Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 5. december 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  1. Sundhedspolitik - tværgående drøftelse

Social- og Sundhedsudvalget har sendt sundhedspolitikken i høring, og Ældreomsorgsudvalget har givet høringssvar.

På grundlag af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser af, om der skal tænkes yderligere borgerinddragelse ind i den videre proces ønskes en drøftelse af, hvordan høringssvarene fra udvalgene, herunder Ældreomsorgsudvalgets høringssvar, forventes at blive udmøntet i den endelige sundhedspolitik.

  1. Samarbejde mellem de to udvalg

Den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet var det oprindelige grundlag for fællesmøderne mellem de to udvalg. I og med den aktivitetsbestemte medfinansiering er låst i 2019 og 2020 ønskes en drøftelse af, om der er andre muligheder for samarbejde mellem de to udvalg.

Udgangspunktet for drøftelsen kan være udviklingen i antal kronikere i perioden 2000-2018, jf. vedlagte artikel, ligesom det kan være samarbejde om fx handicappede eller psykiatriborgere, som det på et tidspunkt kunne være relevant at flytte til et plejehjem, idet behovet for pleje på et tidspunkt kan blive det dominerende behov hos borgeren. Derudover kan man overveje, om der er planer vi skal være klar med i 2021, når den aktivitetsbestemte medfinansiering igen forventes i funktion.

  1. Rehabiliteringscenter på Hellevadlund

I forlængelse af budget 2020 forventes der etableret et rehabiliteringscenter på Hellevadlund i løbet af 2020. Rehabiliteringscentret forventes - i lighed med Mou Rehabiliteringscenter i Aalborg Kommune - organiseret under Visitationen. Der gives på mødet en nærmere orientering om organisationsovervejelserne.

  1. Eventuelt
Beslutning

1. Velkomst

Velkomst ved Martin Bech.

2. Sundhedspolitik – tværgående drøftelse

Drøftelse af Ældreomsorgsudvalgets høringssvar. Det er vigtigt i det videre arbejde, at der samtidig med at der foreslås øget opmærksomhed på overvægt, så er det vigtigt, at der ikke samtidig sker en stigmatisering. En anden tilgang kunne være at sætte mere fokus på bevægelse, som medvirker til at reducere overvægt.

Martin Bech oplyste, at planen for implementering af sundhedspolitikken forlænges for at skabe yderligere plads til borgerinddragelse i processen.

Martin Bech oplyste desuden, at medarbejdernes rygning i arbejdstiden også kan anskues som et personaleanliggende. Problemstillingen bør adresseres i en efterfølgende handlingsplan.

3. Samarbejde mellem de to udvalg

Der var en bred drøftelse af forebyggende indsatser og en opbakning til, at der fortsat skal arbejdes forebyggende og i samarbejde med patientforeninger. Der er endvidere opbakning til at lave initiativer, når KMF er oppe at køre igen.

Bredt ønske om at arbejde mere datadrevet fremover.

4. Rehabiliteringscenter på Hellevadlund

Orientering om, at Rehabiliteringscentret vil blive organiseret under Visitationen, og hvilke borgergrupper der forventes at skulle tilbydes plads på rehabiliteringscentret.

Bred tilslutning til, at der nu etableres et rehabiliteringscenter i kommunen.

5. Evt.

Status for plejehjemslæger. Der er plejehjemslæger på alle plejecentre.

Bilag

Til toppen

Opdateret 6. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer