Skip til hoved indholdet

Genopdyrkningsret

  Hjem Erhverv Fredning og naturbeskyttelse Genopdyrkningsret

Genopdyrkningsret er en anmeldeordning for arealer, der skal ligge udyrket hen eller drives ekstensivt som halvkultur

Du kan få genopdyrkningsret til dit landbrugsareal, hvis du søger hos Brønderslev Kommune, og kommunen godkender din anmeldelse. Du kan finde blanketten til anmeldelse på denne side. Hvis du får genopdyrkningsret til dit areal, er det stadig omfattet af nogle regler. Der er visse arealer, som du ikke kan få godkendt til genopdyrkning, f.eks. hvis arealet indeholder områder med beskyttet natur. Du kan se om dit landbrugsareal er beskyttet på Danmarks Arealinformation.

Læs mere om genopdyrkningsret

Du kan få genopdyrkningsret til dit landbrugsareal, hvis du søger hos Brønderslev Kommune, og kommunen godkender din anmeldelse. Tidligere kunne du kun få genopdyrkningsret for en periode på 15 år, men nu kan du søge om permanent genopdyrkningsret. Hvis du allerede har fået genopdyrkningsret på dit areal, bliver retten automatisk permanent.

Vær opmærksom på, at dit areal med genopdyrkningsret stadig er omfattet af:

 • Rydningspligten
 • Anmeldelsespligten i Natura 2000 områder
 • Vandløbsloven
 • Okkerloven
 • Beskyttelse af fredede og bilag-IV arter

Hvis du får genopdyrkningsret til dit areal, vil arealet ikke blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Du kan dog kun anmelde om genopdyrkningsret til dit areal, hvis det ikke i forvejen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Hvis du får genopdyrkningsret til dit areal på trods af tilstedeværelsen af fredede arter, må du ved genopdyrkning kun opdyrke de dele af arealet, hvor de fredede arter ikke forekommer.

Læs mere om genopdyrkningsret og find blanketten til anmeldelse på Landbrugsstyrelsens hjemmeside herunder:

 

Du kan ikke få godkendt dit landbrugsareal til genopdyrkningsret, hvis arealet i forvejen er eller indeholder områder, der er:

 • Beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.
 • Beskyttet af vandløbslovens § 69 om 2-meter bræmmer langs åbne, naturlige vandløb og søer.
 • Beskyttet af museumslovens § 29a om sten- og jorddiger og lignende.
 • Fredet med restriktioner mod opdyrkning.
 • Omfattet af særskilt anmeldeordning efter naturbeskyttelseslovens § 19b om bevaringsforanstaltninger.   
 • Med veje og stier omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26a, eller hvor nedlæggelse er beskyttet af øvrig lovgivning.

Læs mere om lovgivningen for disse områder, samt fredning og nedlæggelse af veje og stier herunder:

 

Du kan se om dit landbrugsareal er beskyttet ved at gå ind på Danmarks Arealinformation. Under ”værktøjer” kan du bruge funktionen ”søge og finde” til at søge på adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer og finde dine arealer. Under ”lagkataloget” kan du slå de forskellige beskyttelsestyper til, f.eks. områder med naturtyper, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Du kan finde Danmarks Arealinformation herunder:

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Keld Koustrup Sørensen

Naturmedarbejder

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback