Skip til hoved indholdet

Økonomiudvalget

  Hjem Demokrati Byråd og udvalg Udvalg Økonomiudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune består af Borgmesteren og 8 øvrige byrådsmedlemmer.

Læs om Økonomiudvalget

§ 10

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.  Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 

Dog undtaget ikke væsentlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning, dog undtaget ikke væsentlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der henhører under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • borgerservicecentret
 • boligstøtte og beboerindskud
 • bosætning
 • branding
 • erhvervsudvikling
 • drift og vedligehold af kommunens bygninger
 • tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • i hvilket omfang kommunes værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Læs hele Styrelsesvedtægten

I forretningsordenen er der fastsat bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, spørgetid, afstemning, m.v.

Medlemmer af Økonomiudvalget

Tlf. 2444 5403 / 9945 4400
E-mail: Mikael.Klitgaard@99454545.dk

Tlf. 2022 7767
E-mail: pets@99454545.dk

Tlf. 5192 7320
E-mail: bycua@99454545.dk

Tlf. 2238 8108
Mail: Steen.Sogaard.Petersen@99454545.dk

Tlf. 2334 8275
Mail: larse@99454545.dk

Tlf. 2980 0752
E-mail: bybbk@99454545.dk

Tlf. 2261 8704
E-mail: Eskild.Andersen@99454545.dk

Tlf. 2177 7118
E-mail: Arne.M.Jensen@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Direktionen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Søren Steensen

Kommunaldirektør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback