Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 16. november 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Erik Nielsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Andet fællesmøde i 2018 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet med følgende dagsorden, hvor hovedvægten er lagt på temadrøftelser, som vedrører indsatser overfor hjemmeboende pensionister.

Temadrøftelserne vil bestå af korte oplæg og efterfølgende drøftelse i mindre grupper:

  1. Klippekortordningen - temadrøftelse
  2. Rehabiliterende indsatser - temadrøftelse
  3. Brug af velfærdsteknologiske løsninger - temadrøftelse
  4. Gennemgang af budget 2019 på ældreområdet
  5. Opsamling på Ældrerådets udtalelse om plejecenterstruktur
  6. Eventuelt
Beslutning

På mødet blev temaerne drøftet, og tilkendegivelserne på mødet bliver efterfølgende samlet op med henblik på forelæggelse af konkrete sager for Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer