Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Fredning og naturbeskyttelse Søer og vandhuller

Søer og vandhuller er vigtige levesteder for dyr og planter

Søer større end 100 m2 er beskyttet mod tilstandsændringer. Desuden har søer med en vandoverflade på over 3 ha en sø-beskyttelseslinje på 150 m, hvor der ikke må ændres på terrænet, bygges eller tilplantes. Hvis du vil anlægge, oprense eller udvide en sø eller et vandhul, skal du søge om tilladelse hos kommunen og følge en række vilkår. Du må gerne rydde opvækst af træer med håndkraft uden forudgående tilladelse.

Læs mere om søer og vandhuller

Søer større end 100 m2 er beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at du ikke må foretage indgreb i en sø, som kan ændre søens naturtilstand, uden forudgående tilladelse fra Brønderslev Kommune.
Søer med en vandoverflade på over 3 ha har en sø-beskyttelseslinje på 150 m. I området inden for denne linje må du ikke ændre terrænet, bygge eller tilplante.
Du behøver ikke at søge om tilladelse til at rydde opvækst af træer med håndkraft, men hvis du f.eks. vil oprense en ny sø eller et vandhul, skal du have tilladelse af kommunen. Hvis du vil etablere en ny sø eller et vandhul, skal du ligeledes have tilladelse.

Hvis du vil anlægge, oprense eller udvide en sø eller et vandhul, kan det kræve tilladelse af Brønderslev Kommune efter planloven og eventuelt naturbeskyttelsesloven. 
Du kan sende en ansøgning om at anlægge, oprense eller udvide en sø ved brug af selvbetjeningsløsningen her på siden. Du skal logge ind med NemID/Mit ID. 

Ved etablering af en ny sø eller et vandhul skal du følge en række vilkår, som kan finde i vejledningen herunder:

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Keld Koustrup Sørensen

Natursagsbehandler

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback