Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri Byggeri og byggetilladelse

Det kræver en byggetilladelse når du skal bygge til eller lave en ny bygning

Stort set alt byggeri skal overholde bygningsreglementet og byggeloven og langt det meste kræver en ansøgning om byggetilladelse.

Hvis du ønsker at bygge flere kvm under tag eller hvis du laver en anvendelsesændring af en eksisterende bygning, så kræver det en byggetilladelse. Det gælder alle typer af bygninger også de mere simple. Det har ikke nogen betydning, at der “blot er tale om en overdækning på stolper uden fundament...” Alt under tag betragtes i byggeloven som en bygning og skal leve op til krav i bygningsreglementet.  

Bygningen kan også stå der i forvejen. Hvis du eksempelvis ønsker at inddrage en tagetage der ikke tidligere har været godkendt til bolig, så er der tale om en anvendelsesændring der kræver en byggetilladelse.  

Ansøgninger indsendes digitalt til Byg og Miljø, brug selvbetjeningslink herunder.

Læs mere om byggeri og ansøgning om byggetilladelse

Selvom alt byggeri skal overholde bygningsreglementet, så må du gerne opføre de første 50kvm sekundær bebyggelse uden at ansøge om en byggetilladelse. Så skal du bare selv sørge for at byggeriet ikke bliver for højt, eller langt og at du overholder lokalplanen for dit område. 

Sekundær bebyggelse vil sige garager, carporte, udhuse overdækninger drivhuse o.l. Men husk at det kun er de første 50kvm af denne type bygninger der ikke kræver en ansøgning. Har du en garage eller udhus i forvejen og du samlet ryger over de første 50kvm, så skal du sende en ansøgning om byggetilladelse.  

Opfører du en sekundær bygning, som ikke kræver en tilladelse ud fra beskrivelsen ovenfor, så husk at få den indberettet på din BBR når du er færdig.  

Husk at en udestue med adgang direkte fra boligen kræver altid en byggetilladelse.  

 

Brønderslev Kommune har udarbejdet en brochure med gode råd og tips til flere af de spørgsmål der trænger sig på, når man overvejer et byggeprojekt.

 

Ønsker du at bygge i landzone kan dit byggeri ud over en byggetilladelse også kræve en landzonetilladelse. Det gælder eksempelvis hvis du vil bygge et nyt enfamiliehus i landzone.  

I Brønderslev Kommune er det heldigvis den samme person der både behandler byggetilladelse og landzonetilladelse.

Hvis du har konkrete spørgsmål til et projekt i landzone er du velkommen til at kontakte os enten på mail raadhus@99454545.dk eller tlf. 99454685 mellem kl. 8:00 og 12:00.  

 

 

Byggesagsbehandling

Timebaseret takst - pr. time 899,00

Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Første uge 500,00
Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Byggesag

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4685
Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Dorte Dahlgård Larsen

Byggesagsbehandler

Maiken Rævdal

Byggesagsbehandler

Berit Feldborg Johansen

Byggesagsbehandler

Martin Dyhrberg

Byggesagsbehandler

Peter Flemming Ravn Jacobsen

Byggesagsbehandler

Telefontider:
Mandag - fredag 08.00 - 12.00

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback