Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 13. juni 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af forslag til jordregulativ for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til et regulativ for jord i Brønderslev Kommune.

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ for jord og omfatter udover håndtering af jord, som er affald, også bestemmelser vedr. områdeklassificering, anmeldelse af jordflytning og analysefrie delområder.

Det nye jordregulativ i Brønderslev Kommune skal, jf. Affaldsbekendtgørelsen, i offentlig høring i 4 uger forud for endelig godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til nyt jordregulativ kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i dag "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune", som blev vedtaget af Byrådet den 11. september 2008. Nuværende regulativ er indsat i bilag.

Med ændring af Affaldsbekendtgørelsen, fastslås det i § 19, stk. 2, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord som er affald. I modsætning til regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald er kommunen ikke forpligtiget til at anvende et særligt paradigme. Fagforvaltningen har taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens forslag til jordregulativ.

Miljøstyrelsen har gjort kommunerne bekendt med, at jordregulativer også skal omfatte krav i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen omfatter regler for bortskaffelse af jord, som ikke er reguleret af anden lovgivning. I praksis kan det være bortskaffelse af jord fra en ejendom i landzone, hvor der ikke er mistanke om eller konstateret forurening

Det nye jordregulativ er dermed et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og i Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.

Forurenet jord betragtes som udgangspunkt som affald, da producenten på grund af jordens begrænsede anvendelsesmuligheder normalt vil være nødsaget til at skille sig af med den. Uforurenet jord er som udgangspunkt ikke affald, hvis jorden er planlagt anvendt i umiddelbar forlængelse af dens frembringelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal også uforurenet jord betragtes som affald, når man skal skille sig af med den.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til Jordregulativ for Brønderslev Kommune, der sammenfatter indholdet i det tidligere "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune" og reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Bilag 1 i Jordregulativ for Brønderslev Kommune er uændret i forhold til det nuværende regulativ. Bilagene 1 og 2 i udkast til jordregulativ kan også ses på kommunens hjemmeside.

Fagforvaltningen ønsker selv at administrere reglerne, træffe afgørelser og føre tilsyn efter regulativet samt administrativt at ændre regulativets bilag.

Forslag til nyt jordregulativ har været sendt i høring hos AVV.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag Jordregulativ for Brønderslev Kommune og sender det i høring i juli/august 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Høringsperioden indstilles forlænget til udgangen af august.

Bilag

Til toppen

Opdateret 13. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer