Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 9. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem vedrørende placering af borgere på kommunens plejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Dagsordenpunkt fra Klaus Riis Klæstrup.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Klaus Klæstrup har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets dagsorden:

Placering af borgere på kommunens plejehjem hvor borgeren har en kombination af demens og psykotisk diagnose, og hvor borgeren udviser en aggressiv, udadreagerende adfærd, som er til fare for personale og øvrige beboere. Der er tale om borgere, som ikke kan håndteres på de skærmede demenspladser.

Klaus Klæstrup har fået oplyst, at borgere med ovennævnte adfærd ikke flyttes til et behandlingssted, hvor man har rette ressourcer til at behandle og passe borgeren, så længe behovet er der.

Visitationen henviser til en politisk beslutning om, at ovennævnte borgere skal passes internt i kommunen.

  • Har vi i kommunen/regionen et behandlings- /opholdssted som kan passe ovennævnte borgere?
  • Hvilken politiske beslutning er det, visitationen henviser til?
  • Har regionen ikke mulighed for at behandle/udrede ovennævnte borgere med anførte diagnoser?

Klaus Klæstrup er på det seneste gjort bekendt med, at vi har et antal borgere med ovennævnte beskrevne diagnose og adfærd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 9. juni 2021, pkt. 1:

Såfremt demente borgere ikke kan rummes på Valdemarsgade, så har Brønderslev Kommune ikke andre tilbud til borger, og borger må derfor tilbydes et tilbud udenfor kommunen.

De nuværende beslutninger for etablering af demenspladserne i Valdemarsgade er truffet på udvalgsmøde i marts og maj 2014.

Regionen har tilbud til borgere, som beskrevet i punkt 3.

Til toppen

Opdateret 11. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer