Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 7. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet - COVID-19


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet principper for tilrettelæggelse af adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor udvalgets områder, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet principper for tilrettelæggelse af adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 6. april 2020 fremgår, at:

”Ansatte på plejehjem, plejeboliger samt aflastningspladser og personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende.

Privat praktiserende fysioterapeuter, - fodterapeuter – tandlæger- frisører og visitationerne anses således ikke som besøgende, og er ikke underlagt besøgsrestriktionerne”

Afdelingslederen / plejecenterlederen / den faglige koordinator vil i samråd med medarbejderne foretage en individuel vurdering af, om den enkelte borger kan modtage besøg af fysioterapeuter, fodterapeuter mv.

Vurderingen foretages ud fra om:

Er borgeren rask?

Er det en nødvendig behandling for borgeren?

Så vidt det er muligt skal den eksterne samarbejdspartner (fysioterapeut mf.) tilgå opgaven i borgers egen lejlighed, f.eks. igennem borgers terrassedør, og skal undgå adgang på gangarealer og fællesarealer.

Afdelingslederen / Plejecenterlederen / Den faglige koordinatorvil i fællesskab med den eksterne samarbejdspartner vurdere, om det er muligt og nødvendigt at levere den sundsfaglige indsats i borgers egen lejlighed, ellers vil det altid være at foretrække, at den sundsfaglige indsats leveres i udendørsarealerne.

Besøgene skal ske på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personale. Hvordan den konkrete besøgsgang afvikles, er en ledelsesmæssig afgørelse på det enkelte tilbud.

Fagforvaltningen opfordrer til, at besøg uden et konkret sundhedsfagligt mål, som besøg af frisører, begrænses til det nødvendige omfang og kun i borgernes egen lejlighed. Dette for i videst muligt omfang at undgå unødig smittefare for borgere og personale.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om adgang for privat praktiserende fysioterapeuter, fodterapeuter m.v. på tilbud indenfor udvalgets område, skal baseres på Fagforvaltningens beskrevne principper.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Til toppen

Opdateret 7. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer