Skip til hoved indholdet

Midtbyrådet for Dronninglund

  Hjem Demokrati Råd og nævn Midtbyrådet for Dronninglund

Midtbyrådet for Hjallerup er et dialogforum for kommunen, byens foreninger og interessenter om midtbyens udvikling

Midtbyrådet for Dronninglund består af 10 medlemmer.

Læs om Midtbyrådet for Dronninglund

I forslag til Midtbyplan for Dronninglund (2015) blev det foreslået, at nedsætte et Midtbyråd. 

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Dronninglund bymidte. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner ift. udvikling af (primært) midtbyen i Dronninglund. 

Midtbyrådet er forankret under Teknik- og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet. 

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op.  Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger der er repræsenteret heri. 

Formål

Midtbyrådet skal medvirke til at

 • Understøtte den samlede udvikling i Dronninglund midtby
 • Diskutere udviklingstendenser i midtbyen
 • Motivere dannelsen af et aktivt bymiljø
 • Fortælle den gode historie om byen
 • Søge potentielle investorer
 • Varetage formidling til de respektive foreninger
 • Være følgegruppe til kulturarvskommuneprojektet og afledte opgaver af midtbyplanen

Sammensætning

Midtbyrådet består af en primær gruppe af interessenter, der har fast sæde i rådet:

 • Dronninglund Borgerforening (1-2)
 • Dronninglund handelsstandsforening (1-2)
 • Dronninglund Kulturelt Samvirke (1)
 • Ejendomsmæglere fra byen (1)
 • Repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget (2) 
 • Repræsentant fra ØKonomiudvalget (1)
 • Brønderslev Kommunes administration(1-2)

Derudover består Midtbyrådet af en sekundær gruppe af interessenter, der kan indkaldes til møderne ad hoc i forhold til behov, dagsordenens punkter mv.:

 • Brønderslev Bibliotek, Dronninglund
 • Museerne i Brønderslev
 • Lokalhistorisk arkiv, Dronninglund
 • Ejere fra Slotsgade (1)
 • Ejere fra Stationsvej (1)
 • Ejere fra Nørregade (1)
 • Dronninglund Turistforening/Jyske Aas Oplevelsesbælte (1-2)
 • Handicaprådet (1)
 • Ældrerådet (1)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1)
 • Boligforeningen Østvendsyssel (1)

Derudover kan der inviteres interessenter efter behov som f.eks. relevante enkeltpersoner fra erhvervslivet, foreningslivet, repræsentant for entreprenører eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune mv.

Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmer frit for at forlade rådet. Er man ”valgt” ind i rådet som repræsentant for en organisation, bør medlemmet erstattes af et øvrigt medlem fra denne – efter organisationens egne regler. 

Møder

Der indkaldes til møder i Midtbyrådet efter behov – alle medlemmer kan anmode om møde i gruppen eller dele heraf. 

Der tages referat fra møderne. 

Brønderslev Kommune faciliterer de overordnede møder i gruppen, herunder mødeindkaldelse og referat. Mødeindkaldelser og referater vil være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside. 

Der kan nedsættes undergrupper, til varetagelse af forskellige opgaver, der ikke har direkte repræsentation fra Brønderslev Kommune. 

Tidshorisont

Foreløbigt løber Midtbyrådet frem til kommunalvalget, der vil findested ultimo 2017. I perioden op i mod valget analyseres på midtbyrådets virke, og det skal besluttes, hvorvidt man vil anbefale det nye Teknik- og Miljøudvalg at lade Midtbyrådet i Dronninglund fortsætte sit virke efter kommunalvalget.

Møde den 17. november 2022

Medlemmer af Midtbyrådet i Dronninglund

Mail: PETS@99454545.dk
Formand for Miljø- og Teknikudvalget

Mail: Hildo.Rasmussen@99454545.dk
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: steen.sogaard.petersen@99454545.dk

Medlem af Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Formand for Dronninglund Borgerforening

Dronninglund Borgerforening

Formand for Dronninglund Handelsstandsforening

Dronninglund Handelsstandsforening 

Dronninglund Kulturelt Samvirke 

Repræsentant for byens ejendomsmæglere 

Helle Winther
Boligselskabet Østvendsyssel

Bente Kristoffersen
Bibliotekschef

Marianne Gade
Erhvervschef

Anders Kilgast Jensen
Museerne i Brønderslev Kommune

Elly Henriksen
Repræsentant for Handicaprådet

Anette Thomsen
Repræsentant for Ældrerådet

Karen Axen
Formand for Dronninglund Turistforening

Knud Klausen
Ejerrepræsentant Stationsvej

Ole Andersen
Ejerrepræsentant Stationsvej  

Sven Høyer
Ejerrepræsentant Slotsgade

Børge Juul Kristensen
Ejerrepræsentant Nørregade 

Mail: alic@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf. 99454545
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback