Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 25. november 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  1. Evaluering af fælles udvalgsmøder
  1. Opfølgning på pkt. 4 fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalgets dagsorden den 11. januar 2021. Samarbejde om ældre demente handicappede/psykisk syge
  1. Status for arbejdet med et nyt demenstilbud og flytning af Rusmiddelcentret
  1. Eventuelt
  1. Fælles julefrokost kl. 17.30
Beslutning

Ad.1. Velkomst

Alle fra Ældreomsorgsudvalget mødt.

Lars Bisgaard fra Social- og Sundhedsudvalget var fraværende.

Velkomst ved Martin Bech.

Ad. 2. Evaluering af fælles udvalgsmøder

Samarbejde om den aktivitetsbestemte medfinansiering skulle være et væsentligt element i samarbejdet mellem udvalgene. Desværre har den aktivitetsbestemte medfinansiering været låst i en stor del af denne Byrådsperiode.

Der forventes en ny sundhedsreform i begyndelsen af 2022, og det kan gøre, at et tæt samarbejde fortsat vil være relevant.

Ad. 3. Opfølgning på pkt. 4 fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalgets dagsorden den 11. januar 2021. Samarbejde om ældre demente handicappede/psykisk syge

Der bør være opmærksomhed på borgere på plejecentre, som overflyttes fra det specialiserede område, passer ind på plejecentrene.

Der blev givet en status for borgere, der er overdraget fra det specialiserede område til ældreområdet. Der er tale om et meget begrænset antal borgere, som er overført i løbet af 2021, og det er forventningen, at dette også vil være niveauet i de kommende år.

Der blev givet en status for arbejdet med borgere med forskellige former for udfordringer på ældreområdet.

Ad. 4. Status for arbejdet med et nyt demenstilbud og flytning af Rusmiddelcentret

De foreløbige overvejelser om etablering af demenstilbud og en mulig flytning af Rusmiddelcentret blev gennemgået.

På mødet blev der henstillet til, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilken placering de ønsker til et nyt demenscenter.

Der henstilles til, at de to udvalg sammen undersøger, om der kan skabes mulighed for at løse lokaleudfordringen i sammenhæng med en kommende drøftelse af lokaleudfordringen på handicap/psykiatriområdet.

Ad. 5. Eventuelt

Begge formænd sagde tak for et godt samarbejde.

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 26. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer