Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktsrådet - Referat

Dato: 26. april 2018
Lokale: Kantinen på Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LDR

Personale

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Simon Aagaard og Anders Peter Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger / ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger / ændringer til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: LDR

Godkendelse af og opfølgning på referatet fra møde i Landdistriktsrådet den 15. marts 2018.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Landdistriktsrådet godkender referatet fra mødet den 15. marts 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Orientering om NTs mobilitetsplan 2017-2020


Resume

Sagsforløb: LDR

Sagsfremstilling

NT holder et oplæg om NTs mobilitetsplan 2017-2020 med fokus på tilbuddene i landdistrikterne, herunder flextur og plustur.

Beslutning

Oplæg fra NT, Julie Hyldgaard Madsen med fokus på Plustur, Flextur, knudepunkter og det nordjyske hovednet.

Link til NTs mobilitetsplan: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Om-NT/Trafikplan

NTs nye app 'Min rejseplan' lanceres den 9. maj 2018.

Bilag

Til toppen


5. Orientering / eventuelt


Resume

Sagsforløb: LDR

Beslutning

Orientering fra formand Karsten Frederiksen:

  • På nuværende tidspunkt er fokus på Ø. Brønderslev, herefter vil fokus være på Serritslev, og så er det en ny by, som der skal arbejdes med.
  • Klokkerholm skal snart kloakeres, og i den forbindelse forslår Karsten Frederiksen, at det skal undersøges, om der skal ske ændringer.
  • På sidste møde i Økonomiudvalget blev prisfastsættelse af grunde drøftet, herunder om priserne på enkelte tilbageværende grunde i byerne kan nedsættes for at få 'ryddet op'.
  • Teknik- og Miljøudvalget vil gerne i dialog med oplandsbyerne for at finde ud af, hvad der skal til for at holde dem 'sunde'. Nogle byer har brug for grunde, andre har brug for nedrivning af faldefærdige huse mv.

Næste møde afholdes den 4. juni 2018 kl. 16.

Til toppen

Opdateret 16. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer