Skip til hoved indholdet

Det Grønne Råd

  Hjem Demokrati Råd og nævn Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et debatforum for de grønne organisationer og Brønderslev Kommune. Rådet bedømmer også forslag til modtagere af Natur- og Miljøprisen samt Årets Træ

Det Grønne Råd i Brønderslev Kommune består af 21 medlemmer.

Det Grønne Råd er et debatforum og kontaktgruppe for Brønderslev Kommunes politik om miljø og natur.

Byrådet og de politiske udvalg kan bede Det Grønne Råd om udtalelser. Rådet kan også selv tage emner op og udtale sig til Byrådet eller et politisk udvalg. Udtalelser fra Det Grønne Råd er ikke bindende for kommunen.

Det Grønne Råd kan også være med i eventuelle partnerskaber om miljøet, men Rådet kan ikke behandle enkeltsager.

Læs om Det Grønne Råd

 • Affald i naturen
 • Friluftsliv i almindelighed
 • Grundvand
 • Kommunens grøfter, vandløb og grønne områder
 • Skove
 • Kommuneplanen
 • Natur i almindelighed
 • Naturplaner i relation til EU
 • Naturskole og naturvejledning
 • Offentlighedens adgang i det åbne land
 • Råstofindvinding (Regionen er myndighed)
 • Klimaplaner
 • Bæredygtighed
 • Vandplaner i relation til EU
 • Vandre-, cykel-, og ridestier
 • Uddeling af Natur- og Miljøprisen samt Årets Træ

Der er møde i det grønne råd cirka 4 gange om året.

Brønderslev Kommune uddeler Natur- og Miljøprisen til en eller flere, som har gjort gavn for naturen og/eller miljøet i det forgange år. Vi leder efter personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der frivilligt gør en særlig indsats. Det kan f.eks. være en indsats, som skaber ny natur eller fremmer et rigt dyre- og planteliv. Det kan f.eks. også være produkter, produktion eller andet, der sparer energi, mindsker forurening eller på andre måder gavner miljøet.

Du kan komme med forslag til, hvem der skal modtage prisen. I dit forslag skal du begrunde, hvorfor den foreslåede kandidat skal modtage prisen. Det Grønne Råd bedømmer forslagene og borgmester Mikael Klitgaard uddeler prisen. 

Brønderslev Kommune uddeler prisen for Årets Træ til et træ, der er:

 • Et markant indslag i byrummet/landskabet
 • Mindst 10 meter højt
 • En diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
 • Ikke umiddelbart eller i den nærmeste fremtid til fare for omgivelserne eller forbipasserende efter de gældende regler for sikkerhedsvurdering af træer (er der en ”officiel” guide til sikkerheds-/risikovurdering?)
 • Værdsat af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer

Det Grønne Råd bedømmer forslagene og borgmester Mikael Klitgaard uddeler prisen. 

Medlemmer af Det Grønne Råd

Udpeget af Byrådet

Udpeget af Byrådet

Afdelingsleder, Natur og Miljø

Leder for Park og Naturpleje

Udpeget af Friluftsrådet

Udpeget af Spejdersamvirket 

Udpeget af Dansk Land- og Strandjagt, Vendsyssel

Udpeget af Landsbyrådet

Udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

Udpeget af Jægerrådet i Brønderslev Kommune

Udpeget af Naturstyrelsen Vendsyssel

Udpeget af Dansk Familielandbrug

Udpeget af Naturvejlederne

Udpeget af Brønderslev Erhverv

Udpeget af Haveselskabet

Udpeget af Vendsyssel Energi- og Miljøforening

Udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

Udpeget af Bæredygtighedsgruppen

Udpeget af Lystfiskerforeninger

Udpeget af Dansk Ornitologisk Forening

Udpeget af LandboNord

Kontakt

Kontakt os
Direktionen - Teknik og Miljø

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Anette Ravnholt
Direktør for Beskæftigelse, Teknik & Miljø

Tlf.: 9945 5948
Mail: anera@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback