Skip til hoved indholdet

Ældrerådet

    Hjem Demokrati Råd og nævn Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver Byrådet og medvirker ved udformning af kommunens ældrepolitik og fordeling af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgsområdet

Ældrerådet i Brønderslev Kommune består af 9 medlemmer.

Ældrerådet udtaler sig om forslag, som vedrører de ældre borgere. Det drejer sig ikke kun om forslag på det sociale område, men også i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Ældrerådet kan selv tage sager op til behandling og forelægge disse for Byrådet, når de har betydning for de ældre borgere.

Ældrerådet holder møde en gang om måneden, hvor der er mulighed for behandling af alle spørgsmål, der har betydning for borgere på 60 år og derover. Sagerne behandles i fortrolighed.

Ønsker du, at Ældrerådet behandler en principsag, skal du skrive til formanden.

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold, herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter samt offentlige bygninger, herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v.

Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager. Hvis en enkeltsag er starten på en principiel sag, kan Ældrerådet måske tage sig af sagen. Derfor kan du altid henvende dig til Ældrerådet, hvis du er i tvivl.

Medlemmer af Ældrerådet

Mail: ingermoellernielsen@gmail.com
Tlf.: 2146 1770

Sverigesvej 11
9700 Brønderslev

Mail: jonna@raasted.com
Tlf.: 9884 2171 / 3053 7864

Mail: johnerik1941@gmail.com 
Tlf.: 4079 7911

Mail: vagn.kraglund@mail.tele.dk
Tlf.: 5157 9992

Mail: Birger.lyngholm@outlook.dk 
Tlf.: 2764 0017

Mail: henning@familienkrabbe.dk
Tlf.: 4033 9956

Mail: knudj@hotmail.dk
Tlf.: 2943 5920

Mail: Eriksorensen52@gmail.com 
Tlf.: 4045 8656

Mail: gerdapedersen24@gmail.com
Tlf.: 2216 8135 / 9883 8002

Læs også om...

Ældrehåndbogen

Ældrerådets guide til ældre

Kontakt

Kontakt os
Sekretær for Ældrerådet

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Lene Holst

Assistent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback