Skip til hoved indholdet

Fredning og fortidsminder

    Hjem Erhverv Fredning og naturbeskyttelse Fredning og fortidsminder

Naturfredning er en måde at beskytte dyr, planter, kulturspor og landskab på. Der er spor af fortiden i landskabet.

Indenfor fredede områder, fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger og bygge- og beskyttelseslinjer gælder der forskellige regler for, hvad du må og ikke må. Brønderslev Kommune sørger for, at de forskellige regler herfor bliver overholdt.
Hvis du har fortidsminder eller sten- og jorddiger på din ejendom eller din grund er omfattet af en fredning eller en bygge- og beskyttelseslinje, er det vigtigt at du orienterer dig om de gældende regler. Her på siden kan du finde oplysninger om, hvor der findes fredninger og fortidsminder i Brønderslev Kommune.

Læs mere om fredning og fortidsminder

Brønderslev Kommune har flere fredede naturområder, bl.a. Dorf Mølle, Øster Møllesø og Store Vildmose, som du har mulighed for at besøge. 

Kommunen kan sammen med Miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening fremsætte forslag til naturfredninger. Hvis du som privatperson gerne vil frede et område, kan du henvende dig til Brønderslev Kommune eller kontakte den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Forslaget behandles herefter af Fredningsnævnet, som vurderer og tager stilling til forslaget. Fredningsnævnet behandler også dispensationer. Brønderslev Kommune hører til under Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del. 

Hvis du er ejer eller har andre rettigheder til et område, der bliver fredet, kan du få erstatning for det tab som fredningen påfører. 

Det er vigtigt, at du orienterer dig om, hvad der er tilladt og ikke tilladt indenfor fredningen samt søger om tilladelse hos relevante myndigheder inden en given aktivitet igangsættes.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra Fredningsnævnet, kan du sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller til Brønderslev Kommune.
Læs mere om Fredningsnævnet, naturfredninger og lovgivningen på hjemmesiden herunder:

 

Fortidsminder som gravhøje, ruiner, jættestuer mv. er beskyttet af museumsloven og må ikke forandres eller ødelægges. Beskyttelsen gælder også, selvom der ikke står en fredningssten ved fortidsmindet. Du må ikke bruge metaldetektor eller dyrke jorden i et område på 2 meter omkring fortidsmindet.

Fortidsminder på havbunden og skibsvrag, der er mere end 100 år gamle, er også beskyttet af museumsloven.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er den centrale myndighed for beskyttelse af fortidsminder. På hjemmesiden Fund og Fortidsminder kan du se, om der findes fortidsminder på din ejendom. Hvis du finder fortidsminder, skal du indberette dit fund til Slots- og Kulturstyrelsen.

Brønderslev Kommune fører tilsyn med kommunens fortidsminder og sørger for, at de ikke forandres eller ødelægges af bevoksning.
Læs mere om fortidsminder, museumsloven og se om der er fortidsminder på din ejendom på hjemmesiderne herunder:

Sten- og jorddiger er beskyttet af museumsloven og må ikke ændres eller fjernes. 

Beskyttelsen gælder for:

  • Stendiger
  • Offentligt ejede sten- og jorddiger
  • Diger på og ved beskyttede naturtyper
  • Diger angivet på seneste reviderede udgave af 4 cm kort forud for 1. juli 1992

Brønderslev Kommune kan udpege beskyttede diger, hvis de har kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig betydning. Kommunen kan også give dispensation fra forbuddet om ændringer af beskyttede diger.

Du kan nemt se, om der er beskyttede sten- og jorddiger på din ejendom, hvis du henter appen for Beskyttet Natur.

Læs mere om beskyttede sten- og jorddiger, museumsloven og find Appen for Beskyttet Natur på hjemmesiderne herunder:

Bygge- og beskyttelseslinjer beskytter forskellige landskabstyper. Der er en række regler for, hvor og hvad der må bygges i nærheden af beskyttede landskabstyper. 

Kommunen kan give dispensation fra og holder øje med, at reglerne overholdes indenfor følgende beskyttelseslinjer:

  • Sø- og åbeskyttelseslinjen
  • Skovbyggelinjen
  • Fortidsmindebeskyttelseslinjen
  • Kirkebyggelinjen 

Kystdirektoratet administrerer strandbeskyttelseslinjen.

Du kan se, om der er bygge- og beskyttelseslinjer på din ejendom på Kommunen i Kort. 

Læs mere om bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelsesloven og find Kommunen i Kort på hjemmesiderne herunder:

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Keld Koustrup Sørensen

Naturmedarbejder

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback