremyndigheden, er det kun den forælder, som kan indmelde og udmelde barnet.
Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet.

Fritids- og ungdomsklubber er et tilbud til børn og unge efter skoletid, men ikke et pasningstilbud.

Læs mere om Fritidsordninger og klubtilbud

Asaa

Rusen
Rusen 5
Tlf. 9945 4810

Brønderslev

 • Fritteren
  Søndergade 40
  Tlf. 9945 4852

 • Hedegården
  Nordens Allé 50
  Tlf. 9945 5190
 • Månehuset
  Skolegade 36
  Tlf. 9945 4822

Dronninglund

Skolefritidsordningen
Rørholtvej 20
Tlf. 9945 5732

Flauenskjold

SFO
Ingeborg Skeels vej 44
Tlf. 9945 5781 

Hjallerup

Stjernehuset
Idræts Allé 6
Tlf. 9945 4970

Jerslev

Solstrålen
Samsøgade 40
Tlf. 9945 5171

Klokkerholm

Klokkerholm SFO
Smørblomstvej 5b
Tlf. 9945 5445

Thise

SFO
Jens Thisevej 26
Tlf. 5087 5227

Ø. Brønderslev

Alfehøj
Elmevej 100
Tlf. 2484 7145

 

Har du og familien af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Det vil sige, at du eller I enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller dele af udgiften. Du kan søge kommunen om en hel eller delvis friplads, 

Du skal søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud.


Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i fritidsordning, har du desuden ret til at få en søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads.

Behandlingsmæssig friplads

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.


Socialpædagogisk friplads

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når det af sociale og pædagogiske grunde er vigtigt for barnet at gå i en fritidsordning, men du eller I ikke selv har råd til at betale. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

 

Brønderslev Kommune tilbyder skolefritidsordning på skolefridage og i ferier.
Der er mulighed for dispensation for udvidet åbningstid i den enkelte SFO. Det aftales individuelt og ved behov med SFO lederen.


Lukkedage

Mange steder er der lukkedage, fx i løbet af sommerferien. Information om dette kan findes på den enkelte skoles hjemmeside.

 

Fritidsklubberne har ofte åbent om eftermiddagen, når den almindelige skoledag slutter og på nogle fridage. Ungdomsklubberne er åbne om aftenen.
Klubberne påtager sig ikke egentlig børnepasning, men tilbyder en bred vifte af fritidsaktiviteter.


Klubberne opdeles typisk efter alder:

 • Fritidsklub for 10- til 11-årige
 • Juniorklub for 12- til 14-årige
 • Ungdomsklub for 14- til 18-årige

Rammebeskrivelsen er et fælles kommunalt udgangspunkt for arbejdet med børn i SFOerne.

Rammebeskrivelsen er grundlaget for måden at se og arbejde med børnene samt holdepunktet i forhold til at børnene oplever et meningsfuldt fritidsliv med plads til det, der optager dem og skaber muligheder for at indgå i fællesskaber, der støtter op om den de er og det de bidrager med. 

Rammebeskrivelse for SFO

SFO (0.-3. klasse), op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.605,00
SFO (0.-3. klasse), over 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.878,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse). Findes i Jerslev, Ø. Brønderslev, Flauenskjold, Asaa, Klokkerholm og Thise. Op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 651,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse), Op til 20 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.177,00

Førskole

For børn i førskolegrupperne betales samme takst som SFO-tilbud.

Special skolefritidsordning

Toften 999,00
Kometen 1.907,00
Søndergade Skole 999,00
K-Klassen 999,00

Fritidsklub findes i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Klubtilbud 4-7 kl. (fritidsklub) - Pr. mdr. (juli betalingsfri) 792,80

Læs også

Kontakt

Kontakt os
Pladsanvisningen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4599

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag og tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback