Skip til hoved indholdet

Byggeri og byggetilladelse

    Hjem Erhverv Byggeri Byggeri og byggetilladelse

Det kræver en byggetilladelse når du skal bygge til eller lave en ny bygning

Stort set alt byggeri skal overholde bygningsreglementet og byggeloven og langt det meste kræver en ansøgning om byggetilladelse.

Hvis du ønsker at bygge flere kvm under tag eller hvis du laver en anvendelsesændring af en eksisterende bygning, så kræver det en byggetilladelse. Det gælder alle typer af bygninger også de mere simple. Det har ikke nogen betydning, at der “blot er tale om en overdækning på stolper uden fundament...” Alt under tag betragtes i byggeloven som en bygning og skal leve op til krav i bygningsreglementet.  

Bygningen kan også stå der i forvejen. Hvis du eksempelvis ønsker at inddrage en tagetage der ikke tidligere har været godkendt til bolig, så er der tale om en anvendelsesændring der kræver en byggetilladelse.  

Ansøgninger indsendes digitalt til Byg og Miljø, brug selvbetjeningslink herunder.

Læs mere om byggeri og ansøgning om byggetilladelse

Selvom alt byggeri skal overholde bygningsreglementet, så må du gerne opføre de første 50kvm sekundær bebyggelse uden at ansøge om en byggetilladelse. Så skal du bare selv sørge for at byggeriet ikke bliver for højt, eller langt og at du overholder lokalplanen for dit område. 

Sekundær bebyggelse vil sige garager, carporte, udhuse overdækninger drivhuse o.l. Men husk at det kun er de første 50kvm af denne type bygninger der ikke kræver en ansøgning. Har du en garage eller udhus i forvejen og du samlet ryger over de første 50kvm, så skal du sende en ansøgning om byggetilladelse.  

Opfører du en sekundær bygning, som ikke kræver en tilladelse ud fra beskrivelsen ovenfor, så husk at få den indberettet på din BBR når du er færdig.  

Husk at en udestue med adgang direkte fra boligen kræver altid en byggetilladelse.  

 

Ønsker du at bygge i landzone kan dit byggeri ud over en byggetilladelse også kræve en landzonetilladelse. Det gælder eksempelvis hvis du vil bygge et nyt enfamiliehus i landzone.  

I Brønderslev Kommune er det heldigvis den samme person der både behandler byggetilladelse og landzonetilladelse.

Hvis du har konkrete spørgsmål til et projekt i landzone er du velkommen til at kontakte os enten på mail raadhus@99454545.dk eller tlf. 99454685 mellem kl. 8:00 og 12:00.  

 

 

Byggesagsbehandling

Timebaseret takst - pr. time 936,00

Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Første uge 500,00
Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00

Læs også om...

Hvad er en situationsplan?

Hvad er en facadetegning

Hvad er en plantegning

Vejledning til ansøgning via Byg og Miljø portalen

Lokalplaner

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Byggesag

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4685
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen

Telefontider:
Mandag - fredag 08.00 - 12.00

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Vejledning til byggeri og byggetilladelse

Her finder du vejledninger i brugen af selvbetjeningsløsninger til:

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback