Skip til hoved indholdet

Skiltning

  Hjem Borger Transport, veje og kort Skiltning

Du skal følge reglerne for skiltning

Du må som udgangspunkt ikke opsætte skiltning eller andre former for reklame op i det åbne land. Der er dog visse former for skiltning, du gerne må sætte op, hvis du følger nogle retningslinjer. 

Hvis du vil reklamere for et lokalt arrangement, kan du opsætte skiltning i bymæssig bebyggelse uden tilladelse fra Brønderslev Kommune, såfremt du overholder nogle retningslinjer. 

Kontakt:
Kaj E. Jensen
Sagsbehandler - Trafik og veje
Plan og Byg
kaj.e.jensen@99454545.dk 
99454615

Keld Koustrup Sørensen
Natursagsbehandler
Natur og Miljø
keld.koustrup.sorensen@99454545.dk 
99455145

Læs mere om skiltning

Du må ikke sætte plakater, billeder, lysreklamer, fritstående skilte eller andre former for reklame op i det åbne land. Der er dog visse former for skiltning, du gerne må sætte op, hvis du følger nogle retningslinjer. Der kan f.eks. være tale om:

 • Skilte for virksomheder
 • Skilte i erhvervsområder
 • Skilte for sikker trafik, der er godkendt af Rådet for Sikker Trafik
 • Skilte til kortvarige, enkeltstående arrangementer
 • Valgplakater
 • Midlertidig skiltning
 • Mindre oplysningsskilte

Hvis Brønderslev Kommune observerer et skilt på offentlig vej i det åbne land, som udgør en trafiksikkerhedsmæssig gene eller er til gene for kommunens drift og vedligeholdelse af rabatarealer/vejgrøfter, så fjerner Vej og Park skiltet straks og deponerer det i op til 4 uger på materialegården.

Hvis Brønderslev Kommune observerer et skilt i det åbne land, der står på en privat ejendom langs vejen, og skiltet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven § 21, så dokumenterer Vej og Park forholdet og sender oplysningerne videre til Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, der efterfølgende vurderer sagen og evt. udsteder et påbud.

Læs mere om reglerne for skiltning herunder:

I bymæssig bebyggelse skal du overholde følgende retningslinjer for, at din skiltning er lovlig:

 • Du må kun opsætte skilte for lokale arrangementer.
 • Du må ikke opsætte skilte på gadeudstyret – dog er valg- og cirkusplakater undtaget.
 • Dit skilt må ikke virke dominerende eller skræmmende (max. 2 m2 i størrelse).
 • Dit skilt må ikke være til gene for oversigtsarealer eller færdsel i øvrigt.
 • Som ejer af skiltet, skal dit navn, adresse og tlf.nr. stå på skiltet.
 • Du må tidligst opsætte skilte 14 dage til 1 måned før arrangementets afvikling afhængig af arrangementets størrelse.
 • Du skal fjerne skilte igen umiddelbart efter arrangementets afslutning.

Hvis du overholder disse retningslinjer, skal du ikke have tilladelse af Brønderslev Kommune til at opsætte skiltning. Du skal selv lave aftale med grundejer, hvis du vil opsætte skilte på en ejendom.
Overholder et skilt ikke retningslinjerne, skal skiltets ejer kontaktes og skiltet fjernes hurtigst muligt. Hvis ejer ikke selv fjerner skiltet, fjerner Vej og Park skiltet på ejers bekostning. Kan ejer ikke umiddelbart findes, fjerner Vej og Park skiltet og deponerer det i op til 4 uger på materialegården.
Der kan desuden være lokalplaner, fredninger, beskyttelseslinjer, servitutter mv., som gør det ulovligt for dig at opsætte skiltning i det konkrete område. Du skal selv sikre dig, at din skiltning er lovlig og ikke overtræder disse regler. 

Har du spørgsmål om skiltning eller er i tvivl om en konkret placering af et skilt, kan du kontakte Brønderslev Kommune.
Ser du ulovlig skiltning, skal du ikke selv fjerne skiltet. Kontakt i stedet skiltets ejer eller Brønderslev Kommune. 

Kontakt

Kontakt os
Veje og Trafik

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback