Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 19. marts 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:00


Indholdsfortegnelse1. Placering af konfirmationsforberedelse fra skoleåret 2014-15 og frem


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Formand for Børne- og Skoleudvalget har på møde den 17. marts 2014 forhandlet med repræsentanter fra Folkekirken om at nå til enighed om placering af konfirmationsforberedelsen.

På baggrund af dette møde skal Børne- og Skoleudvalget drøfte og tage stilling til placering af konfirmationsforberedelse i skoleåret 2014-15.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen skal 7. klasses elever tilbydes 35 timers undervisning om ugen fordelt på hhv. fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. To af timerne til understøttende undervisning udgør lektiecafe og faglig fordybelse og er frivilligt for eleverne frem til næste folketingsvalg.

En typisk skoleuge for en 7. klasses elev vil være placeret i tidsrummet fra kl. 8.00 - 15.00, fem dage om ugen. Dog er der tale om en årsnorm, så den enkelte skole kan vælge at placere undervisningen tidligere nogle dage og senere andre dage.

I netop 7. årgang er der tradition for, at mange elever vælger at blive konfirmeret, og konfirmationsforberedelsen har igennem en årrække været placeret f.eks. først på dagen i tidsrummet fra kl. 8.00 - 9.30, - dog med lokale forskelle.

Det ligger fast i den nye folkeskolelov, at konfirmationsforberedelse ikke er en del af hverken den fagopdelte eller understøttende undervisning og derfor skal indregnes og placeres udover de 35 timers undervisning.

Placeringen af konfirmationsforberedelsen har været drøftet i skoleledergruppen på møde i januar 2014, hvor den generelle holdning var, at den bedste placering fremadrettet vil være umiddelbart efter skoletid om eftermiddagen.

Fagenheden for Børn og Kultur har i starten af februar drøftet placeringen af konfirmationsforberedelsen med repræsentanter fra folkekirken. Præsternes forslag er, at konfirmationsforberedelsen i efteråret 2014 placeres i morgentimerne som hidtil, og at der i foråret 2015 tilrettelægges nogle hele dage, hvor præsten i samarbejde med lærerene tilrettelægger undervisning, som både tilgodeser kravene til indhold i konfirmationsforberedelsen samt de faglige mål med undervisningen i eksempelvis historie.

Forslaget blev præsenteret for og drøftet af skoleledergruppen efterfølgende.

Lovgivningsmæssige rammer for placeringen af konfirmationsforberedelsen:

I bemærkningerne til folkeskoleloven gældende fra august 2014 står der vedrørende konfirmationsforberedelse, at "konfirmationsforberedelsen så vidt muligt fortsat skal lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket er mellem ca. kl. 8.00 og 16.00.

Byrådet kan således ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted".


Fagenheden for Børn og Kultur har kontaktet Undervisningsministeriet med henblik på ovenstående formulering, og ministeriet skriver, at tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 "ikke er en absolut regel, og derfor kan tiden for konfirmationsforberedelse i et vist omfang godt placeres lidt senere end til kl. 16. Vurderingen heraf kan derfor alt efter lokale forhold være indtil et senere tidspunkt end lige præcis til kl. 16.00."

Hvis ikke der kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, er det Byrådet, der træffer beslutning om placeringen.

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 10:

Udvalget besluttede, at konfirmationsforberedelsen placeres efter skoletid og så vidt muligt inden kl.16.

Steen Søgaard Petersen, Knud L. Pedersen og Line Vanggaard Pedersen ønsker konfirmationsforberedelsen placeret i morgentimerne.

Efter aftale med Børne- og Skole udvalgets medlemmer har formanden forhandlet med repræsentanter fra Folkekirken om at nå til enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2014/2015.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler, at forhandling mellem Formand for Børne- og Skoleudvalget og repræsentanter fra Folkekirken godkendes. Forhandlingens resultat er:

Konfirmationsforberedelsen, som er på 48 lektioner placeres på følgende vis i skoleåret 2014/2015:

  • Første halvdel af konfirmationsforberedelsen placeres i første halvdel af skoleåret i morgentimerne.

  • Anden halvdel af konfirmationsforberedelsen placeres som to sammenhængende lektioner i anden halvdel af skoleåret efter skoletid og så vidt muligt mellem kl. 14 -16, tilpasset skoledagens begyndelsestidspunkt.

Hvis der kan opnås lokal enighed mellem præst og skoleleder, kan anden halvdel af konfirmationsforberedelsen placeres på hele eller halve dage.

Ordningen evalueres så den kan indgå i planlægningen af skoleåret 2015/2016.

Den beskrevne ordning kan betyde øgede transportudgifter på mellem 70-80.000 kr. ved ca. 500 kr. pr. hjemkørsel. Udgiften findes på Børne- og Skoleudvalgets budget

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender forhandlingens resultat.

Lars Bisgaard fastholder udvalgets beslutning fra den 4. marts 2014.

Bilag

Til toppen

Opdateret 18. marts 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer