Skip til hoved indholdet

Vej og Anlæg

  Hjem Borger Transport, veje og kort Veje Vej og Anlæg

Vej og Anlæg er den afdeling i Vej og Park der tager sig af kommunale veje, fortove, grusveje mm.

Hvad laver Vej og Anlæg? 

 • Kantforstærkning af asfaltveje
  Der tilføres regelmæssigt knust asfalt til vejkanterne, da asfaltkanten ellers vi revne på grund af lastbilers store akseltryk. 
 • Grusveje
  Grusvejene skrabes nogle gange om året afhængig af nedbørsmængden 
 • Afstribning, skilte, rabatkantsten m.v., som har sikkerhedsmæssig betydning har første prioritet, derefter kommer indsats med hensyn til vejledning, vejvisning og information
  Afstribninger males løbende op. Fodgængerfelterne og hajtænderne laves med termoplast der kræver mindre vedligeholdelse. Vejskilte skiftes efter behov så de står let læselige for alle borgere. 
 • Vejafvanding, vejbrønde
  Vejbrønde skiftes når det er nødvendigt for at hindre blivende skader på vejanlægget og de slamsuges en gang om året. 
 • Vejrabatter afhøvles for at sikre vandafledning.
 • Rabatklipning foretages kun ved oversigtsforhold hvor det er sikkerhedsmæssigt begrundet. Rabatklipning foretages inden Skt.Hans. 
 • Efter afblomstring af grøftekanter slås forrabatten og 1. skår af grøften.  

Hvis du støder på fejl eller mangler når du færdes i kommunen så brug "Giv et Praj" app'en eller kommunens hjemmeside.

Kontakt

Kontakt os
Vej og Anlæg

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4636

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback