Skip til hoved indholdet

Budget og regnskab

    Hjem Om kommunen Budget, regnskab og takster Budget og regnskab

Her finder du kommunens budget, regnskaber og årsberetninger

Læs om budget og regnskab

Alle 27 står bag budget 2024 i Brønderslev Kommune. Jeg er glad for, at vi alle sammen i Byrådet kan lande en fælles aftale. Vi havde svære forudsætninger fra budgetseminarets start:

Der er en stram kommuneaftale mellem KL og Regeringen. Der var varslet ændringer på beskæftigelsesområdet med krav om besparelser. Der var på forhånd opstillet et krav om, at 700 mio. kr. skal findes på ledelse og administration i 2024.

Derfor bliver det da også denne gang i høj grad administrationsområdet, ikke mindst job-og UngeCenter, som må holde for, ligesom vi skal se på ledelse bredt i organisationen og høste rationaler via digitalisering. Det er aldrig sjovt at spare, uanset hvad man skal spare på. Det handler om mennesker og ansatte. Men det handler også om, at vi skal finde nye og smartere måder at gøre tingene på.

Jeg vil håbe, at man fra statens side snarest finder en generel afklaring af, hvad der skal ske med beskæftigelsesområdet. Vi har da også aftalt, at hvis Finansloven indebærer yderligere besparelser på området, så dropper vi nogle af besparelserne i budget 2024, så området ikke rammes dobbelt.

Vi kommer også til at kigge på ledelsesstrukturen i folkeskolen og en sammenlægning af Søndergades Skole og Skolegades Skole. Men samtidig investerer vi 12 mio. kr. fra 2024-2027 i de såkaldte mellemformer på folkeskoleområdet. Mellemformer er, når man arbejder med at støtte børnene på forskellig vis, så flest mulige børn og unge kan gå i den lokale folkeskole frem for specialskole. Vi lukker ingen skoler, børnehaver, biblioteker eller andre institutioner. Det har været vigtigt for os alle at undgå det. Men som presset på kommunernes økonomi ser ud, så skal vi ligesom alle andre kommuner spare, selvom den danske økonomi er historisk god.

På anlægsområdet er der fortsat investeringer i skolebygningerne, flere daginstitutionspladser, renovering og anlæg af veje og cykelstier, ligesom renovering af plejecenter Margrethelund fortsætter.

Mikael Klitgaard Borgmester

Budget 2023 blev vedtaget her i oktober. For første gang i mange år er det ikke et enigt Byråd, der står bag. Det beklager jeg og vil gerne opfordre til, at vi til trods for vores uenigheder stadig kan have et godt samarbejde på tværs af alle partier.

Når vi ser ud i fremtiden, kan vi se, at de kommende år fra 2024 bliver svære økonomisk. Som borgmester mener jeg derfor, at det er ansvarligt at bremse op allerede fra 2023, så vi ikke skal i gang med alt for bratte nedskæringer de kommende år.

Noget af det vi alle er enige om, er mere mobilitet for pengene (kollektiv trafik), mere brug af velfærdsteknologi, automatisering af administrative rutiner, fastholdelse af den positive udvikling på det specialiserede socialområde.

Sidste år lavede vi et budget 2022 med store investeringer. Det bliver der desværre ikke råd til i 2023, men vi vil fortsætte arbejdet med kulturområde Hedelund, der er afsat midler til bedre og flere cykelstier, så vi kan mindske vores udledning af CO2 på transportområdet. Der er afsat penge til udvikling af landdistrikterne. Vi skal fortsat udvikle vores midtbyer i kommunen, nu er vi i gang med Hjallerup. Vi investerer i energibesparelser, hvilket 2022 har tydeliggjort er en nødvendighed. Endelig bliver der også penge til at udbygge daginstitutionsområdet og investere på skoleområdet.

Som sagt håber jeg på et bredt samarbejde stadig i Byrådet og de forskellige udvalg. Jeg tror på, at vi kan, hvis vi vil.

Mikael Klitgaard Borgmester

Kontakt

Kontakt os
Direktionen - Staben

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Jens Davidsen

Direktør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback