Skip til hoved indholdet

Kommerciel servicevejvisning

    Hjem Erhverv Veje og kort Kommerciel servicevejvisning

Blå og hvide skilte der viser vej til attraktioner og virksomheder

Kommerciel servicevejvisning er betegnelsen for de blå-hvide skilte, som viser trafikanter vej til et servicemål, som for eksempel attraktioner, seværdigheder, overnatningssteder og virksomheder. Man kan som virksomhed søge om at få opsat et sådant skilt. 

Det er Brønderslev Kommunes vejmyndighed, der behandler ansøgningen og sørger for eventuel opsætning af den kommercielle servicevejvisning. Det er ansøger/ejer der betaler for vejvisningen. 

Læs mere om servicevejvisning

Du skal være opmærksom på, at du søger ved at følge linket her på siden.  

Skiltet skal indeholde et godkendt symbol og kan suppleres med firmanavn eller passende betegnelse. Firmalogoer må ikke anvendes. 

Findes der ikke et godkendt symbol, skal ansøgeren betale for udvikling af et nyt symbol ved Vejdirektoratet. Korrespondancen til Vejdirektoratet kan foregå via Brønderslev Kommunes vejmyndighed. 

Pris pr. skilt:

Første tavle: 5.000 kr. ekskl. moms 

Efterfølgende tavler: 3.500 kr. ekskl. moms per tavle 

Design af nyt symbol, hvis det ikke allerede findes: 2.000 kr. 

Nedtagning:  

Alle gebyrer betales af ansøger. 

Hvis ansøgningen godkendes, opkræves ovenstående beløb pr. skilt. Når beløbet er betalt, opsætter kommunens entreprenør servicetavlen. 

Inden for tættere bebygget område, vejvises der som udgangspunkt fra den nærmeste større vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål. 

Uden for tættere bebygget område, kan der vejvises fra den nærmeste rutenummererede vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål. 

Vejmyndigheden prioriterer vejvisningsmål i følgende rækkefølge: 

  1. Geografisk vejvisning
  2. Trafikalt begrundet servicevejning 
  3. Kommerciel servicevejvisning 

Ved mere end fire pilevejvisere, skal den kommercielle servicevejvisning tages ned og samles på en tavle kun med symboler. Eksisterende kommercielle servicevejvisningstavler med tekst vil blive nedtaget og komme på en ny fælles tavle kun med symboler. Udgiften til tavlen kun med symboler vil blive afholdt af den sidste ansøger. 

I komplicerede kryds med mange informationer til trafikanterne kan vejmyndigheden vurdere, at der af trafikale årsager ikke kan opsættes kommerciel servicevejvisning. 

Den kommercielle servicevejvisning skal være en hjælp til trafikanterne. I tilfælde hvor to eller flere kommercielle servicemål ligger tæt på hinanden, kan det være vildledende for trafikanterne, hvis der kun skiltes til det ene servicemål. Eksempelvis hvis der ligger flere dagligvareforretninger eller frisører i et mindre geografisk område. 

Ansøger virksomheder om opsætning af et skilt på en privat fællesvej, ansøges der efter samme regler og med ansøgningsskema som på de offentlige veje. Ansøger sender en høring ud til vejejer samt grundejerforeningen. Alternativt sendes en høring til hver enkelt grundejer omkring opsætning af vejvisningen. Høringssvar sendes samlet til Brønderslev Kommunes vejmyndighed. 

Kontakt

Kontakt os
Veje og Trafik

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback