Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådets konstituering - Referat

Dato: 1. december 2017
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Peter H. S. Kristensen og Poul Erik Andreasen.

Til toppen


2. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Der er til det konstituerende møde afbud fra:

Peter H. S. Kristensen

Poul Erik Andreasen

1. og 2. stedfortræder på liste A: Ole Andersen og Kurt Kristensen er derfor indkaldt til det konstituerende møde, jf. lov om kommunernes styrelse, § 15, stk. 1.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Oversigt over medlemmer af Byrådet


Resume

Sagsforløb: BY

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ved valget den 21. november 2017 blev følgende valgt til Brønderslev Byråd for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021:

 1. Mikael Klitgaard
 2. Lars Bisgaard Andreasen
 3. Niels Vestergaard Salling
 4. Eskild Sloth Andersen
 5. Lasse Riisgaard
 6. Arne M. Jensen
 7. Jens Andersen
 8. Karsten Frederiksen
 9. Hildo Rasmussen
 10. Erik Sørensen
 11. Bettina Bøcker Kjeldsen
 12. Dennis Kvesel
 13. Steen Søgaard Petersen
 14. Lene Hansen
 15. Martin Bech
 16. Klaus Riis Klæstrup
 17. Ole Jespersgaard
 18. Lone Birkmose Lex
 19. Peter H. S. Kristensen
 20. Line Vanggaard Pedersen
 21. Christen Bager
 22. Carsten Ullmann Andersen
 23. Margit Chemnitz
 24. Johannes Trudslev
 25. Jan Thaibert
 26. Simon Aagaard
 27. Poul Erik Andreasen

Klagefristen udløber den 28. november 2017.

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


4. Valg af borgmester


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af borgmester.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2 vælges Byrådets formand blandt Byrådets medlemmer efter reglerne i styrelseslovens § 24, stk. 1.

Valget ledes af Arne M. Jensen, der er det medlem, der længst har været medlem af Byrådet.

Beslutning

Mikael Klitgaard valgt.

Til toppen


5. Anmeldelse af valggrupper


Resume

Sagsforløb: BY

Anmeldelse af valggrupper.

Sagsfremstilling

Anmeldelse af valggrupper ved besættelse af udvalgsposter, jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

Valggruppe 1: C, J, O og V

Valggruppe 2: A

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Valg af 1. og 2. viceborgmester


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af 1. og 2. viceborgmester.

Sagsfremstilling

Valg af 1. og 2. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5 samt styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, § 1, stk. 2.

1. viceborgmester

Karsten Frederiksen

C

2. viceborgmester

Arne M. Jensen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


7. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Valg af 7 medlemmer til Økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 og styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, § 10.

Medlemmer:

Parti:

1. Mikael Klitgaard

V

2. Niels Vestergaard Salling

V

3. Karsten Frederiksen

C

4. Steen Søgaard Petersen

J

5. Arne M. Jensen

A

6. Lene Hansen

A

7. Poul Erik Andreasen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


8. Valg af medlemmer til de stående udvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til de stående udvalg.

Sagsfremstilling

Efter styrelseslovens § 17, stk. 1 og 3 og styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, § 13-18 skal der vælges medlemmer til de stående udvalg således:

Teknik- og Miljøudvalget - 7 medlemmer:

Medlemmer:

Parti:

1. Karsten Frederiksen

C

2. Jens Andersen

V

3. Carsten Ullmann Andersen

O

4. Simon Aagaard

J

5. Hildo Rasmussen

A

6. Johannes Trudslev

A

7. Poul Erik Andreasen

A

Børne- og Skoleudvalget - 7 medlemmer:

Medlemmer:

Parti:

1. Lone Birkmose Lex

V

2. Dennis Kvesel

V

3. Line Vanggaard Pedersen

C

4. Steen Søgaard Petersen

J

5. Peter H. S. Kristensen

A

6. Bettina Bøcker Kjeldsen


A

7. Lars Bisgaard

A

Fritids- og Kulturudvalget - 5 medlemmer:

Medlemmer:

Parti:

1. Margit Chemnitz

V

2. Dennis Kvesel

V

3. Simon Aagaard

J

4. Hildo Rasmussen

A

5. Peter H. S. Kristensen

A

Social- og Sundhedsudvalget - 5 medlemmer

Medlemmer:

Parti:

1. Martin Bech

V

2. Lasse Riisgaard

V

3. Carsten Ullmann Andersen

O

4. Christen Bager

A

5. Lars Bisgaard

A

Ældreomsorgsudvalget - 5 medlemmer

Medlemmer:

Parti:

1. Ole Jespersgaard

A

2. Christen Bager

A

3. Jan Thaibert

V

4. Klaus Riis Klæstrup

V

5. Erik Sørensen

O

Beskæftigelsesudvalget - 5 medlemmer

Medlemmer:

Parti:

1. Eskild Sloth Andersen

A

2. Bettina Bøcker Kjeldsen

A

3. Klaus Riis Klæstrup

V

4. Jan Thaibert

V

5. Line Vanggaard Pedersen

C

Det er foreslået, at udvalget ændrer navn til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Dette vil ske ved kommende revision af styrelsesvedtægten for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Valgt.

Til toppen


9. Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18-21, skal Byrådet vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget. Udvalget sammensættes således:

2 medlemmer der vælges af Byrådet blandt Byrådets medlemmer

Byretsdommeren i retskredsen

2 pædagogisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen

Børn- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Byrådet.

Medlemmer:

Parti:

1. Arne M. Jensen

A

2. Line Vanggaard Pedersen

C

Stedfortrædere:

Parti:

1. Bettina Bøcker Kjeldsen

A

2. Steen Søgaard Petersen

J

Beslutning

Valgt.

Til toppen


10. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Brønderslev Forsyning A/S skal Byrådet vælge 5 medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne vælges af og blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen består herudover af 2 repræsentanter valgt af medarbejderne.

Medlemmer:

Parti:

1. Lasse Riisgaard

V

2. Jens Andersen

V

3. Erik Sørensen

O

4. Johannes Trudslev

A

5. Arne M. Jensen

A

Det er bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S, der efterfølgende vælger medlemmer til de 3 datterselskaber.

Ifølge vedtægterne for Brønderslev Forsyning A/S skal valg af bestyrelsesmedlemmer godkendes af generalforsamlingen (Byrådet).

Ekstraordinær generalforsamling i Brønderslev Forsyning A/S afvikles umiddelbart efter Byrådets udpegning af medlemmer til bestyrelsen med henblik på generalforsamlingens godkendelse heraf.

Direktør for Brønderslev Forsyning, Thorkil Neergaard, vil være tilstede ved generalforsamlingen.

Beslutning

Valgt.

Til toppen


11. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S.

Sagsfremstilling

I henhold til selskabets vedtægter, § 6, skal Byrådet vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen af og blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen består herudover af 3 medlemmer valgt af Hjørring Kommune.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er selskabets øverste ledelse.

Medlemmer:

Parti:

1. Jens Andersen

V

2. Hildo Rasmussen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Erik Sørensen

O

2. Johannes Trudslev

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


12. Valg af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for I/S Reno Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for I/S Reno Nord.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for I/S Reno Nord, § 8, skal Byrådet vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen består herudover af 11 medlemmer valgt af Aalborg Kommune (8 medlemmer), Jammerbugt Kommune, Mariager Fjord Kommune og Rebild Kommune.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden vælges af og blandt Aalborg Kommunes medlemmer. Næstformanden vælges af og blandt omegnskommunernes medlemmer.

Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelse.

Medlem:

Parti:

Erik Sørensen

O

Stedfortræder:

Parti:

Hildo Rasmussen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


13. Valg af medlemmer til Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Modtagestation Vendsyssel, § 4, stk. 2 udpeger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel. Medlemmerne vælges af og blandt Byrådets medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat således:

2 medlemmer fra Brønderslev Kommune

4 medlemmer fra Frederikshavn Kommune

4 medlemmer fra Hjørring Kommune

1 medlem fra Læsø Kommune

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer:

Parti:

1. Erik Sørensen

O

2. Hildo Rasmussen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Jens Andersen

V

2. Johannes Trudslev

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


14. Valg af medlemmer til Ungdomsskolebestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Ungdomsskolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer.

Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere. Medlemmerne kan vælges inden for eller uden for Byrådets medlemskreds.

Bestyrelsen består herudover af 3 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejde, 1 repræsentant for medarbejderne ved ungdomsskolen, 1 repræsentant for eleverne i ungdomsskolen, 1 repræsentant for klubberne samt 1 repræsentant for medlemmerne i ungdomsklubberne.

Ungdomsskolebestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer:

Parti:

1. Danny Manfred Rosenkilde Nielsen

O

2. Karen Strandfelt

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Martin Bech

V

2. Christen Bager

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


15. Valg af medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Sagsfremstilling

I henhold til kommissorium for Lokalt Arbejdsmarkedsforum i Brønderslev vælger Byrådet 1 medlem og 1 stedfortræder til LAF.

Formålet med forummet er, at sikre aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter og andre vigtige interessenter i den lokale arbejdsmarkedspolitik. Herunder, skal arbejdsmarkedsrådet medvirke til at sikre en aktiv inddragelse af kommunens virksomheder i

arbejdsmarkedspolitikken. Der er tale om et 100 % rådgivende organ, arbejdet i arbejdsmarkedsforummet er ikke underlagt lovgivningsmæssige rammer.

Formandskabet i LAF varetages af formanden for Beskæftigelsesudvalget.

Formand:

Parti:

Eskild Sloth Andersen

A

Stedfortræder:

Parti:

Line Vanggaard Pedersen

C

Beslutning

Valgt.

Til toppen


16. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for NMN Naturgas I/S.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for HMN Naturgas I/S skal Byrådet vælge 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Medlemmer:

Parti:

1. Carsten Ullmann Andersen

O

2. Johannes Trudslev

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Jens Andersen

V

2. Hildo Rasmussen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


17. Valg af medlem til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab


Resume

Sagsforløb: BY


Valg af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5 samt vedtægter for Nordjyllands Trafikselskab, § 6, skal byrådene i de kommuner, der deltager i trafikselskabet, udpege hver et byrådsmedlem som medlem af trafikselskabets repræsentantskab samt en stedfortræder.

Medlem:

Parti:

Carsten Ullmann Andersen

O

Stedfortræder:

Parti:

Poul Erik Andreasen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


18. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Aalborg Lufthavn skal repræsentantskabet for Aalborg Lufthavn sammensættes således:

Aalborg Kommune: 8 repræsentanter

Øvrige andelshaverkommuner: Jammerbugt, Rebild, Brønderslev, Frederikshavn og Vesthimmerland: Hver 2 repræsentanter.

Medlemmer:

Parti:

1. Mikael Klitgaard

V

2. Hildo Rasmussen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Margit Chemnitz

V

2. Johanes Trudslev

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


19. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Brønderslev Erhverv og Turisme sammensættes bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme af 9 personer, hvoraf de 3 udpeges af og blandt Byrådet, og 6 vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Personer, udpeget af Byrådet, vælges for Byrådets valgperiode. Øvrige vælges for 2 år ad gangen.

Medlemmer:

Parti:

1. Mikael Klitgaard

V

2. Jan Thaibert

V

3. Arne M. Jensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Dennis Kvesel

V

2. Margit Chemnitz

V

3. Eskild Sloth Andersen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


20. Valg af bestyrelsesmedlem til Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af bestyrelsesmedlem til Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Fonden Hjallerup Udviklingspark, § 5, ledes Fonden af en bestyrelsen på 4 medlemmer.

3 medlemmer udpeges af Brønderslev Erhverv og Turisme, og 1 medlem udpeges af Brønderslev Byråd.

Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.

Medlem:

Parti:

Mogens Gregersen

J

Beslutning

Valgt.

Til toppen


21. Valg af bestyrelsesmedlem til Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af bestyrelsesmedlem til Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Fonden Brønderslev Udviklingspark ledes Fonden af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.

Medlem:

Parti:

Kurt Kristensen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


22. Valg af medlem til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne skal Byrådet udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Brønderslev Kulturskole.

Medlemmer:

Parti:

Lone Lønbro

C

Stedfortrædere:

Parti:

Knud Jørgensen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


23. Valg af medlemmer til bestyrelserne på henholdsvis Brønderslev og Dronninglund gymnasier


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelserne på henholdsvis Brønderslev og Dronninglund gymnasier.

Sagsfremstilling

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016, § 16, består bestyrelsen af 6-10 medlemmer. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Bestyrelsernes funktionsperiode er på 4 år.

1 medlem vælges af byrådene i regionen i forening.

Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland har besluttet, at pladsen i bestyrelsen tildeles hjemkommunen.

Dronninglund Gymnasiums bestyrelse:

Medlem:

Parti:

Kristian Kristoffersen

J

Brønderslev Gymnasiums bestyrelse:

Medlem:

Parti:

Peter H. S. Kristensen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


24. Valg af medlemmer til bestyrelsen for AOF Center Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for AOF Center Vendsyssel.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for AOF Center Vendsyssel, § 5, stk. 3 vælger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Medlemmer:

Parti:

1. Stinne Reng

C

2. Karen Strandfelt

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Mette Greve Lund

J

2. Runa Friis Hansen

Ø

Beslutning

Valgt.

Til toppen


25. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund udpeger Byrådet 2 medlemmer til 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Medlemmer:

Parti:

1. Kristian Kristoffersen

J

2. Henning Jørgensen

F

Stedfortrædere:

Parti:

1. Klaus Riis Klæstrup

V

2. Eskild Sloth Andersen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


26. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Torvegade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Torvegade, Brønderslev.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", § 4 vælger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herudover af 2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionernes ledelse samt 2 medlemmer udpeget af beboerne på et beboermøde.

Medlemmer:

Parti:

1. Klaus Riis Klæstrup

V

2. Lene Søndergaard

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Morten Hald

V

2. Otto Ziegler

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


27. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakt vedrørende Brønderslev Sundhedshus vælger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen (en politisk repræsentant og en administrativ repræsentant) samt 1 stedfortræder.

Tidligere har formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt direktøren for Sundhed og Velfærd været valgt. Sundheds- og ældrechef har hidtil været valgt som stedfortræder.

Medlemmer:

Parti:

1. Martin Bech

V

2. Direktør for Sundhed og Velfærd

-

Stedfortræder:

Parti:

Lasse Riisgaard

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


28. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Danske Diakonhjem vælger de kommuner, der har overenskomst med Danske Diakonhjem, hver 2 medlemmer til repræsentantskabet.

Medlemmer:

Parti:

1. Karsten Frederiksen

C

2. Ole Jespersgaard

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


29. Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel"


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel".

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for den selvejende institution "Hospice Vendsyssel" vælger Byrådet 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen.

Medlem:

Parti:

Ole Jespersgaard

A

Stedfortræder:

Parti:

Martin Bech

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


30. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Idrætshøjskole vælger Byrådet 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole.

Medlemmer:

Parti:

1. Peter Stecher

C

2. Kurt Kristensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Margit Chemnitz

V

2. Knud Jørgensen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


31. Bestyrelsen for EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Orientering om bestyrelsessammensætning for EUC Nord.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for den selvejende institution EUC Nord har Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner én plads i bestyrelsen (borgmesteren).

Brønderslev Kommune havde pladsen i byrådsperioden 2010-2013, og Frederikshavn havde pladsen i byrådsperioden 2014-2017.

I byrådsperioden 2018-2021 tilfalder pladsen Hjørring Kommune.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


32. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Museumsforeningen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Museumsforeningen.

Sagsfremstilling

Ny udpegning af bestyrelsesmedlemmer afventer nye vedtægter.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


33. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek vælger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen for Ejerforeningen Hjallerup Kulturhus og Bibliotek.

Forvaltningen foreslår, at bibliotekschefen vælges som det ene medlem.

Medlemmer:

Parti:

1. Mogens Gregersen

J

2. Eskild Sloth Andersen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


34. Valg af medlemmer til ekspropriation i kommunalt regi


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til ekspropriation i kommunalt regi.

Sagsfremstilling

Byrådet vælger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til ekspropriation i kommunalt regi.

Medlemmer:

Parti:

1. Niels Vestergaard Salling

V

2. Arne M. Jensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1.Steen Søgaard Petersen

J

2. Lene Hansen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


35. Valg af medlem til Ekspropriationskommission


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til Ekspropriationskommissionen.

Sagsfremstilling

I henhold til ekspropriationsloven vælger Byrådet 1 medlem og 1 stedfortræder til Ekspropriationskommissionen.

De pågældende skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det må ikke være samme person, der udpeges til Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen, jf. næste punkt.

Medlem:

Parti:

Lasse Riisgaard

V

Stedfortræder:

Parti:

Johannes Trudslev

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


36. Valg af medlem til Taksationskommissionen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til Taksationskommissionen.

Sagsfremstilling

I henhold til ekspropriationsloven vælger Byrådet 1 medlem og 1 stedfortræder til Ekspropriationskommissionen.

De pågældende skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Det må ikke være samme person, der udpeges til Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen, jf. forrige punkt.

Medlem:

Parti:

Mikael Klitgaard

V

Stedfortræder:

Parti:

Otto Ziegler

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


37. Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen efter vejloven


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Taksations- og Overtaksationskommissionen efter vejloven.

Sagsfremstilling

I henhold til vejloven skal Byrådet vælge 2 personer til Taksationskommissionen og 1 person til Overtaksationskommissionen.

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentlige veje m.v. Taksationskommissionen er 1. instans, og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

De personer, der vælges, skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Der må ikke være personsammenfald blandt de udpegede til de 2 hverv.

Medlemmer til Taksationskommissionen:

Medlemmer:

Parti:

1. Knud Erik Sørensen

J

2. Johannes Trudslev

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Karsten Frederiksen

C

2. Steen Christensen

A

Medlem til Overtaksationskommissionen:

Medlem:

Parti:

Otto Ziegler

A

Stedfortræder:

Parti:

Lasse Riisgaard

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


38. Valg af medlem til Fredningsnævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Miljøministeren nedsætter 2 eller 3 fredningsnævn i hver region. Fredningsnævnet består af 3 medlemmer.

Byrådet vælger 1 medlem og 1 stedfortræder til Fredningsnævnet.

Medlemmet skal tiltræde Fredningsnævnet, når der behandles sager fra Brønderslev Kommune.

Fredningsnævnet har til opgave at behandle fredningssager og dispensation for fredning.

Medlem:

Parti:

Jens Gudiksen

Ø

Stedfortræder:

Parti:

Hans Christian Holst

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


39. Valg af hegnssynsmænd


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af hegnssynsmænd.

Sagsfremstilling

I henhold til hegnssynsloven skal Byrådet vælge 3 medlemmer til Hegnssynet samt 3 stedfortrædere.

Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt, og ét medlem skal være bygningskyndigt. Byrådet udpeger en af de valgte som formand for Hegnssynet.

Hegnssynet behandler bl.a. sager om tvister i forbindelse med rejsning af nyt hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Medlemmer:

Parti:

1. Formand Jan Hartmann Hansen

V

2. Kaj Styrishave

J

3. Kurt Kristensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Simon Aagaard

J

2. Danny Manfred Rosenkilde Nielsen

O

3. Otto Ziegler

A

I Brønderslev Kommune vælges der ikke vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven, idet kompetencen er tillagt Hegnssynet.

Beslutning

Valgt.

Til toppen


40. Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.

Sagsfremstilling

Distriktsudvalget består af en formand og 4-10 medlemmer.

Der indstilles et medlem pr. kommune.

Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser / byråd.

Valgperioden er fra 1. august 2018 til 31. juli 2022.

Medlem:

Parti:

Carsten Ullmann Andersen

O

Beslutning

Valgt.

Til toppen


41. Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om Rettens pleje vælger Byrådet 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Grundlisteudvalget.

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Medlemmer:

Parti:

1. Lone Birkmose Lex

V

2. Knud Erik Sørensen

J

3. Danny Manfred Rosenkilde Nielsen

O

4. Valborg Jensen

A

5. Christen Bager

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Lasse Riisgaard

V

2. Dennis Kvesel

V

3. Line Vanggaard Pedersen

C

4. Kurt Kristensen

A

5. Erik Nielsen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


42. Valg af medlemmer til Huslejenævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Huslejenævnet.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringsloven vælger Byrådet 2 medlemmer til Huslejenævnet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål.

Efter annoncering er der modtaget følgende forslag:

Fra Brønderslev Grundejerforening:

Medlem:

Parti:

Svend Andersen, Hyldemorsvej 16, 9700 Brønderslev

-

Stedfortræder:

Parti:

Preben Stiller, Bredgade 46, 9700 Brønderslev

-

Fra Nordjyske Lejere:

Medlem:

Parti:

Karin Bech Larsen, Knolden 8, 9700 Brønderslev

-

Stedfortræder:

Parti:

Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 1. tv., Aalborg

-

Formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

Forslag:

Formand:

Parti:

Jurist Mikkel Mose Baltsersen, ansat i Brønderslev Kommune

-

Stedfortræder:

Parti:

Ib Munk, ansat i Statsforvaltningen

-

Byrådet udpeger endvidere en social sagkyndig.

Forslag:

Social sagkyndig;:

Parti:

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen, ansat i Brønderslev Kommune

-

Stedfortræder:

Parti:

Afdelingsleder Jette Bruun Larsen, ansat i Brønderslev Kommune

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


43. Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet.

Sagsfremstilling

I henhold til almenlejeloven vælger Byrådet 2 medlemmer til Beboerklagenævnet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.

Beboerklagenævnet afgør tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer m.v. .

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål.

Efter annoncering er der modtaget følgende forslag:

Fra almene boligorganisationer:

Medlem:

Parti:

Jacob Krogh, Gravensgade 83, 1. tv., Brønderslev

-

Stedfortræder:

Parti:

Jørgen S. Nielsen, Ellehammersvej 2, 2.th., Brønderslev

-

Fra Nordjyske Lejere:

Medlem:

Parti:

Michael P. Andersen, Bakkegårdsvej 62, Aalborg

-

Stedfortræder:

Parti:

Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 1. tv., Aalborg

-

Formanden beskikkes af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

Forslag:

Formand:

Parti:

Jurist Mikkel Mose Baltsersen, ansat i Brønderslev Kommune

-

Stedfortræder:

Parti:

Ib Munk, ansat i Statsforvaltningen

-

Byrådet udpeger endvidere en social sagkyndig.

Forslag:

Social sagkyndig;:

Parti:

Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen, ansat i Brønderslev Kommune

-

Stedfortræder:

Parti:

Afdelingsleder Jette Bruun Larsen, ansat i Brønderslev Kommune

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


44. Valg af medlemmer til Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er sammensat således, jf. vedtægterne for Handicaprådet:

4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling for Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri

5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet.

Følgende er indstillet:


Fra Danske Handicaporganisationer:

Medlemmer:

Parti:

1. Fridolin Laager (LEV)

2. John Erik Jensen (Scleroseforeningen)

3. Jonna Jacobsen (Patientulykkeforeningen)

4. Per Dissing Nielsen (Muskelsvindsfonden)

Stedfortrædere:

Parti:

1. Lars Peter Pedersen (Dansk Blindesamfund)

2. Elly Henriksen (Dansk Handicapforbund)

3. Udpeges senere

4. Udpeges senere

Fra Brugerrådet:

Medlem:

Parti:

Peter Baggesgaard

-

Stedfortræder:

Parti:

Ulla Bech

-

Det er tidligere aftalt, at de 5 repræsentanter og stedfortrædere fra Byrådet vælges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Valg af medlemmerne fra fagudvalgene vil ske på førstkommende møde i udvalgene og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


45. Valg af medlemmer til Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Brønderslev Kommune er sammensat således, jf. forretningsordenen:

 • Byrådet: 2 repræsentanter (udpeget fra Byrådets midte)
 • LO: 1 repræsentant
 • Erhvervslivet: 1 repræsentant
 • Frivillige organisationer medaktiviteter for fremmedsprogede: 1 repræsentant
 • Skolebestyrelserne: 1 repræsentant
 • Fritidsorganisationerne: 1 repræsentant
 • Blandt borgere, der er eller har været omfattet af Integrationslovens personkreds vælges 6 personer. Det er et krav at kandidaterne kan læse og tale dansk

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

Medlemmer:

Parti:

1. Martin Bech

V

2. Peter H. S. Kristensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Klaus Riis Klæstrup

V

2. Bettina Bøcker Kjeldsen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


46. Valg af medlemmer til Brønderslev Kommunes kunstfond


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Brønderslev Kommunes kunstfond.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes kunstfond ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer:

 • Formanden for Fritids- og Kulturudvalget,
 • 1 medlem udpeget af Byrådets midte,
 • 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 skal være udøvende kunstner,
 • 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (direktør og chef).

Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med byrådsperioden.

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget er formand for fondens bestyrelse.

Medlemmer:

Parti:

1. Formand for Fritids- og Kulturudvalget Margit Chemnitz

V

2. Hildo Rasmussen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


47. Valg af stedfortræder for borgmesteren til Det Fælleskommunale Nordjyllands Beredskab


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af stedfortræder for borgmesteren til Det Fælleskommunale Nordjyllands Beredskab I/S.

Sagsfremstilling

To eller flere kommuner kan samordne deres redningsberedskab, dette har de 11 nordjyske kommuner gjort i Nordjyllands Beredskab. Den fælles bestyrelse/beredskabskommission består af borgmestre og politidirektøren.

Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren til bestyrelsen.

Stedfortræder:

Parti:

Karsten Frederiksen

C

Beslutning

Valgt.

Til toppen


48. Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed.

Sagsfremstilling

I hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende Politiets virksomhed.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Byrådet vælger en stedfortræder for Borgmesteren.

Stedfortræder:

Parti:

Karsten Frederiksen

C

Beslutning

Valgt.

Til toppen


49. Valg af medlemmer til bestyrelsen for LAG-Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til bestyrelsen for LAG-Nord.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for LAG-Nord vælger Byrådet 2 medlemmer og 1 stedfortræder til bestyrelsen for LAG-Nord.

Medlemmer:

Parti:

1. Jan Thaibert

V

2. Peter H. S. Kristensen

A

Stedfortræder:

Parti:

Jens Andersen

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


50. Valg af medlemmer til Limfjordsrådet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Limfjordsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægter for Limfjordsrådet vælger Byrådet 2 medlemmer til Limfjordsrådets Politiske Forum, der udgør Limfjordsrådets Styregruppe.

Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 15 kommuner med opland til Limfjorden. Centralt for dette samarbejde er at få genskabt en ren og bæredygtig fjord med et varieret dyre- og planteliv. I rådet bliver der koordineret, rådgivet og udvekslet erfaringer om forbedringsmuligheder for fjorden.

1 af de 2 repræsentanter skal være medlem af Byrådet, fortrinsvis valgt blandt medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget. Den anden repræsentant kan vælges uden for Byrådets midte.

Medlemmer:

Parti:

1. Karsten Frederiksen

C

2. Poul Erik Andreasen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Carsten Ullmann Andersen

O

2. Hildo Rasmussen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


51. Valg af delegerede til Kommunernes Landsforenings Topmøde


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af stemmeberettigede delegerede til Kommunernes Landsforeningens Topmøde.

Sagsfremstilling

I henhold til Kommunernes Landsforenings love, § 4, skal Byrådet vælge 5 stemmeberettigede delegerede og 5 stedfortrædere til Kommunernes Landsforeningens Topmøde.

Stemmeberettigede delegerede:

Parti:

1. Karsten Frederiksen

C

2. Mikael Klitgaard

V

3. Steen Søgaard Petersen

J

4. Arne M. Jensen

A

5. Lene Hansen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Erik Sørensen

O

2. Martin Bech

V

3. Simon Aagaard

J

4. Eskild Sloth Andersen

A

5. Ole Jespersgaard

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


52. Valg af stedfortræder for borgmesteren til KLs repræsentantskab


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af stedfortræder for borgmesteren til KLs repræsentantskab.

Sagsfremstilling

I henhold til KLs love består KLs repræsentantskab af borgmestrene i KLs medlemskommuner.

Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.

Stedfortræder:

Parti:

.Karsten Frederiksen

C

Beslutning

Valgt.

Til toppen


53. Valg af medlem til legatbestyrelsen for Helga og Karl Kristensens fond


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til legatbestyrelsen for Helga og Karl Kristensens fond.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf Borgmesteren er det ene medlem. Øvrige medlemmer er advokat Henrik Skaarup, der er formand for bestyrelsen, samt den til enhver tid værende ejer af Østergård.

Fondens årlige nettoindtægt skal primært anvendes til Brønderslev Sygehus (nuværende Sygehus Vendsyssel) til indkøb af instrumenter eller lignende

Medlem:

Parti:

Borgmester Mikael Klitgaard

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


54. Valg af medlemmer til legatbestyrelsen for Jacob Larsen samt hustru og børns mindelegat


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til legatbestyrelsen for Jacob Larsen samt hustru og børns mindelegat.

Sagsfremstilling

Byrådet vælger blandt sine medlemmer 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf borgmesteren er det ene medlem.

Bestyrelsen består herudover bl.a. af sognepræsten i Øster Brønderslev Pastorat.

Medlemmer:

Parti:

1. Borgmester Mikael Klitgaard


V

2. Margit Chemnitz

V

3. Ole Jespersgaard

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


55. Valg af medlem til bestyrelsen for Krista og Hans Risagers Fond


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af bestyrelsesmedlem til Krista og Hans Risagers Fond.

Sagsfremstilling

I henhold til fundats legatets fundats vælger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen. Medlemmet skal været bosat i tidligere Brønderslev Kommune.

Fondens formål er at støtte udviklingen af Brønderslev by og lokalområdet, der geografisk omfatter Brønderslev Kommune, som den var afgrænset i 1985, ved at støtte initiativer fra personer, virksomheder, organisationer, foreninger eller tilsvarende.

Medlem:

Parti:

Karsten Frederiksen

C

Beslutning

Valgt.

Til toppen


56. Valg af bestyrelsesmedlem til Nygaardfonden


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af bestyrelsesmedlem til Nygaardfonden - mindefond for Agnes og Hagbard Andersen.

Sagsfremstilling

I henhold til testamente er der oprettet en mindefond - Nygaardfonden - for Agnes og Hagbard Andersen.

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Byrådet.

Repræsentanten skal have interesse i lokalsamfundet Thorup og i kulturelle og historiske aktiviteter.

Medlem:

Parti:

Mikael Klitgaard

V

Beslutning

Valgt.

Til toppen


57. Valg af medlem til legatbestyrelsen for Teknisk Selskabs Legat


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlem til legatbestyrelsen for Teknisk Selskabs Legat.

Sagsfremstilling

Byrådet vælger et medlem til legatbestyrelsen.

Bestyrelsen administrerer legatkapitalen og fordeler legatportioner én gang årligt til personer, der videreuddanner sig inden for de tekniske fag. Bestyrelsens medlemmer skal være kyndige, vederhæftige og uberygtede.

Medlem:

Parti:

Karsten Frederiksen

C

Beslutning

Valgt.

Til toppen


58. Valg af medlemmer til Kredsvalgbestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Kredsvalgbestyrelsen (valgbestyrelse ved folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger).

Sagsfremstilling

Byrådet vælger 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til kredsvalgbestyrelsen, hvoraf Borgmesteren er den ene (født formand).

Et af de øvrige medlemmer udpeges som næstformand.

Medlemmer:

Parti:

1. Borgmesteren (formand)

V

2. Karsten Frederiksen

C

3. Arne M. Jensen

A

4. Lene Hansen

A

Næstformand:

Parti:

Arne M. Jensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Niels Vestergaard Salling

V

2. Line Vanggaard Pedersen

C

3. Eskild Sloth Andersen

A

4. Poul Erik Andreasen

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


59. Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen til kommunale valg


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen til kommunale valg.

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen består af min. 5 medlemmer og højst 7 medlemmer. Tidligere er medlemmer af Økonomiudvalget valgt til valgbestyrelsen.

Borgmesteren er født formand. Byrådet udpeger er næstformand for Valgbestyrelsen.

Medlemmer:

Parti:

1. Borgmesteren (formand)

2. Niels Vestergaard Salling

V

3. Karsten Frederiksen

C

4. Steen Søgaard Petersen

J

5. Arne M. Jensen

A

6. Lene Hansen

A

7. Poul Erik Andreasen

A

Næstformand:

Parti:

Arne M. Jensen

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Lasse Riisgaard

V

2. Lone Birkmose Lex

V

3. Line Vanggaard Pedersen

C

4. Simon Aagaard

J

5. Eskild Sloth Andersen

A

6. Peter H. S. Kristensen

A

7. Ole Jespersgaard

A

Beslutning

Valgt.

Til toppen


60. Valgstyrere og tilforordnede vælgere til afvikling af valg


Resume

Sagsforløb: BY

Godkendelse af antal og fordeling mellem politiske og administrative valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med afvikling af valg.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende antal og fordeling at valgstyrere og tilforordnede til afvikling af valg på kommunens 13 afstemningssteder:

Valgtype

Politiske valgstyrere/tilforordnede vælgere:

Administrative valgstyrere/tilforordnede vælgere:

I alt:

Kommunalvalg

76

42

118

Folketingsvalg

66

44

110

Folkeafstemning

50

34

84

EU-valg

66

44

110

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


61. Bemyndigelse til at foretage borgerlige vielser


Resume

Sagsforløb: BY

Bemyndigelse til at foretage borgerlige vielser.

Sagsfremstilling

Borgmesteren kan i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab bemyndige én eller flere personer til på borgmesterens vegne at foretage borgerlige vielser.

Borgmesteren ønsker at bemyndige følgende personer til at foretage borgerlige vielser i Brønderslev Kommune:

Fra Byrådet:

Parti:

1. 1. viceborgmester Karsten Frederiksen

C

2. 2. viceborgmester Arne M. Jensen

A

Fra Administrationen:

1. Søren Steensen

2 Lene D. Faber

3. Mona Jensen

4. Else Larsen

5. Tove Bjerre

6. Karen Grete Nørgaard

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


62. Bemyndigelse til underskrift af dokumenter


Resume

Sagsforløb: BY

Bemyndigelse til underskrift af dokumenter.

Sagsfremstilling

I henhold til § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti underskrives af Borgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Bemyndigede:

1. Søren Steensen

2. Lene D. Faber

3. Jens Davidsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


63. Fastsættelse af vederlag til byrådsmedlemmer og diæter for øvrige hverv


Resume

Sagsforløb: BY

Stillingtagen til vederlag til byrådsmedlemmer og diæter til udpegede ikke byrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv skal Byrådet træffe beslutning om fordeling af formandshonorar og udvalgsvederlag m.v. forud og med virkning for mindst et regnskabsår ad gangen.

Summen af de årlige vederlag (formandshonorar og udvalgsvederlag) kan í en kommune med mellem 30.001 - 40.000 indbyggere udgøre op til 275 % af borgmestervederlaget.

De nuværende vederlag i Brønderslev Kommune er fastsat til følgende:

Formandshonorar:

6 stående udvalg

6 x 22,2 %

133,2 %

Børn- og Ungeudvalg

10 %

10 %

Formandshonorar i alt

143,2 %

Udvalgsvederlag:

Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

18 x 3,3 %

59,4 %

Fritids- og Kulturudvalget, Ældreomsorgsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget

16 x 3,3 %

52,8 %

Børn- og Ungeudvalget

1 x 7 %

7,0 %

Udvalgsvederlag i alt

119,2 %

I alt anvendes der således pt. 262,4%, svarende til ca. 2,3 mio. kr. årligt.

Herudover udbetales vederlag til viceborgmester. Dette vederlag er pt. fastsat til 10 % af borgmestervederlaget.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at Byrådet godkender de nuværende %-satser for vederlag, samt
 • at Byrådet godkender, at der udbetales kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af hverv som giftefoged
Beslutning

Godkendt.

Til toppen


64. Mødekalender for 2018


Resume

Sagsforløb: BY

Drøftelse af forslag til mødekalender for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet anmodes om stillingtagen til forslag til mødekalender for 2018.

Forslaget af principgodkendt af nuværende byråd.

Der er planlagt ét møde pr. måned i Økonomiudvalget og de stående udvalg og et møde pr. måned i Byrådet (undtagen august måned). Der er planlagt temamøde kl. 16.00 forud for byrådsmøderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen

Opdateret 7. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach