Skip til hoved indholdet

Nedlæggelse af veje og stier

  Hjem Erhverv Landbrug og virksomheder Nedlæggelse af veje og stier

Du må som udgangspunkt ikke nedlægge veje og stier på din ejendom

Hvis du vil nedlægge en vej eller sti, skal du kontakte Brønderslev Kommune.

Kommunen vil foretage en nærmere vurdering af, om du må nedlægge din vej eller sti.

For private fællesveje og -stier gælder også nogle særlige regler.

Ved nedlæggelse skal du være opmærksom på, om der kan være vundet hævd på din vej eller sti.

Kontakt:
Kaj E. Jensen
Sagsbehandler - Trafik og veje
Plan og Byg
kaj.e.jensen@99454545.dk 
99454615


Læs mere om nedlæggelse af veje og stier

Du skal give kommunen skriftlig besked, hvis du vil nedlægge:

 • Veje og stier, der går gennem det åbne landskab.
 • Veje og stier, der fører til strande, kyststrækninger, klitfredede områder, skove og åbne, uopdyrkede arealer.
 • Veje og stier, der fører til udsigtssteder, kulturminder og lignede.

Kommunen kan beslutte, at din vej eller sti ikke må nedlægges, hvis den har vigtig rekreativ betydning, eller hvis der ikke findes gode alternative ruter. 
Hvis du begynder at nedlægge veje og stier uden først at give kommunen skriftlig besked, kan nedlæggelsen anmeldes til politiet, og du kan modtage en bødestraf.

Læs mere om reglerne for nedlæggelse af veje og stier herunder:

For private fællesveje og -stier gælder følgende:

 • Private fællesveje og -stier må ikke nedlægges eller omlægges uden kommens godkendelse.
 • Kommunen skal godkende det nye vejudlæg, hvis veje og stier omlægges.
 • Hvis grundejer er interesseret, tager kommunen stilling til nedlæggelse og omlæggelse.

Nedlæggelse og omlæggelse af private fællesveje og -stier må dog ikke ske i strid med f.eks.:

 • Naturbeskyttelseslovens § 26a
 • Beskyttelse af kystområderne (naturbeskyttelseslovens § 15)
 • Beskyttelseslinjer for søer og åer (naturbeskyttelseslovens § 16)
 • Beskyttelseslinjer for fortidsminder (naturbeskyttelseslovens § 18)
 • Fredninger
 • Bestemmelser i lokalplaner
 • Evt. tinglyste servitutter

Læs mere om reglerne for nedlæggelse af private fællesveje og -stier i privatvejsloven §12 og §71 herunder:

Nedlæggelse af veje og stier kan være i strid med princippet om privatret, hvis der er vundet hævd på benyttelsen. Det kan f.eks. være, hvis dine naboer har brugt din vej eller sti gennem en længere årrække. I disse tilfælde må du ikke nedlægge og omlægge din vej eller sti. Du må heller ikke opsætte forbudsskilte eller lignende.

Da der er tale om privatret, skal domstolene afgøre spørgsmål om hævd. Kommunen behandler ikke spørgsmål om hævd.

Hvis du oplever nedlæggelse af veje og stier, som du ikke mener, der er givet meddelelse om, kan du kontakte Brønderslev Kommune.

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback