Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug og virksomheder Bygge- og anlægsaffald

Som bygherre skal du være opmærksom på, at ved nedrivninger, renoveringer eller nybyggerier skal du anmelde affaldsmænger over 1 ton til kommunen.

Læs om bygge- og anlægsaffald

Ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier skal du som bygherre anmelde det affald, som fremkommer, hvis:

  • der er over 1 ton affald
  • affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m²

Du skal anmelde alle typer affald, uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv.

PCB

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950-1977, skal du som bygherre screene bygningen for PCB.

Hvis PCB-screeningen giver mistanke om PCB-holdigt affald, skal du foretage en PCB-kortlægning af bygningen.

Du skal anmelde affaldet senest 14 dage, før det produceres.

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde det til kommunen. Farligt affald er defineret i affaldsbekendtgørelsens bilag 4 (nyt vindue)

Du skal anmelde affaldet til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Frembringer du asbestholdigt affald skal du altid anmelde affaldet, uanset mængde og type.

Asbestaffald opstår som regel i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning og anlægsarbejde mm.

Eksempler på asbestaffald:

  • Ikke-støvende asbest, f.eks. hele eternitplader
  • Støvende asbest, f.eks. bløde lofts- og vægplader
  • Stærkt støvende asbest, f.eks. asbestmuld og filterposer med asbest
  • Teknisk isolering
  • Knust eternit og lignende

Alt asbestaffald skal deponeres.

 

 

Fra 1. januar 2022 bliver der opkrævet et fast anmeldelsesgebyr pr. sag på 200,00 kr., samt et gebyr for konkret sagsbehandling med timetakst på 560,00 kr./time, på anvisning af erhvervsmæssig jordflytning.

Der faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter. Faktura sendes til anmelder umiddelbart efter anvisning.

Timetaksten reguleres årligt og anmeldelsesgebyret efter behov.

 

 

 

Bygge- og anlægsaffald

Brugerbetaling på anmeldelse og anvisning af erhvervsmæssig jordflytning og erhvervsaffald. Alle takster er angivet i DKR. ekskl. moms

Anmeldelsesgebyr pr. sag 200,00
Timetakst faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter 560,00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback