Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 1. december 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:45


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Eskild Slot Andersen, Niels Vestergaard Salling, Lars Bisgaard og Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Eskild Slot Andersen, Niels Vestergaard Salling, Lars Bisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Eskild Slot Andersen, Niels Vestergaard Salling, Lars Bisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Forslag til yderligere ændringer i styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: BY

2. behandling af forslag til yderligere ændringer af styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Borgmesteren stiller forslag om følgende ændringer til styrelsesvedtægten for Brønderslev Byråd.

§ 10 ændres til:

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer

Samt at der tilføjes følgende udvalg:

§ 19 Temaudvalg

I henhold til § 17 stk. 4 i Lov om Kommunernes styrelse nedsættes et temaudvalg bestående af 5 medlemmer til varetagelse af tværgående opgaver.

Stk. 2

Udvalget får fastlagt sine tværgående opgaver og kompetencer i kommissorier, som Byrådet beslutter.

Stk. 3

Udvalget kan indhente sparring og ideer fra eksterne rådgivende råd og borgere, som er relevant for pågældende tema og opgave.

Afsnit om vederlag m.v. konsekvensrettes til følgende

Kapitel 6

§ 20. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Børne- og Skoleudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 4. Formanden for Social- , Handicap- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 5. Formanden for Ældreomsorgsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 6. Formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.


Stk. 7. Formanden for Temaudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2021.


Stk. 2. Samtidig ophæves” Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune”, vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 24. november 2021.


Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.


Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Indstilling

Beslutning fra Byrådet, 24. november 2021, pkt. 12:

Ændringer godkendt med tilføjelse af at temaudvalget starter med opgaverne klima, bæredygtighed og landdistriktsudvikling, samt at udvalget løbende kan tillægges opgaver af Byrådet.

Forslaget oversendes til 2. behandling

Lene Hansen og Poul Erik Andreasen stemmer imod.

Eskild S. Andersen undlod at stemme.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (Kurt Kristensen mødt).

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning:

Imod: 2 (Poul Erik Andreasen og Lene Hansen).

For: 21

Eskild Slot Andersen, Niels Vestergaard Salling, Lars Bisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 10. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer