Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 14. november 2018
Lokale: Brønderslev Hallen, Knudsgade, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Beslutning om fremtidig partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har i perioden fra oktober 2014 til oktober 2018 haft en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord, Tech College og LO Brønderslev-Dronninglund med det formål at sikre virksomhederne faglært arbejdskraft.

Partnerskabsaftalen er udløbet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås en ny aftale.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog på møde den 18. december 2013 en udbudspolitik. Af denne fremgår, at Brønderslev Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med henblik på at sikre flere uddannelses- og praktikpladser. Et andet mål er at få virksomhederne til at spille en større rolle i forhold til at sikre flere arbejdspladser på særlige vilkår. Lykkes det mod forventning ikke at indgå partnerskabsaftale herom, eller afhjælper partnerskabsaftalen ikke problemet, skal mulighederne for at indarbejde klausuler herom i de konkrete udbud overvejes på ny ifølge udbudspolitikken.

Brønderslev Kommune indgik i oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College med det formål at bidrage til at sikre de lokale virksomheder erhvervsfaglig arbejdskraft i fremtiden. I oktober 2016 blev aftalen forlænget, og LO Brønderslev-Dronninglund trådte ind som part i aftalen. Aftalen havde følgende målsætninger:

 1. At stille praktikpladser til rådighed på virksomheder for alle unge under erhvervsuddannelse på EUC Nord eller Tech College Aalborg, der har færdiggjort grundforløbet. I forlængelse heraf at understøtte, at de unge så vidt muligt fastholdes i uddannelsen og praktikken.
 2. At styrke samarbejdet mellem folkeskole og erhvervsliv, så flere unge får interesse i at blive faglærte indenfor bygge- og industrifagene. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 3. At styrke jobmulighederne for ledige, der er interesserede i at arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet samt industrien.

Partnerskabsaftalen udløb i oktober 2018. En evaluering af aftalen, som var på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets dagsorden den 10. oktober 2018, konkluderer:

 1. Praktikpladssituationen vurderes aktuelt at være god. Praktikpladser forventes dog at blive en udfordring igen, når konjunkturerne vender, hvorfor løbende fokus på udviklingen i praktikpladser fortsat anbefales.
 2. Den aktuelle udfordring er at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der foretages i Brønderslev Kommune en række tiltag, men der vurderes behov for yderligere initiativer for at nå målet om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Regeringen har i september 2018 fremlagt et udspil med forslag til initiativer på lokalt og nationalt plan for at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden. Udspillet drøftes nu blandt parterne bag erhvervsskolereformen og folkeskoleforligskredsen.
 3. Job- og UngeCentret i Brønderslev har i en række forskellige sammenhænge fokus på at motivere og opkvalificere ledige til uddannelse og job indenfor bygge- og industrifagene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 10. oktober 2018 ikke at forlænge den nuværende partnerskabsaftale.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvorvidt man ønsker en ny partnerskabsaftale - og i givet fald:

 • Hvad målene med partnerskabsaftalen skal være
 • Hvilke parter, der skal indgå i aftalen
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker en ny partnerskabsaftale.

Der arbejdes videre hermed.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på beskæftigelsesplan, 3. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsat i de 5 ministermål på beskæftigelsesområdet samt et lokalt ungemål.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning efter 3. kvartal 2018. Opfølgningen viser, at Brønderslev Kommune er godt med i forhold til at opnå målsætningerne i beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning efter 3. kvartal af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse.
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg.
 • Et faldende antal borgere på integrationsydelse og 43 % i selvforsørgelse.
 • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og flere vurderes som jobparate.
 • Stort fald i antal uddannelseshjælpsmodtagere.

I september 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.865 fuldtidspersoner, hvilket er 198 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Efter 3. kvartal 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 146 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 91 nye virksomheder/iværksættere.

Færre integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet

I september 2018 var antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på 91 fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 46 fuldtidspersoner siden januar 2018.

I 2018 er fokus fortsat rettet mod de aktivitetsparate borgere, der har problemer ud over ledighed, og som skal løftes tættere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der særligt fokus på småjobs.

Færre kontanthjælpsmodtagere

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 307 fuldtidspersoner i september 2018. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Stort fald i antal unge på uddannelseshjælp

Der har været et stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i 3. kvartal 2018. I september 2018 var der 173 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, hvilket er 31 fuldtidspersoner færre end i samme periode året før. På området ligger Brønderslev Kommune også under regionsgennemsnittet i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Socialt bedrageri og fejludbetalinger

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat yderligere en medarbejder. Kontrolenheden har i 2018 haft fokus på at fremme samarbejdet med Job- og UngeCentret omkring "den tidlige indsats". De økonomiske beregninger over Kontrolenhedens indsats udarbejdes én gang årligt og vil fremgå af årsopfølgningen.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Der mangler tal på sygedagpenge for september måned, hvorfor det er tallene fra august 2018, der også fremgår i september 2018.

I september 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.865 fuldtidspersoner, hvilket er 198 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før.

Over det seneste år ses et fald i alle ydelsesgrupper på nær ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Beskæftigelsesministerens benchmarking over kommunernes beskæftigelsesindsats


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen offentliggjorde fredag den 2. november 2018 den første benchmark-måling, som ranglister landets kommuner i forhold til deres beskæftigelsesindsats.

Brønderslev Kommune indtager en 36. plads ud af landets 98 kommuner på den samlede rangliste.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen offentliggjorde fredag den 2. november 2018 den første benchmark-måling, som ranglister landets kommuner i forhold til deres beskæftigelsesindsats.

I august 2018 vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny aftale om ”En forenklet beskæftigelsesindsats”, som har til formål at gøre lovgivningen mindre kompleks og give mere frihed til kommunerne. Et led i denne aftale er, at der vil være et større fokus på kommunernes resultater, hvilket måles gennem den benchmarking, som ministeren netop har offentliggjort.

I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse, end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet.

Rammevilkår er karakteristika ved kommunen i forhold til befolkningen (eks. alder, uddannelsesniveau, erhvervserfaring, lægebesøg, indlæggelser, boligtype mv.) og forhold på det lokale arbejdsmarked (eks. efterspørgsel efter arbejdskraft, pendlingsområde mv.).

Brønderslev Kommune har et lavere antal borgere på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene, hvilket giver Brønderslev Kommune en 36. plads (blandt landets 98 kommuner) på den samlede rangliste.

Brønderslev Kommunes placering på den samlede rangliste skal blandt andet tilskrives de indsatser og strategier, som Job- og UngeCentret har gennemført de seneste år.

Nedenstående rækkefølge viser, hvordan de nordjyske kommuner placerer sig i forhold til hinanden – tallet i parentes viser kommunernes placering blandt alle landets 98 kommuner.

1. Morsø (18)

2. Vesthimmerland (19)

3. Rebild (21)

4. Jammerbugt (30)

5. Brønderslev (36)

6. Frederikshavn (46)

7. Mariagerfjord (50)

8. Hjørring (66)

9. Aalborg (73)

10. Læsø (74)

11. Thisted (78)

Udover den samlede opgørelse ranglistes kommunerne ligeledes på tre underkategorier; dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

De tre underkategorier dækker over en række forskellige ydelser.

 • Dagpengeområdet: Personer på dagpenge
 • Kontanthjælpsområdet: Personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
 • Sygedagpengeområdet: Personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb

På dagpengeområdet ligger Brønderslev Kommune som nr. 31 ud af landets 98 kommuner. På kontanthjælpsområdet ligger Brønderslev Kommune som nr. 16, mens kommunen indtager en 92. plads på sygedagpengeområdet. Sidstnævnte vækker undring, da Brønderslev Kommune ligger på niveau med regionsgennemsnittet i forhold til antal sygedagpengemodtagere sammenholdt med befolkningen.

Ifølge opgørelsen har Brønderslev Kommune 60 fuldtidspersoner ”for meget” på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb i forhold til, hvad der forventes ud fra rammevilkårene.

Beskæftigelsesministeren har ligeledes offentliggjort en rangliste over højdespringere. Brønderslev Kommune ligger som nr. 5 på den samlede højdespringerliste, hvilket betyder, at Brønderslev Kommune er den kommune, der haft den 5. største forbedring på den samlede rangliste fra 2016 til 2017.

Ranglisterne opdateres hvert halve år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Kvartalsrapport fra UU for 3. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2018, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i kvartalsrapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. oktober 2018.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 viser blandt andet, at

97 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet

49 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. UU har kontakt med disse unge, som er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, der har til formål at gøre dem parate til uddannelse eller job. Disse aktiviteter kan være produktionsskole, arbejde, praktik og opkvalificerende kurser.

78 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

593 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 22 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. De fordeler sig således:

 • 257 er i job eller i gang udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold.
 • 81 er tilmeldt påbegyndelse på en uddannelse.
 • 144 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven.
 • 109 deltager ikke i en registreret aktivitet. UU har kontakt til 31 af disse unge. De øvrige 78 unge har UU ikke kontakt med trods flere henvendelser. UU vil til næste kvartalsrapport lave en oversigt over denne gruppe og forsøge med en intensiveret indsats i forhold til en mindre gruppe for at se, om en anden indsats vil have effekt.

I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 har UU desuden sat fokus på frafald fra ungdomsuddannelserne. Oversigten viser, at der i 2017 var et relativt højt frafald og omvalg fra gymnasierne. I 2018 er dette noget lavere, hvilket UU er tilfreds med.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Rapporten blev taget til efterretning.

Andre kommuners erfaringer med ansættelse af en erhvervsplaymaker undersøges.

Der laves et lille pilotprojekt omkring de 78 unge, som UU ikke har kontakt med i dag. Der udtages en lille gruppe, hvor der laves en alternativ indsats.

Bilag

Til toppen


8. Beskæftigelsesplan 2019 - første udkast


Resume

Sagsforløb: BE/DIR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Integrationsrådet, Handicaprådet, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og LO Brønderslev-Dronninglund er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget den 14. november 2018.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget anmodes om at drøfte første udkast til beskæftigelsesplan 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2019, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger.

Der er udvalgt tre lokale fokusområder, som danner rammen for beskæftigelsesplanen for 2019.

Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2019 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering - herunder at målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job

På ungeområdet vil fokus i 2019 især være på den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, der følger med implementeringen af FGU. UngeCentret vil ligeledes rette blikket mod den forebyggende indsats for de 15-17-årige unge samt øge fokus på, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Fokusområde 3: Udsatte ledige

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. I 2019 vil Job- og UngeCentret derfor have fokus på, at de udsatte ledige får en håndholdt, individuel og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2019

7. november 2018

1. udkast sendes i høring

14. november 2018

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

14. november 2018

Fælles temamøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Integrationsrådet, Handicaprådet, Det lokale Arbejdsmarkedsforum og LO Brønderslev-Dronninglund.

21. november 2018

Skriftlig høringsfrist

5. december 2018

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

19. december 2018

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


9. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BE

Udvalget orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Eskild Sloth Andersen orienterede om status vedr. FGU Vendsyssel.
 • Sønderborg Kommune kommer på besøg den 30. januar 2019 – ønsker at høre om Brønderslev Kommunes Ungeindsats.
 • Udvalget ønsker oplysning om, hvor mange sager UngeCentret har på de forskellige trin i indsatstrappen.
 • Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer