Skip til hoved indholdet

Træer og buske ved fortov

    Hjem Borger Transport, veje og kort Veje Træer og buske ved fortov

Er beplantningen langs fortove og veje i orden?

 Vildtvoksende beplantning og ukrudt kan være til gene for trafikken på veje og fortove. 

Når hække, træer og anden bevoksning så som ukrudt ikke er beskåret eller fjernet tilstrækkeligt, kan det skabe problemer for forbipasserende. Det kan også gå ud over trafiksikkerheden. Derfor er det vigtigt at du får klippet/fjernet vildtvoksende beplantning.  

Du skal som grundejer være opmærksom på, at reglerne gælder for alle din grunds sider ud mod både offentlige veje og privat fællesveje, også selvom du ikke har adgang til vejen. 

Oplever du problemer langs fortove eller veje med beplantning så brug Giv-et-praj app'en på din smartphone eller brug selvbetjeningslinket herunder.

Kontaktoplysninger 
Park og Naturpleje
Teamleder Nikolaj Thorsen
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev
nikt@99454545.dk  
tlf. 99 45 49 71 

Læs mere om træer og buske ved fortov

Træer og hække skal klippes som vist på tegningen

Frihøjde over kørebane og fortov

Frihøjde over fortov skal være min. 280 cm og frihøjde over vej skal være min. 450 cm. Dette gælder i by og sommerhusområder. 

På landet gælder det at frihøjden over rabat og vej skal være min. 450 cm.  

Hvis du ikke selv kan klare det, skal du kontakte en gartner eller havemand, og få dem til at hjælpe dig. 

Brønderslev Kommunes Park og Natur kan hjælpe med beskæring mod betaling. 

Er du i tvivl kan du kontakte Park og Natur, Teamleder Nikolaj Thorsen tlf. 99454971 

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser som grundejer, kan kommunen påbyde dig at udføre beskæring indenfor en fastsat tidsfrist, typisk 14 dage. Tidsfristen vil fremgå af et brev, som kommunen sender til dig. 

Hvis du ikke beskærer beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning. 

Lovgrundlaget for beskæring findes i Vejloven kap. 9 §87 stk. 1,2 og 3 samt i Privatvejloven kap. 10 §61 stk. 1,2 og 3  Vejloven (retsinformation.dk) + Bekendtgørelse af lov om private fællesveje (retsinformation.dk) 

Kontakt

Kontakt os
Vej og Anlæg

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4636

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback