Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 20. november 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandling af punkt 8, 9, 10 og 11 samt punkt 12.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der er ændring til dagsordenen:

 • Peter Bruhns fra AOF har meldt afbud.
 • Emilly L. K. Pedersen har forslag til punkt om Facebook.
 • Knud Jørgensen har forslag til, at Integrationsrådet drøfter mødekalender, da der ikke er sat 1. møde på i 2015.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


3. Orientering fra AOF


Resume

Sagsforløb: IR

Peter Bruhns fra AOF Vendsyssel orienterer om nye tiltag fra AOF Vendsyssel.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

AOF vil som forsøg iværksætte nogle nye tiltag, hvor udlændinge kan komme i weekenden og deltage i forskellige aftensskole kurser. Kurserne skal have det formål at få flere udlændinge til at deltage i det danske fritids- og foreningsliv.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 3:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der stilles forslag om, at Ungdomsskolens leder Peter Westergaard deltager sammen med Peter Bruhns, da der er et tætsamarbejde mellem Ungdomsskolen og AOF.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


4. Opfølgning på fritidsjob til unge indvandrere


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering fra Malene Fisker om drøftelse med ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard vedrørende mulighed for fritidsjob til unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationsrådet skal tage stilling til, hvorvidt Integrationsrådet ønsker at gå yderligere ind i sagen.

Sagsfremstilling

Opfølgning på drøftelse i forrige møde, hvor det blev aftalt, at Malene Fisker drøfter mulighed for fritidsjob til unge med anden etnisk baggrund end dansk med ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet ønsker at gå yderligere ind i sagen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 5:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet ønsker at gå yderligere ind i sagen.

Beslutning

Udsættes.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


5. Lukning af Børnehaven Rømersvej


Resume

Sagsforløb: IR

Børne- og Skoleudvalget har i møde den 6. maj 2014 besluttet at Børnehaven Rømersvej lukkes pr. 1. august 2015.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i møde den 6. maj 2014 besluttet at fastholde udvalgets beslutning fra den 1. april 2014 om lukning af Børnehaven Rømersvej pr. 1. august 2015.

Ved udvalgets behandling af sagen forelå udtalelse fra Integrationsrådet, MED Børn og Kultur samt Forældrebestyrelsen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 6:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punktet taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


6. Kolonihaver til flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådsmedlemmerne orienterer om resultaterne af deres henvendelse til deres landsmænd vedrørende ønske om et stykke jord eller kolonihave til dyrkning.

Integrationsrådet skal tage stilling til, hvorvidt der er et ønske om at arbejde videre med sagen.

Sagsfremstilling

Opfølgning på aftale om at Integrationsrådets medlemmer skulle tage kontakt til deres landsmænd og undersøge, hvorvidt der blandt disse er et ønske om at få et stykke jord til at dyrke grøntsager på.

Stabsenheden for Service foreslår, at det Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt der er et ønske om at arbejde videre med sagen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 7:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at det Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt der er et ønske om at arbejde videre med sagen.

Beslutning

Formand Knud Jørgensen retter henvendelse til Peder Toftegaard Gregersen om muligheden for, at Brønderslev Kommune har et stykke jord, som kan anvendes til dyrkning.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


7. Boligplacering af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen og næstformand Emilly L. K. Pedersen orienterer om møde med borgmester Mikael Klitgaard.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har den 23. juni 2014 været afholdt møde med deltagelse af borgmester Mikael Klitgaard, beskæftigelsesudvalgsformand Eskild Andersen, direktør Lene Faber, formand og næstformand for Integrationsrådet Knud Jørgensen og Emilly L. K. Pedersen og Socialcenterchef Annie B. Frandsen om boligsituationen for kommunens flygtninge.

Forud for mødet havde deltagerne været på besøg i Asylcentret i Tygelsgade.

Det er vanskeligt at skaffe små og billige boliger til de mange enlige flygtninge, som Brønderslev Kommune skal modtage. Efter renoveringen i Afdeling 11, hvor 1-værelses lejlighederne blev nedlagt, har det været særdeles vanskeligt at finde passende boliger til de enlige.

Integrationsrådet havde før Tygelsgadecentret blev udlejet til Brovst Asylcenter foreslået, at de enlige flygtninge fik mulighed for at blive boligplaceret i Tygelsgadecentret.

Borgmester Mikael Klitgaard anbefaler, at nyankomne flygtninge boligplaceres i de boliger, som kommunen i forvejen har anvisningsretten til. Det drejer sig om ældreboliger både i Brønderslev by og i oplandet. Borgmester Mikael Klitgaard peger ligeledes på muligheden for at boligplacere flygtninge i oplandsbyerne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 9:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formanden orienterer Integrationsrådets medlemmer om mødet med Borgmester Mikael Klitgaard.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri og Bodil Thomsen var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


8. Information om flygtningesituationen


Resume

Sagsforløb:IR

Brønderslev Kommune kan forvente, at antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage i 2015, vil blive væsentligt forøget.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har i brev til kommunerne meddelt, at det er meget usikkert, hvorledes antallet af asylansøgere vil udvikle sig. Det er derfor meget usikkert, hvorledes dette vil påvirke de kvoter, der bestemmer, hvor mange flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i de enkelte kommuner.

KL vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der vil ske en 3-4 dobling af det antal, der er meldt ud.

Det er tidligere meldt ud, at Brønderslev Kommunes kvote er på 46 i 2015.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet opfordrer Byrådet til at udarbejde en langsigtet plan for boligplacering af flygtninge, idet Kommunernes Landsforening har meldt ud, at der kan ske en 3-4 dobling af det antal flygtninge, der er meldt ud. Dertil kommer familiesammenføringer.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri, Bodil Thomsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Bilag

Til toppen


9. Forslag om temamøde om uddannelse ad flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet afholder temadag om, hvordan unge med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig i uddannelsessystemet.

Integrationsrådet skal tage stilling til, om Integrationsrådet skal afholde temamøde om uddannelse af flygtninge / indvandrere.

Sagsfremstilling

En Pisa-rapport viser, at 49% af førstegenerationsindvandrerne har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, når de forlader folkeskole. Tallet for andengenerationsindvandrere er 39% og for unge med etnisk dansk baggrund er tallet 13%.

Af Pisa-rapporten fremgår det, at børn, der går på skoler med mere end 25% indvandrere, i gennemsnit scorer 10 point lavere på Pisa-skalaen end børn, der går på skoler uden indvandrere.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har undersøgt tallene nærmere og kommer frem til, at det ikke handler om elevernes etniske baggrund, men at det er elevgruppens socioøkonomisk sammensætning, der har betydning.

Det betyder således; Unge med indvandrerbaggrund bliver dygtigere, hvis de spredes på skoler med kammerater fra bedre sociale kår end dem selv.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet tager initiativ til et temamøde, hvor relevante repræsentanter for uddannelsesinstitutioner samt Brønderslev Kommune inviteres til en drøftelse af, hvorledes uddannelsessituationen ser ud i Brønderslev samt, hvorvidt der er forhold, som kræver særlig opmærksomhed i forhold til ovenstående undersøgelse.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet skal afholde temamøde om uddannelse af unge flygtninge / indvandrere.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 10:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet skal afholde temamøde om uddannelse af unge flygtninge / indvandrere.

Beslutning

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:

 • Knud Jørgensen
 • Valborg Jensen
 • Emilly Lailah Kanyi Pedersen
 • Ann-Pia Valentin Sørensen

Det er aftalt, at arbejdsgruppen mødes 1. gang den 6. januar 2015 fra 16:00-17:30 på Biblioteket, hvor der påbegyndes planlægning af en temadag.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri, Bodil Thomsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


10. Frivillige mentorer til flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet drøfter muligheden for, at frivillige mentorer støtter især unge flygtninge i at få et aktivt fritidsliv.

Sagsfremstilling

Det er formandens indtryk, at flere af de unge flygtninge har vanskeligt ved at få indhold i deres fritid. Der er behov for, at støtte de unge i at opnå og fastholde kontakten til foreningslivet.

Der er etableret Det frivillige Mentorkorps i Brønderslev Kommune. Ved kontakt hertil oplyses, at det som udgangspunkt er mentorstøtte til uddannelse eller beskæftigelse, men at det ikke kan udelukkes, at Det frivillige Mentorkorps vil kunne hjælpe unge flygtninge med at få et aktivt fritidsliv.

Det frivillige Mentorkorps vil gerne komme og fortælle Integrationsrådet om, hvem Det frivillige Mentorkorps er og hvilke opgaver, de kan løse.

Alternativt foreslår formanden at Integrationsrådet selv arbejder videre med at etablere et mentorkorps til flygtninge. Det frivillige Mentorkorps kan eventuelt kontaktes med henblik på at være sparringspartner for Integrationsrådet.

Stabsenheden for Service foreslå, at Knud Jørgensens forslag drøftes samt, at Integrationsrådet beslutter, hvorvidt rådet ønsker at arbejde videre med etablering af et frivilligt mentorkorps.

Personale

Ingen

Beslutning

Integrationsrådet beslutter at indkalde Det frivillige Mentrokorps til møde i 2015, hvor Mentorkorpset kan fortælle om deres erfaringer og arbejde.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri, Bodil Thomsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Forslag til dagsordenpunkter

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsråds formand, Knud Jørgensen, opfordrer medlemmerne af Integrationsrådet til at komme med forslag til punkter til fremtidige møder.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 14. august 2014, pkt. 11:

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Sagsfremstilling til Integrationsrådet den 20. november 2014:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Malene Fisker, Danial Nouri, Bodil Thomsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abdul Same Afshar mødt.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning
 • Emilly foreslår, at deroprettes en Facebookside med Brønderslev Kommunes Integrationsråd. Integrationsrådet tilslutter sig forslaget. Emilly opretter.
 • Ankestyrelsen havde indkaldt til møde i Odense om diskrimination. Cady var med til arrangementet og orienterer Integrationsrådet om mødet. Der er mulighed for at invitere nogle af oplægsholderne til arrangement i Brønderslev.
 • Forslag til punkt til dagsordenen: Kontakt til Vejle Kommunes Integrationsråd. Lone Nedergaard vil gerne komme med til et møde i Integrationsrådet.
 • Næste møde i Integrationsrådet er den 18. marts 2015 kl. 16:30.

Til toppen


13. Lukket punkt: Boligplacering


Til toppen

Opdateret 28. november 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach