Skip til hoved indholdet

Midtbyrådet for Brønderslev

  Hjem Demokrati Råd og nævn Midtbyrådet for Brønderslev

Midtbyrådet for Hjallerup er et dialogforum for kommunen, byens foreninger og interessenter om midtbyens udvikling

Midtbyrådet for Brønderslev består af 16 medlemmer.

Læs om Midtbyrådet i Brønderslev

Midtbyrådets første opgave bliver at deltage i udviklingen af Banegårdspladsen. 

Midtbyrådet er forankret under Teknik- og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet. 

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op.

Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger der er repræsenteret heri. 

Formål 

Midtbyrådet skal medvirke til at: 

 • Understøtte den samlede udvikling i Brønderslev midtby
 • Diskutere udviklingstendenser i midtbyen
 • Motivere dannelsen af et aktivt bymiljø
 • Fortælle den gode historie om byen
 • Søge potentielle investorer
 • Varetage formidling til de respektive foreninger
 • Være følgegruppe til udviklingen af Banegårdspladsen

Sammensætning

Midtbyrådet består af en primær gruppe af interessenter, der har fast sæde i rådet.

 • Borger9700 (2 pladser)
 • Brønderslev Handelsforening (2 pladser)
 • Grundejer9700 (2 pladser)
 • Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)
 • Projektudviklerrepræsentant (1 plads)
 • Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)
 • Økonomiudvalget (1 plads)
 • Fritids- og Kulturudvalget (1 plads)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)
 • Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)

Dertil består Midtbyrådet, at en sekundær gruppe af interessenter, der kan indkaldes til møderne ad hoc i forhold til behov, dagsordenens punkter mv.

 • Arkitekt (1 plads)
 • Brønderslev Bibliotek (1 plads)
 • Museerne i Brønderslev (1 plads)
 • Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)
 • Borger9700 Ung (1 plads)
 • Handicaprådet (1 plads)
 • Ældrerådet (1 plads)
 • Antenneforeningen (1 plads)
 • Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Derudover kan der inviteres interessenter efter behov som f.eks. relevante enkeltpersoner fra erhvervslivet, foreningslivet, repræsentant for entreprenører eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune mv.

Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmer frit for at forlade rådet. Er man ”valgt” ind i rådet som repræsentant for en organisation, bør medlemmet erstattes af et øvrigt medlem fra denne – efter organisationens egne regler. 

Møder

Der indkaldes til møder i Midtbyrådet efter behov – alle medlemmer kan anmode om møde i gruppen eller dele heraf. Der tages referat fra møderne.

Brønderslev Kommune (Fagforvaltningen for Teknik og Miljø) faciliterer de overordnede møder i gruppen, herunder mødeindkaldelse og referat. Mødeindkaldelser og referater vil være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside. 

Der kan nedsættes undergrupper, til varetagelse af forskellige opgaver, der ikke har direkte repræsentation 
fra Brønderslev Kommune.

Møde den 23. september 2021

Møde den 21. juni 2021

 • Referat (nyt vindue)
 • Præsentation (nyt vindue)

Møde den 17. maj 2021

 • Referat (nyt vindue)
 • Præsentation (nyt vindue)

Medlemmer af Midtbyrådet for Brønderslev

Mail: PETS@99454545.dk
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: Hildo.Rasmussen@99454545.dk
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: Mikael.Klitgaard@99454545.dk
Repræsentant for Økonomiudvalget

Mail: Margit.Chemnitz@99454545.dk
Formand for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Formand for Borger9700

Repræsentant for Borger9700

Handelschef

Formand for Brønderslev Handel 

Formand for Grundejer9700

Repræsentant for Grundejer9700

Repræsentant for Vores By Brønderslev

Repræsentant for ejendomsmæglerne

Repræsentant for projektudviklere

Repræsentant for  Brønderslev Erhverv og Turisme

Chef for Fritid og Kultur 

Repræsentant for Handicaprådet

Mads Borup
Repræsentant for Arkitekter

Bente Kristoffersen
Biblioteksleder

Anne Provst
Repræsentant for Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Niels Christian Aagaard
Repræsentant for Handicaprådet

Kurt Kristensen
Repræsentant for Knud Jørgensen

Annette Drivsholm
Spar Nord, lodsejerrepræsentant for Banegårdspladsen

Anna Marie Nielsen
Repræsentant for Boligforeningen PM

Dorte Nielsen
Repræsentant for Boligforeningen Fredensbo

Mikki Frandsen
Repræsentant for Boligforeningen Domea

Torben Fisker
Repræsentant for Boligforeningen Nordjylland

Mail: steven.hansen@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf. 99454545
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback