Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 19. marts 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Ændring af adresser i Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med yderligere udstykning i forlængelse af eksisterende stikvej, skal den fremtidige adressering ved Østermarken i Hjallerup fastlægges.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilken løsning der skal anvendes.

Sagsfremstilling

Der er sendt brev til ejerne af 19 parceller i Østermarken 193 til 229, Hjallerup, om at deres husnummer skal ændres til nr 235 til 273. Ændringen sker fordi der skal udstykkes 13 parcelhusgrunde og 8 tæt/lave boliger nord for disse ejendomme. De skal have vejadgang mellem nr 191 og 193.

Der er kommet klage ind fra nogle af lodsejerne. De foreslår bl.a., at den nye udstykning får de højere husnumre. Derved kommer numrene ikke i nummerorden. En sådan løsning er ikke tilladt i henhold til adresseloven.

Det foreslås også at bruge bogstaver. Men det er 21 nye numre, der skal bruges, og der er nogle bogstaver i alfabetet, der ikke må bruges som husnumre. Der er derfor ikke nok bogstaver til rådighed.

Det er også foreslået, at den nye del af stikvejen får et andet vejnavn. Herved kan de eksisterende ejendomme beholde deres nuværende adresse. Denne løsning er ikke tilrådelig, idet især redningskøretøjer kan have svært ved at finde adresserne.

Der er to løsningsmodeller, der opfylder adresseloven.

Den ene er den, der allerede er foreslået med at ændre husnumrene for de 19 ejendomme på højre side af stikvejen. Ulempen ved den løsning er, at numrene bliver ”genbrugt” i den nye udstykning. Men det er den løsning der berører færrest ejendomme.

Den anden løsning er, at hele stikvejen får et andet vejnavn. Det vil medføre, at der er 37 ejendomme, der skal have ny adresse.

Uanset hvilken løsning der vælges, vil det give nogle gener for beboerne i en periode. Det er vigtigt, at der vælges en løsning der på længere sigt er den mest hensigtsmæssige – også når man ser på området som helhed. Det er desuden vigtigt, at man tænker på, om redningskøretøjer let kan finde adresserne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at løsningen med at ændre adresserne for de 19 ejendomme vælges.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2018:

Til forslaget om at bruge bogstaver efter husnummeret kan fagforvaltningen tilføje følgende:

En adresse må kun bestå af højst 3 tal og højst 1 bogstav. Hvis der bliver behov for en yderligere opdeling af en af grundene til f.eks. et dobbelthus, vil der mangle et bogstav til det.

Det er meget vigtigt at tage hensyn til, om redningskøretøjer hurtigt kan finde adresserne. Fx vil nr. 191 ligge på én stikvej og 191A til 191Z vil ligge på en anden stikvej. Vælges den løsning vil der være en permanent risiko.

Vælges en af de tidligere nævnte 2 muligheder, vil det kun være i en overgangsperiode, at det giver gener.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 6:

Sagen udsættes. Der holdes møde med lodsejerne på Hjallerup Idrætscenter fredag den 16. marts 2018, kl. 16.30.

Personale

Ingen.

Beslutning

Adresserne ændres for de 19 ejendomme.

Bilag

Til toppen

Opdateret 21. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer