Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Integrationsrådet - Referat

Dato: 28. august 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Afbud fra Emilly Pedersen

Beslutning

Thaer Saleh er mødt som suppleant for Emilly L. K. Pedersen.

Thaer Saleh deltog i behandlingen af punkterne 1-5.

Pia Uth var fraværende.

Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant for Martin Bech.

Martin Bech deltog kun i behandling af punkt 4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Emilly L. K. Pedersen var fraværende - Thaer Saleh er mødt som suppleant.

Pia Uth var fraværende.

Martin Bech var fraværende - Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant.

Til toppen


3. Børn og Fritidsliv


Resume

Sagsforløb: IR

Oplæg om tilbud til børns fritidsliv - herunder flygtningebørn i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til drøftelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer ønsker at drøfte flygtningebørns fritidsliv.

Frivilligkoordinator Louise Krogsgaard Nielsen og konsulent Sofie Sandgreen Birk orienterer om foreningstilbud til børn i Brønderslev Kommune samt tilbud, hvor forældre og børn kan deltage sammen.

Oplægget danner baggrund for en drøftelse af, hvorvidt Integrationsrådet ønsker at engagere sig yderligere i forhold til børns fritidsliv.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter, hvorvidt rådet ønsker at engagere sig yderligere i forhold til børns fritidsliv.

Beslutning

Integrationsrådet har besluttet, at de enkelte medlemmer skal være ambassadører for at udbrede viden om fritidsmuligheder i Brønderslev Kommune.

Emilly L. K. Pedersen var fraværende - Thaer Saleh er mødt som suppleant.

Pia Uth var fraværende.

Martin Bech var fraværende - Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant.

Til toppen


4. Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: IR

Udvalgsmedlem Martin Bech ønsker en drøftelse af beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Jobcentret har i juli 2019 afsluttet et tre-årigt projekt, som har skærpet beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Martin Bech ønsker en drøftelse af beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet.

Jobcentret har netop afsluttet et 3-årigt projekt, som har haft til formål at skærpe beskæftigelsesindsatsen for flygtninge.

Projektet hedder "I mål med integration" og blev varetaget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 17 kommuner deltog i projektet i perioden juli 2016 til juli 2019.

Målet med projektet har været, at flere integrationsborgere kommer i job og uddannelse ved hjælp af:

  • Etablering af et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune
  • Implementering af en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Antallet af borgere på integrationsydelse er faldet markant i løbet af projektperioden. Det skyldes dels, at mange er kommet i job eller uddannelse, og dels et fald i antallet af nye flygtninge i Brønderslev Kommune.

I juli 2019 er 63 fuldtidspersoner på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune. I juli 2016, da projektet startede, var der 243 fuldtidspersoner.

Rambøll har evalueret projektet. På grund af dataproblemer er seneste statusrapport fra 4. kvartal 2018. Den viser en positiv udvikling i Brønderslev Kommune, idet 57 % af borgerne på integrationsydelse er kommet i job eller uddannelse i løbet af integrationsperioden - det vil sige i borgernes 3 første år i Brønderslev Kommune. 34 % er startet på uddannelse, mens 22 % er kommet i arbejde.

Rapporten viser ligeledes, at kvinderne er godt med i Brønderslev Kommune sammenlignet med projektkommunerne. Blandt kvinderne på integrationsydelse er 52 % overgået til job eller uddannelse i løbet af den 3-årige integrationsperiode, mens det gælder for 61 % af mændene. Gabet mellem kvinder og mænd i job eller uddannelse er således 9 % i Brønderslev Kommune, mens det blandt projektkommunerne er 19 %.

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har haft et særligt fokus på at hjælpe kvinderne ud på arbejdsmarkedet og vil også have dette fremadrettet. Det sker blandt andet gennem:

  • Et kvindeprojekt, som to sagsbehandlere har stået for. Projektet var i tæt samarbejde med Quick Care med fokus på træning, sundhed, virksomhedsbesøg, intens jobsøgning samt arbejdsmarkedsrettet undervisning
  • Mødregrupper, hvor beskæftigelse er et særskilt tema, hvilket der erfaringsmæssigt har været efterspørgsel på fra kvindernes side
  • Bydelsmødre, som er et projekt, Integrationsrådet har taget initiativ til. De frivillige bydelsmødre har særlig fokus på beskæftigelse i deres rådgivning af andre kvinder. Der er startet nyt hold op.

Projektleder Tom Muurmand vil deltage på Integrationsrådets møde og orientere om jobcentrets erfaringer med at hjælpe flygtninge i job.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen drøftet og taget til orientering.

Emilly L. K. Pedersen var fraværende - Thaer Saleh er mødt som suppleant.

Pia Uth var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Svar på henvendelse om modersmålsundervisning


Resume

Sagsforløb: IR

Børne- og Skoleudvalgets beslutning vedrørende modersmålsundervisning fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i møde den 4. juni 2019 besluttet, at ønsket fra Integrationsrådet om modersmålsundervisning til flygtningebørn ikke kan imødekommes.

Det fremgår af beslutningen, at udvalgsmedlemmerne Bettina Bøcker Kjeldsen og Peter H. S. Kristensen støtter op om Integrationsrådets ønske.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager Børne- og Skoleudvalgets beslutning til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Emilly L. K. Pedersen var fraværende - Thaer Saleh er mødt som suppleant.

Pia Uth var fraværende.

Martin Bech var fraværende - Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant.

Til toppen


6. Planlægning af foredrag med somalisk forfatter Sofie Jama


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet skal drøfte afholdelse af arrangement med den somaliske forfatter Sofie Jama.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår, at Sofie Jama inviteres til at holde et foredrag i Brønderslev Kommune og at Integrationsrådet står for planlægningen heraf.

Sofie Jama er født i Somalia, hvor hun boede de første 14 år af sit liv. Hendes mor arbejdede som pædagog og lærer, faderen som dommer og siden borgmester.

Sofie Jama debuterede som romanforfatter i 2019 med bogen "Et andet menneske, et andet liv", som omhandler en ung kvindes opvækst i Somalia, flugten til Danmark og hendes liv i Danmark. Sofie Jama har ligeledes udgivet flere kronikker om sin egen identitet og det somaliske miljø i Danmark.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen foreslår, at foredraget skal være for alle interesserede - både flygtninge og etniske danskere - og evt. afholdes på biblioteket.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter, hvorvidt rådet vil stå for planlægningen af arrangementet.

Beslutning

Integrationsrådet har besluttet, at formand Frede Hansen arbejder videre med at arrangere et foredrag med Sofie Jama.

Emilly L. K. Pedersen, Thaer Saleh og Pia Uth var fraværende.

Martin Bech var fraværende - Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

I møde den 8. maj 2019 godkendte Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget årsberetningen fra Integrationsrådets formand Frede Hansen.

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen orienterer om arrangement om Paradigmeskift, der blev afholdt i Fælleshuset den 3. juni 2019.

Beslutning

Til orientering.

Emilly L. K. Pedersen, Thaer Saleh og Pia Uth var fraværende.

Martin Bech var fraværende - Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Emilly L. K. Pedersen, Thaer Saleh og Pia Uth var fraværende.

Martin Bech var fraværende - Klaus Riis Klæstrup er mødt som suppleant.

Til toppen

Opdateret 29. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer