Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Budget, regnskab og takster Takster

Takster

Her kan du se takster

Affald og genbrug

Afhentning hver 2. uge

Container, 240 liter rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 753,00
Container, 240 liter til restaffald 1.250,00
Container, 370 liter til restaffald 1.673,00
Container, 660 liter til restaffald 2.537,00 

Sommerhusrenovation

Container, 240 l rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 18 tømninger om året 511,00

Genbrugsbidrag

Genbrugsbidrag pr. helårsbolig 2.420,00

Genbrugsbidrag sommerhus

Genbrugsbidrag pr. sommerhus 1.286,00

Familie, børn og unge

Vuggestuer

Vuggestuer pr. måned (11 måneder) 3.615,00

Dagpleje

48 timer ugentlig - pr. måned (11 måneder) 2.603,00

Børnehaver

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.

Heldags - pr. måned (11 måneder) 2.086,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11) 1.669,00
Takst for frokostordning pr. måned (11) 598,00

Pasning i anden kommune end bopælskommune

Når du bor i Brønderslev Kommune, er det os som bopælskommune der opkræver for din daginstitutionsplads. Det er også os der opkræver, selvom du vælger pasning i anden kommune.
Vælger du pasning i anden kommune skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan være højere end Brønderslev Kommunes egne takster. Vi anbefaler dig at tage kontakt til Pladsanvisningen og forhøre dig om takster for pasning i anden kommune.

Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution

Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 122,00

Kommunalt tilskud til privat pasning

Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 5.334,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 3.934,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 90.283,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 72.226,40
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 62.946,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 50.356,80

Kombinationstilbud

For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling.

Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 63,63
Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 88,37
Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning 47,81

Tilskud til fleksibel børnepasser:

Barnets alder: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 111,13
Barnets alder: 2 år og 11 mdr. til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 74,93

Fritidsklub findes i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Klubtilbud 4-7 kl. (fritidsklub) - Pr. mdr. (juli betalingsfri) 761,58
SFO (0.-3. klasse), op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.542,00
SFO (0.-3. klasse), over 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.804,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse). Findes i Jerslev, Ø. Brønderslev, Flauenskjold, Asaa, Klokkerholm og Thise. Op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11) 625,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse), Op til 20 timer om ugen. Pr. måned (11) 1.131,00

Special skolefritidsordning

Toften 960,00
Kometen 1.832,00
Søndergade Skole 960,00
K-Klassen 960,00
Vielse - hvor ingen af parterne har bopæl her i landet 1.650,00

Behandles af Familieretshuset.dk

Flyt, byg og bolig

Takster

jf. Privatvejslov, §49 opkræves adm.tillæg efter medgået tid.

Timebaseret takst 899,00
Adresseforespørgsel fra borgere 75,00
Indbringelse af sag for beboerklagenævn (Almennyttigt boligbyggeri) 149,00
Indbringelse af sag for huslejenævn (private boliger) 319,00
Hvis udlejer taber sag i huslejenævn 6.024,00
Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr 533,00

Byggesagsbehandling

Timebaseret takst - pr. time 899,00

Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Første uge 500,00
Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00

Korrektur for eksterne kortproducenter

Startgebyr 6.258,00
Medgået tid 699,00

Kort plot

FOT kort udsnit i valgfrit målforhold.

Pr. m² (min 0,5 m²) 262,00
Hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time 701,00

BBR, manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af BBR

Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret efter anmodning.
Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1

Manglende indsendelse af oplysninger til ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret efter anmodning 5.000,00

Gebyr for BBR-oplysninger

§13 (Taksten er ikke kommunalt bestemt) 70,00
Afholdelse af Hegnssynsforretning 1.932,00
Budget / regnskab 170,00
Kommuneplan og andre planer 135,00
Befolkningsprognose 135,00
Lokalplaner - årsabonnement 135,00
Udlevering af ét eksemplar af plandokument 0,00
Efterfølgende planer, pr. stk.: Kommuneplaner 135,00
Efterfølgende planer, pr. stk.: Øvrige planer 68,00

Opkræves i h. t. Bek. af lov om BBR § 9, stk. 1.

Manglende opsætning af husnummerskilt jf. Bek. af lov om BBR § 3c, stk. 1 5.000,00

Fritid og kultur

Materialet afleveres for sent, bortkommet eller ødelagt

Taksterne fastsættes for et år af gangen.
Se taksterne på www.bronderslevbib.dk (nyt vindue)

Overnatning på kommunens skoler

Pr. overnatning pr. person - egne foreninger 14,09
Pr. overnatning pr. person - fremmede foreninger 16,52

Lokalegebyr

Haller pr. time 72,75
Omklædningsrum og mødelokaler pr. time 36,38
Svømmehal, Brønderslev pr. time 194,34
Svømmebassin, Hjallerup pr. time 70,19
Babybassin pr. time 97,18
Gymnastiksale pr. time 24,69
Klasselokaler pr. time 12,86
Gymnasiets hal pr. time 48,49
Multihal v/Skolegades skole pr. time 48,49
NIH, bevægelsessal pr. time 48,49
Lokale i kommunale bygninger pr. m2 60,90
Arrangementer i kommunens haller 636,49

Udlejning af lokaler på Brønderslev Bibliotek

Mødelokale pr. time 36,38
Salen pr. time 48,49
Arrangement i Salen pr. time (kommercielle) 318,25

Taksterne fastsættes for 1 skoleår af gangen.
Se taksterne på www.kulturskolen.dk (nyt vindue)

Taksterne fastsættes for et år af gangen.
Se taksterne på www.usbd.dk (nyt vindue)

Pas, kørekort og ID

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00
Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år. Gr. 2 fornyelse 180,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280,00
Fornyelse af kørekort 70 år 140,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 140,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere 0,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120,00
Midlertidigt erstatningskørekort - samme beløb som vedr. oprindelig fornyelse se ovenfor
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280,00
Udstedelse af internationalt kørekort 25,00
Pasfoto foretaget i Borgerservice 140,00
Salg af legitimationskort 150,00
Pasfoto foretaget i Borgerservice 140,00
Børn under 12 år 150,00
Børn og unge mellem 12 og 18 år 179,00
Voksne mellem 18 og 65 år - hvis gammelt pas medbringes 891,00
Voksne mellem 18 og 65 år - hvis gammelt pas ikke medbringes eller er i ødelagt stand (dobbelt takst) 1.782,00
Personer i folkepensionsalderen 379,00
Pasfoto foretaget i Borgerservice.
Børn under 3 år kan ikke få taget pasfoto i Borgerservice, de henvises til fotohandlerne.
140,00

Sundhed og sygdom

Det er gratis at skifte læge i flere situationer, fx ved flytning, hvis nuværende praksis lukker eller deles i flere og når du fylder 15 år og ønsker at skifte læge.

Lægeskift 220,00

Læs mere om hvornår det er gratis at skifte læge (nyt vindue)

Det er gratis at få et nyt sundhedskort ved flytning og hvis du skifter navn på grund af ægteskab.

Nyt sundhedskort 220,00

Læs om hvornår nyt sundhedskort er gratis (nyt vindue)

Ældre og omsorg

Egenbetaling for omsorgstandpleje pr. måned 47,00
Egenbetaling for specialtandpleje pr. måned 177,00

Dronninglund Hotel - Varm mad

Dronninglund Hotel leverer varm mad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge.

Stor portion/ægtepar - pris pr. dag 73,04
Stor portion med biret - pris pr. dag 83,28
Hovedret - pris pr. dag 54,74
Hovedret og biret - pris pr. dag 68,00
Lille hovedret - pris pr. dag 56,02
Lille hovedret og biret - pris pr. dag 66,26
Besparelse ved selv afhentning af maden - pr. portion -17,09

Dronninglund Hotel - Kølemad

Dronninglund Hotel leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge.

Hovedret
Hovedret - pris pr. dag (7 dage) 47,00
Hovedret - pris pr. dag (6 dage) 48,00
Hovedret - pris pr. dag (5 dage) 49,00
Hovedret - pris pr. dag (4 dage) 51,00
Hovedret og biret
Hovedret og biret - pris pr. dag (7 dage) 56,95
Hovedret og biret - pris pr. dag (6 dage) 57,95
Hovedret og biret - pris pr. dag (5 dage) 59,95
Hovedret og biret - pris pr. dag (4 dage) 61,95
Lille hovedret
Lille hovedret - pris pr. dag (7 dage) 46,00
Lille hovedret - pris pr. dag (6 dage) 47,00
Lille hovedret - pris pr. dag (5 dage) 48,00
Lille hovedret - pris pr. dag (4 dage) 49,00
Lille hovedret og biret
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (7 dage) 56,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (6 dage) 57,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (5 dage) 59,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4 dage) 60,00

Det Danske Madhus - Kølemad

Det Danske Madhus leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge.

Hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) 58,00
Hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) 69,00
Lille hovedret - pris pr. dag (4-7 dage) 55,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4-7 dage) 66,00

Sønderup Landkøkken - Varm mad

Sønderup Landkøkken leverer varm mad i Brønderslev Kommune.

Hovedret - pris pr. dag 59,00
Lille hovedret - pris pr. dag 57,00
Hovedret diæt - pris pr. dag 59,00
Lille hovedret diæt - pris pr. dag 57,00
Hovedret og biret - pris pr. dag 71,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag 69,00

Madservice på plejecentre

Det er Nordjysk Mad, der leverer mad til kommunens plejecentre.

Kornumgård - Hovedret, standard portion og biret - pris pr. dag 75,00
Grønningen - Hovedret, standard portion - pris pr. dag 50,00
Plejehjemsophold - Kost - pris pr. måned 3.985,00

Timepris personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp).

Praktisk hjælp (pr. time) 392,00
Personlig pleje - Hverdagstimer (pr. time) 392,00
Personlig pleje - Øvrig tid (pr. time) 544,00

Midlertidig hjemmehjælp
Lovbestemt - efter indkomst

Plejehjemsophold

Plejehjemsophold - Kost pr. måned 3.985,00
Arrangementer pr. måned 68,00
Rengøringsartikler pr. måned 100,00
Leje og vask af linned pr. måned 339,00
Vask af privat tøj pr. måned 201,00
Leje og vask af undertøj pr. måned 55,00

Vær opmærksom på at valgmulighederne kan variere på det enkelte plejecenter.

Midlertidig plejeophold

Midlertidigt plejehjemsophold - Aflastningsophold pr. døgn 131,00
Midlertidigt plejehjemsophold - Periodevis aflastning pr. døgn 151,00
Lokation Indskud kr. Månedelig husleje kr.
Agersted – Markedsvej 2-4-6-8 12.700 4.181
Asaa – Tonnismarken 2-4-6-8-10 12.500 4.206
Brønderslev – Gasværksvej 3 22.600 - 27.000 6.301 - 7.978
Brønderslev – Gravensgade 114 17.854 - 18.532 5.623 - 5.835
Brønderslev – Mozartvej 1-47 15.000 4.720
Brønderslev – Skovparken 22-32 16.400 - 19.400 5.059 - 6.032
Brønderslev – Vestergade 75-77 47.550 5.209
Dronninglund – Blåbærhaven 1-31 12.500 - 15.000 4.428 - 5.199
Dronninglund – Lundagervej 28-38 14.100 4.551
Dronninglund – Tranebærvej 12-36 12.500 4.263
Jerslev – Voldgade 35-65 15.000 4.810
Klokkerholm – Borgergade 39A-39E 18.400 5.327
Thise – Jens Thisevej 30 21.500 5.969

Erhverv

Bygge- og anlægsaffald

Brugerbetaling på anmeldelse og anvisning af erhvervsmæssig jordflytning og erhvervsaffald. Alle takster er angivet i DKR. ekskl. moms

Anmeldelsesgebyr pr. sag 200,00
Timetakst faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter 560,00

Takst for besøg på genbrugspladserne er ekskl. moms.

Indkørsel erhverv pr. besøg - nummerpladegenkendelse 160,00
Pølsevogne Ny Banegårdsgade. Pris pr. plads pr. år. 5.732,00
Gartner/Fiskehandler Gl. Torv. Pris pr plads pr år. 1.076,00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback