Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 31. marts 2014
Lokale: Vibeke Hollers kontor, Jobcentret, Valdemarsgade
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Boligplacering af flygtninge i Tygelsgade Centret


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

I forbindelse med boligplacering af enlige flygtninge ønsker Socialcentret at indgå aftale med Fagenheden for Sundhed og Velfærd om leje af 6 et værelses lejligheder i Tygelsgadecentret.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at der indgås aftale om leje af boliger til placering af flygtninge. Aftalen foreslås at gælde for 2014.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal i 2014 modtage 92 flygtninge. Udlændingestyrelsen har i mail af 7. marts 2014 givet en profil af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark i 2014:

Udlændingestyrelsen forventer, at størstedelen af de personer, som får opholdstilladelse i Danmark og bliver visiteret til boligplacering i 2014, stammer fra Syrien, Iran, Afghanistan, Rusland og Somalia.

Fælles for alle flygtningegrupper er, at det primært er unge mænd, som søger asyl i Danmark, men der ses også at være en del familier, som indrejser samlet – særligt blandt den syriske gruppe.

Der er siden oktober 2013 modtaget 25 enlige – både mænd og kvinder. Det betyder, at der har været et stort behov for 1 værelses lejligheder. I forbindelse med renoveringen af Boligforeningen PM´s Afdeling 11 er de 1 værelses lejligheder blevet erstattet af 2 værelses lejligheder.

Boligforeningerne i Brønderslev samt private udlejere har ikke kunnet tilbyde tilstrækkelige med ledige 1 værelses lejligheder, hvorfor sagsbehandlerne på integrationsområdet, som står for boligplaceringen, har været nødsaget til at placere flere voksne mænd sammen i eksempelvis 3 værelses lejligheder. Dette har i nogle tilfælde givet nogle udfordringer, idet der er tale om mænd, der ikke kender hinanden. Dette er ikke en optimal løsning.

En stor del af de enlige mænd, der kommer til Brønderslev ønsker familiesammenføring. Det forventes således, at mange af disse mænd inden for et år vil blive familiesammenført med deres hustru og eventuelle børn, hvorefter der er behov for at bolig ændres.

Udlændingestyrelsen varsler kommunen 1 – 1½ måned inden flygtningene skal modtages i kommunen. Der er således meget kort tid til at finde en passende bolig og gøre denne klar til indflytning. Derfor råder Socialcentret løbende over nogle tomme lejligheder, hvortil der betales indskud og lejeudgifter. Der er 100 % refusion på den kommunale udgift til tomgangslejligheder.

Socialcentret råder p.t. over 4 ledige lejligheder; en 2 værelses lejlighed, to 4 værelses lejligheder og en 1 værelses lejlighed.

Brønderslev Kommune skal i april modtage en familie på 8 samt 4 enlige. Der er således som udgangspunkt behov for 5 lejligheder. Ved udgangen af april måned forventes det, at der er 2 tomme lejligheder tilbage. Boligmedarbejderen skal hele tiden være forud og sikre, at der er ledige lejligheder til rådighed.

Ud fra oplysningerne fra Udlændingestyrelsen forventer Brønderslev Kommune fortsat at skulle modtage en del enlige mænd i 2014. Derfor ønskes aftale om leje af det nødvendige antal lejligheder i Tygelsgadecentret, så de enlige bliver boligplaceret i hver deres lejlighed.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås aftale om leje af6 et værelses lejligheder i Tygelsgadecentret til placering af flygtninge i 2014.

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune, idet der er 100% refusion på udgifterne til tomgangsleje. Når der er placeret flygtninge i lejligheder, betaler de selv husleje.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget, da Beskæftigelsesudvalget ikke kender ejer- og lejeforholdet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer