Skip til hoved indholdet

Leverandør af hjemmepleje

  Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Godkendelse af leverandører Leverandør af hjemmepleje

Brønderslev Kommune indgår løbende kontrakter med leverandører af hjemmepleje

Godkendelsesproceduren gælder for alle potentielle leverandører af hjemmepleje – også leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune – idet Brønderslev Kommune vil sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de leverandørkrav og kvalitetsstandarder, der er gældende for kommunen.

Læs om leverandør af hjemmepleje

Brønderslev Kommune indgår 4 gange årligt kontrakter med nye leverandører af klippekortsordningen, nødkald og ydelser visiteret efter Servicelovens §§ 83 og 84.

For at kommunen kan behandle en ansøgning om godkendelse som leverandør, skal ansøgeren fremsende et korrekt udfyldt godkendelsesdokument til:

Brønderslev Kommune
Strategi og Udvikling
Att.: Specialkonsulent Louise Meyer Ebdrup
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Som bilag til godkendelsesdokumentet vedlægges:

 • Revisorpåtegnet regnskab for ansøgerens 3 seneste regnskabsår.
 • Kopi af ansøgerens erhvervsansvarsforsikring.
 • Dokumentation for uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de af ansøgerens ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for levering af ydelser efter Serviceloven.
 • Tro- og loveerklæring om, at ansøgeren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger 50.000 kr., jf. Servicelovens § 92.

Herefter fremsender ansøgeren fritvalgsblanket via Virk.dk.

Krav som ansøger skal opfylde

For at ansøgeren kan godkendes som leverandør, skal følgende krav opfyldes:

 • Alle ansøgerens medarbejdere, som skal besvare nødkald, levere klippekortsydelser samt ydelser efter Servicelovens §§ 83 og 84, skal have en relevant sundhedsfaglig uddannelse samt minimum 2 dages dokumenteret efteruddannelse i rehabiliterende arbejde.
 • Virksomheden skal have minimum 2 års erfaring med at løse tilsvarende opgaver for Brønderslev Kommune eller for andre kommuner.
 • Virksomheden skal fremsende en liste over de betydeligste tilsvarende opgaver udført de seneste 3 år, forudsat virksomheden har eksisteret i 3 år, samt oplyse, hvornår virksomheden blev etableret. For hver reference oplyses følgende:
  • Hvem ydelsen er leveret til
  • En kort beskrivelse af den leverede ydelse, og hvad den nærmere har omfattet
  • Ydelsens værdi
  • Tidspunktet for udførelsen
  • Omfanget (antal borgere, omsætning vedr. servicelovsydelser m.v.)
 • Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer mhp. en uddybende beskrivelse af ansøgers opgaveløsning.
 • Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i min. 2 af de seneste 3 år.
 • Ansøger må ikke have en forfalden gælder, der overstiger 50.000 kr.
 • Der må ikke, for så vidt angår det seneste årsregnskab, være taget forbehold for fremtidig drift i revisorpåtegningen.
 • Ansøger skal kunne stille en bankgaranti, som beskrevet nærmere i kontraktens afsnit 17 vedrørende sikkerhedsstillelse.

Ansøgeren indkaldes herefter til en godkendelsessamtale.

Betingelser for endelig godkendelse

Den endelige godkendelse af leverandøren træder først i kraft, når følgende er på plads:

 • Kontrakten er underskrevet og returneret.
 • Referat fra godkendelsessamtalen er godkendt af leverandøren skriftligt.
 • Kommunen har modtaget en bankgaranti som beskrevet i kontraktens afsnit 17 Sikkerhedsstillelse.
 • Informationsmateriale er udarbejdet og fremsendt elektronisk (jf. afsnit 4.3 Informationsmateriale om leverandøren i leverandørkravene for Brønderslev Kommunes fritvalgsordning).
 • Der foreligger dokumentation for leverandørens beredskab ved leveringssvigt (jf. afsnit 4.2 Krav til opgavens udførelse i leverandørkravene for Brønderslev Kommunes fritvalgsordning).
 • Plan for opkobling til kommunens omsorgssystem foreligger (jf. afsnit 9. Udveksling af data i leverandørkravene for Brønderslev Kommunes fritvalgsordning).

Læs godkendelsesmaterialet (nyt vindue):

Spørgsmål og svar vedrørende godkendelsesproceduren og -materialet rettes til Louise Meyer Ebdrup pr. e-mail: louise.meyer.ebdrup@99454545.dk.

Kontakt

Kontakt os
Leverandørkontakt

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Louise Meyer Ebdrup

Specialkonsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback