Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 3. april 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Første fællesmøde i 2019 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Budget 2020
 3. Status på Margrethelund
 4. Indhold og form på en seniormesse
 5. Fremtidig mødestruktur mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet
 6. Visioner for fremtiden – i forhold til den demografiske udvikling
 7. Temamøde den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Brønderslev Hallen
 8. Aflastning - akutpladser
 9. Efter besøg på Fremtidens plejehjem i Nørresundby, ønskes følgende ideer drøftet:
 • Mulighed for lignende løsning med træningsfaciliteter beliggende på et af kommunens plejecentre, med gratis adgang for pensionister. Bemandet med frivillige hænder.
 • På Fremtidens plejecenter var der ligeledes hver uge en frivillig bemanding, der stiller vejledning og hjælp til rådighed i brugen af eks. Borger.dk

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst

Velkomst ved Ole Jespersgaard.

 1. Budget 2020

Økonomiudvalget har bedt udvalgene afdække 1 % af budgettet. Det betyder, at Ældreomsorgsudvalget skal beskrive 3,1 mio. kr. i mulige besparelsesforslag. Forslagene skal foreligge til Økonomiudvalgets møde i maj måned.

 1. Status på Margrethelund

Der er fremlagt 4 scenarier til mulig ombygning af Margrethelund, og disse og evt. andre muligheder drøftes pt. i de politiske grupper, og gruppeformændene kan fremsende forslag til nye scenarier, som ønskes belyst.

Når drøftelserne i de politiske grupper er tilendebragt, fremsendes sagen til egentlig politisk behandling.

 1. Indhold og form på en seniormesse

Notat om seniormesse omdelt på mødet til inspiration.

Frivilligrådet har afholdt frivilligmesse med fin tilslutning det første år og begrænset tilslutning andet år. Frivilligforeningerne og patientforeningerne er begyndt at arbejde sammen, hvilket er glædeligt.

En senior- eller ældremesse skal være aktiv, hvor man fx kan få målt blodtryk, fedtprocent el.lign. Det er vigtigt, at de besøgene ikke alene skal underholdes.

På Mulighedernes dag i Aalborg, arrangeret af Ældrerådet, var der meget stor tilslutning. Der var signal om, at man gerne støtter op om et tilsvarende arrangement i Brønderslev Kommune.

Vigtigt at der sørges for transportmuligheder til et arrangement.

Inger Møller Nielsen, Knud Jørgensen, Klaus Klæstrup og Uffe Viegh Jørgensen udarbejder forslag til en seniormesse.

 1. Fremtidig mødestruktur mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet

Enighed om, at den fremtidige mødestruktur fremover bliver:

- I foråret holdes fællesmøde med dagsorden, herunder om budget

- I efteråret holdes temadrøftelse tilrettelagt med brede drøftelser

 1. Visioner for fremtiden – i forhold til den demografiske udvikling

Inger Møller Nielsen konstaterede, at om 10 år er mere end 25 % af borgerne i kommunen over 65 år. Hvilke overvejelser gør udvalget sig i den anledning?


Håndtering af denne udfordring kræver, at der kommer flere penge til området, hvilket også rejses overfor KL og Regeringen.

Drøftelse af, hvordan man gearer sig til at håndtere den demografiske udfordring i de kommende 10 år. Dette kunne være et muligt emne til efterårets temadrøftelse mellem udvalget og Ældrerådet.

 1. Temamøde den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Brønderslev Hallen

Ældrerådet har traditionelt holdt 2 årlige møder med ældreorganisationerne. Dette mødes ønskes afholdt i samarbejde med Ældreomsorgsudvalget.

 1. Aflastning – akutpladser

Ældrerådet appellerer til, at udvalget overvejer at etablere akutpladser. Ældrerådet har en forventning om, at det kan spare genindlæggelser.

Uffe Viegh Jørgensen oplyste, at alle sygeplejersker i Brønderslev Kommune er uddannet akutsygeplejersker. Det er vanskeligt at få data, som kan vise, om der er mulighed for genindlæggelse. Akutpladser er defineret ved, at der er sygeplejersker tilstede døgnet rundt året rundt, og det vil betyde en merudgift i forhold til det nuværende niveau.

Brønderslev Kommune er fortsat interesseret i at se andre kommuners overvejelser om indhold og økonomi ved etablering af akutpladser.

 1. Efter besøg på Fremtidens plejehjem i Nørresundby, ønskes følgende ideer drøftet:
 • Mulighed for lignende løsning med træningsfaciliteter beliggende på et af kommunens plejecentre, med gratis adgang for pensionister. Bemandet med frivillige hænder.
 • På Fremtidens plejecenter var der ligeledes hver uge en frivillig bemanding, der stiller vejledning og hjælp til rådighed i brugen af eks. Borger.dk

Inger Møller Nielsen oplyste, at tilstedeværelsen af træningsfaciliteter, som byens borgere kan få adgang til, er med til at skabe liv på fremtidens plejehjem. Opfordringen er derfor at etablere nogle enkle træningsfaciliteter, som både plejecentrenes beboere og borgere fra byen kan anvende. Derudover ønskes mulighed for, at borgere ude fra byen kan spise med på plejecentrene.

10. Evt.

Ældrehåndbogen er netop færdiggjort, og er nu tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Fællesmødet afsluttet kl. 10.30.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer