Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 8. december 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Niels Vestergaard Salling.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Vision for kulturområdet Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Styregruppen for Ny Hedelund har behandlet et forslag til Vision for Kulturområdet Hedelund og anbefaler Byrådet, at der arbejdes videre ud fra dette forslag.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune besluttede på mødet den 28. april 2021, at Ny Hedelund skal placeres i tilknytning til P. N. Beslag. Formålet hermed var, at Ny Hedelund skulle tænkes ind i en ny kontekst. P.N. Beslag var i gang med at blive omdannet til et kulturcenter med museum, biograf, teater og fritidsforeninger, og Ny Hedelund skulle placeres, så størst mulig synergi og samarbejde udvikles og opnås.

Styregruppen for ny Hedelund har efterfølgende arbejdet videre på at udmønte Byrådets beslutning.

For det første er der igangsat et planarbejde i forhold til at få udarbejdet en ny lokalplan for området. Lokalplanen blev igangsat 16. juni 2021 af Økonomiudvalget. Lokalplanen har til formål at skabe et planmæssigt grundlag for fremtidig produktionsvirksomhed samt kultur- og fritidsformål så som museumsvirksomhed, teater, foreningslokaler og restauration. Lokalplanen udarbejdes som et samarbejde mellem de 4 bygherrer i området: P.N beslag, Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Fonden Fabrikken og Brønderslev Kommune. Der arbejdes på, at udkast til lokalplan er klar til politisk behandling i starten af 2022. Lokalplanen vil blandt andet adressere forhold som støj, bevaringsværdige bygninger, vejadgang og parkering i forhold til den fremtidige byomdannelse i området.

For det andet har forvaltningen i samarbejde med MOSS og BAS/Fonden Fabrikken arbejdet på en beskrivelse af en fælles vision for det nye kulturområde Hedelund. Visionen er vedlagt som bilag. Den skal danne grundlag for en fornyet dialog med centrale fonde med henblik på at opnå støtte til projektet.

Styregruppen for Ny Hedelund behandlede forslaget til Vision for Kulturområdet Hedelund på et møde den 2. december 2021, og her var der enighed om at anbefale Byrådet, at der arbejdes videre ud fra denne vision.

Såfremt Byrådet godkender visionen, vil styregruppen igangsætte en dialog med de centrale fonde og vil i samarbejde med MOSS og Fonden Fabrikken/BAS udarbejde forslag til en fremadrettet organisering af arbejdet.

Styregruppen anbefaler:

  • at Byrådet godkender at dokumentet Vision for Kulturområdet Hedelund danner retning for projektet og for den videre dialog med fonde
  • at den eksisterende styregruppe fortsætter med arbejdet i forhold til dialog med fonde og sammensætning af den fremtidige organisering i samarbejde med MOSS og BAS
Beslutning

Styregruppens anbefalinger indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen

Opdateret 8. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer