Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Færdselssikkerhedsrådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 29. marts 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Prioritering af cykelstier ifm. ansøgning til cykelstipuljen 2021


Resume

Sagsforløb: FSR / TM

Transport- og Boligministeriet har meddelt, at der afsættes en cykelstipulje på 150 mio. kr. i Finansloven 2021, som er målrettet medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har oplistet 6 cykelstiprojekter, henholdsvis 3 projekter for det åbne land og 3 projekter i byområderne. Dertil kommer et kryds-ombygningsprojekt i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om prioriteringen af cykelstiprojekterne kan godkendes, og om udvalget vil tilkendegive en bevilling på 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet udpeger.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sag om prioritering af cykelstiprojekter på møde den 8. februar 2021 og ønskede sagen genoptaget, når vejdirektoratet har udmeldt de endelige ansøgningskriterier.

Vejdirektoratet har den 11. februar 2021 givet information omkring den nye pulje til medfinansiering af kommunale cykelstier.

I ansøgningsrunden til Cykelstipuljen 2021 vil udmøntningen ske til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

 • Ny infrastruktur
 • At projektet bidrager til større sikkerhed for cyklister, som f.eks. kryds-ombygninger
 • At flest mulige får gavn af projektet
 • At projektet bidrager til bedre sammenhæng
 • At projektet koordineres med relevante aktører

Tilskudsandelen er normalt 50 %, men det er muligt at opnå 100 % til viden- og innovationsprojekter.

Vejdirektoratet har informeret om, at de forventer at ansøgningsfristen bliver den 17. maj 2021.

Gives der tilsagn om tilskud, så skal dette accepteres senest et år efter, at kommunen har modtaget tilsagnet og færdiggørelse af projektet bør ske senest fem år efter igangsættelsen.

Den seneste cykelpulje, som gav kommunal medfinancering var tilbage i 2014, hvor der blev givet tilsagn om tilskud til cykelstiprojekterne på Sterupvej (fra Sterup til Jerslevvej) og Nørregade (Brønderslev by). I begge tilfælde endte anlægssummen med at blive mere end den skønnede overslagspris, henholdsvis 10 % og 40 % over den skønnede anlægspris.

Cykelstiprojekter, der får tilsagn om tilskud, får et tilskud på 50 % af projektets budget, svarende til den ansøgte tilskudsandel. Uforudsete omkostninger, som går udover projektets budget, skal udvalget selv afholde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at der bliver pålagt en sikkerhedsfaktor på 30 % på skønnet anlægspris, således der tages højde for at anlægsprisen er skønsmæssigt beregnet.

Prisen for de 6 cykelstiprojekter med en sikkerhedsfaktor på 30 % udgør:

 • Hallundvej, Brønderslev: 6,72 mio. kr.
 • Tolstrupvej, Brønderslev: 5,90 mio. kr.
 • Hellumvej, Hjallerup: 4,86 mio. kr.
 • Nørre Allé, Hjallerup: 0,61 mio. kr.
 • Østermarken, Hjallerup: 0,23 mio. kr.
 • Søndervangsvej, Dronninglund: 0,78 mio. kr.

Ud over de 6 cykelstiprojekter fra cykelplanen, så åbner puljen også mulighed for at søge tilskud til kryds-ombygninger.

I Hjallerup midtbyprojekt påtænkes vigepligten ændret i krydset Vestergade-Søndergade-Gl. Markedsvej. Herved forbedres sikkerheden for både cyklister og fodgængere. Overslagspris ca. 0,5 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender prioriteringen af de 6 cykelstiprojekter fra cykelstiplanen til ansøgning om medfinansiering i cykelstipuljen. Samtidigt ønskes drøftet, om kryds-ombygningen i Hjallerup midtbyprojekt ønskes medtaget
 • tilkendegiver at vil bevilge 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet vil give medfinansiering til.
Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at de 6 cykelstiprojekter og krydsombygningen i Hjallerup midtby godkendes til ansøgning om medfinansiering og tilkendegiver at bevilge 50 % af anlægsudgifterne.

Torben Stenskrog Madsen og Laust Foged var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 30. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer