Skip til hoved indholdet

Bygge- og anlægsaffald

    Hjem Erhverv Landbrug og virksomheder Bygge- og anlægsaffald

Affaldsmængder over 1 tons skal anmeldes til kommunen

Som bygherre skal du være opmærksom på, at ved nedrivninger, renoveringer eller nybyggerier skal du anmelde affaldsmænger over 1 ton til kommunen.

Anmeldelsen skal du lave i Byg og Miljø - brug selvbetjeningslinket herunder.

Der gælder følgende regulativer i Brønderslev Kommune:

Kontakt:
Carsten Hoff Mortensen
Sagsbehandler - Virksomheder
Natur og Miljø
E-mail: Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk 
Telefon: 99 45 58 57

Læs mere om bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier skal du som bygherre anmelde det affald, som fremkommer, hvis:

  • der er over 1 ton affald
  • affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m²

Du skal anmelde alle typer affald, uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950-1977, skal du som bygherre screene bygningen for PCB.

Hvis PCB-screeningen giver mistanke om PCB-holdigt affald, skal du foretage en PCB-kortlægning af bygningen.

Du skal anmelde affaldet senest 14 dage, før det produceres.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde det til kommunen. Farligt affald er defineret i Affaldsbekendtgørelsens Bilag 3 (nyt vindue)

Du skal anmelde affaldet til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Frembringer du asbestholdigt affald skal du altid anmelde affaldet, uanset mængde og type.

Asbestaffald opstår som regel i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning og anlægsarbejde mm.

Eksempler på asbestaffald:

  • Ikke-støvende asbest, f.eks. hele eternitplader
  • Støvende asbest, f.eks. bløde lofts- og vægplader
  • Stærkt støvende asbest, f.eks. asbestmuld og filterposer med asbest
  • Teknisk isolering
  • Knust eternit og lignende

Alt asbestaffald skal deponeres.

 

 

Der opkræves et fast anmeldelsesgebyr pr. sag, samt et gebyr for konkret sagsbehandling med timetakst på anvisning af erhvervsmæssig jordflytning.

Der faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter. Faktura sendes til anmelder umiddelbart efter anvisning.

Timetaksten reguleres årligt og anmeldelsesgebyret efter behov.

Du kan se de gældende takster herunder.

 

 

 

Bygge- og anlægsaffald

Brugerbetaling på anmeldelse og anvisning af erhvervsmæssig jordflytning og erhvervsaffald. Alle takster er angivet i DKR. ekskl. moms

Anmeldelsesgebyr pr. sag 200,00
Timetakst faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter 560,00

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Virksomheder

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback