Skip til hoved indholdet

Træning

    Hjem Borger Sundhed og sygdom Træning

Formålet med indsatsen er, at optræne dig, så du kan leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt

Træning kan opdeles i træning efter udskrivning fra sygehus, kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering.

Du kan få støtte til træning, når sygehuset udskriver dig med en genoptræningsplan. Du kan også få træning, hvis du på grund af sygdom har et nedsat funktionsniveau, som gør, at du har behov for en individuel træningsindsats.

 

Læs om træning

Sygehuset vurderer, om du har behov for genoptræning, når du bliver udskrevet. Hvis du har behov for genoptræning, sender sygehuset en genoptræningsplan til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Når vi modtager genoptræningsplanen, sender vi dig en afgørelse. I afgørelsen oplyser vi dig om, om det er en privat leverandør eller en af de kommunale træningsenheder, der skal stå for din genoptræning.

Læs om de private leverandører (nyt vindue):

De kommunale leverandører findes i:

Sundhedshuset
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Sundhedscenter Øst
Multebærvej 5
9330 Dronninglund

Genoptræningen starter med en opstartssamtale og en undersøgelse af dig.

Det er din trænende terapeut, som vurderer, hvad din træning skal indeholde, og hvor du kan træne.

Kommunal genoptræning er en målrettet træning, som skal forbedre dit funktionsniveau.

Du kan få støtte til kommunal genoptræning, hvis dit funktionsniveau er nedsat, fx på grund af et sygdomsforløb, og du er motiveret for at træne.

Du ansøger om kommunal genoptræning hos Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Når vi har modtaget din ansøgning, kommer vi på hjemmebesøg, hvor vi sammen gennemgår din situation.

Under besøget finder vi sammen ud af, om du kan optrænes til dit tidligere funktionsniveau, så du kan klare de samme daglige gøremål og deltage i de samme sociale aktiviteter som tidligere.

Når du får bevilget kommunal genoptræning, modtager du en bevilling, og du bliver kontaktet af en terapeut fra Træningsafdelingen. Sammen har I en startsamtale, hvor I sætter mål for din genoptræning.

Træningen leveres af et af de kommunale Sundhedscentre og foregår som udgangspunkt på hold.

De kommunale leverandører findes i:

Sundhedshuset
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Sundhedscenter Øst
Multebærvej 5
9330 Dronninglund

Kommunal vedligeholdelsestræning er en målrettet træning, som skal fastholde dit funktionsniveau.

Hvis du ansøger om kommunal vedligeholdelsestræning, kommer vi på et hjemmebesøg, hvor vi gennemgår din situation og din motivation for træning.

Du kan få støtte til vedligeholdelsestræning, hvis du ikke kan fastholde dit nuværende funktionsniveau, og du har behov for en særlig træningsindsats, så du kan klare de samme daglige gøremål og deltage i de samme sociale aktiviteter, som du kan nu.

Når du får bevilget vedligeholdelsestræning, modtager du en bevilling og du bliver kontaktet af en terapeut fra træningsafdelingen.

Vedligeholdelsestræningen starter med en opstartssamtale og en undersøgelse af dig, og den trænende terapeut og dig sætter sammen mål for din træning.

Træningen leveres af et af de kommunale Sundhedscentre og foregår som udgangspunkt på hold.

De kommunale leverandører findes i:

Sundhedshuset
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Sundhedscenter Øst
Multebærvej 5
9330 Dronninglund

Et rehabiliteringsophold på Hellevadlund er et intensivt træningsophold, som varer 2-12 uger, hvor du får stillet din egen lille lejlighed til rådighed under opholdet .

Formålet med rehabiliteringsopholdet er, at du opnår et selvstændigt liv og kan klare dig helt eller delvist uden hjælp.

Det er Visitationen og rehabiliteringscenterets personale, der sammen vurderer og beslutter, om du kan få tilbudt et rehabiliteringsophold. Beslutningen træffer vi på baggrund af dit funktionsniveau, hjælpen du modtager og din motivation.

Hvis du bor hjemme og tænker, at det kunne være noget for dig, kan du kontakte rehabiliteringscenteret direkte og høre mere om mulighederne samt få en vurdering.

Træningen varetages af et tværfagligt team, og dagligdagen er opbygget på en højskoletilgang, hvor fællesskabet vægtes højt og alt er træning.

Størstedelen af hverdagsaktiviteterne foregår på fællesarealerne, hvor du aktivt deltager i de daglige rutiner og gøremål, fx oprydning, madlavning, indkøb, rengøring, sociale arrangementer, fysisk aktivitet, træning og bevægelse. Aktiviteterne kan også foregå i den lejlighed, du får stillet til rådighed, eller i naturen.

Opholdet foregår på:

Rehabiliteringscenter Hellevadlund
Borgergade 34
9320 Hjallerup
Telefon: 9945 4440

Du kan også besøge os på Facebook:

Det er sygehuset, der vurderer, om du kan få genoptræning, efter du bliver udskrevet.

Ønsker du at ansøge om kommunal genoptræning eller vedligeholdelsestræning, skal du kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Træningen kan foregå i dit eget hjem, på privat klinik eller på et af kommunens sundhedscentre.

Hvis du ønsker at aflyse eller flytte træningen, skal du give leverandøren besked senest kl. 12:00 dagen før.

Du skal også huske at melde afbud til leverandøren, hvis du fx er på ferie eller er væk fra hjemmet i længere tid.

Hvis du er pensionist og er udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset, har du mulighed for at få hjælp til kørsel til og fra genoptræningsstedet.

Du har mulighed for at få hjælp til kørsel til og fra genoptræningsstedet, hvis:

  • Du er pensionist.
  • Afstanden mellem din bopæl og genoptrænngsstedet overstiger 50 km.
  • Din tilstand udelukke befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge.

Det er genoptræningsstedet, der vurderer, om du kan få hjælp til kørsel.

Du kan have udgifter til kørsel til og fra genoptræningsstedet. 

Du får senest svar indenfor:

  • 4 hverdage ved genoptræning efter udskrivning fra sygehus.
  • 5 hverdage ved kommunal genoptræning.
  • 14 hverdage ved vedligeholdende træning.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback