Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kunstfonden - Referat

Dato: 9. november 2020
Lokale: Virtuelt
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Beslutning

Vibeke Post Madsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Status på Kunstfondens økonomi 2020


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden får en orientering om status på økonomien for 2020.

Sagsfremstilling

Kunstfondens økonomi er sammensat af et årligt budgetbeløb på 50.000 kr. incl. prisfremskrivning og dertil kommer indtægt for salg af vin - 7 kr. pr. flaske.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


4. Fordeling af Kunstfondens midler


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden tager en principiel drøftelse af fordeling af midler fra Kunstfonden.

Sagsfremstilling

På Kunstfondens møde, den 30. juni 2020 var der enighed om, at der skal være en principiel drøftelse af fordeling af midler fra Kunstfonden.

Der findes ikke en nedskreven praksis om fordeling af tilskud. Tilbage i 2017 var der i Kunstfoinden enighed om, at der kan ydes et tilskud på 20% af købsprisen. Der er også tidligere aftalt, at ansøgere forventes selv at kunne finde den øvrige finansiering gennem øvrige tilskud og fonde.

Kunstfonden tager en principiel drøftelse af fordeling af midler.

Beslutning

Kunstfonden er enige om, at der skal udarbejdes en praksis for Kunstfondens fordeling af midler. Den nye praksis skal fremlægges på næste møde i Kunstfonden.

Til toppen


5. Kunstværk til rundkørsel i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Samvirke - Byudvikling om tilskud og hjælp til valg af kunstværk til kommende rundkørsel ved Hjallerup Nord.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har vedtaget ny rundkørsel Hjallerup Nord mellem Tylstrupvej, Aalborgvej og Hjallerupvej. I den forbindelse har Hjallerup Samvirke v/Godtfred Pedersen rettet henvendelse til Kunstfonden for at få afklaring på procedure for kunstværk til rundkørslen.

Lotte Worup har på vegne af Kunstfonden deltaget i et opstartsmøde, hvor praksis for Kunstfondens involvering i valg af kunstværk og ansøgning om midler til kunstværk blev fremlagt.

Hjallerup Samvirke - Byudvikling har nu sendt ansøgning til Kunstfonden med ønske om midler til anlæg af kunstværk.

Hjallerup Samvirke - Byudvikling har ønsket et koordinerende møde om anlæg af rundkørsel og med repræsentation fra Kunstfonden. Dette møde holdes torsdag, den 5. november og der er deltagelse til mødet fra Teknik og Miljø samt Kunstfonden. Der vil til mødet i Kunstfonden blive givet en status fra det koordinerende møde.

Kunstfonden skal tage stilling til:

  • Repræsentanter fra Kunstfonden til valg af kunstværk
  • Forhåndsgodkendelse af tilskud til kunstværket.
Beslutning

Kunstfonden peger på, at Hildo Rasmussen, Dorthe Stiller/John Laursen deltager i møderne om kunstværk. Lotte Worup er koordinerende i forhold til Hjallerup Samvirke – Byudvikling.

Når der er valgt og der er en pris på kunstværket, skal der tages endelig stilling om tilskud fra Kunstfonden.  

Bilag

Til toppen


6. Fremtiden for Meteor Shower


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden skal tage stilling til fremtiden for kunstværket Meteor Shower placeret ved Stjernepladsen, Jyske Aas.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den regionale kulturaftale "KulturKANten" i 2016 blev der placeret Landart kunstværker i alle kommuner i Region Nord. For Brønderslev Kommunes vedkommende handlede det om Kunstværket "Meteor Shower".

LANDART er betegnelsen for en kunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960'erne med afsæt i minimalisme og installationskunst. Kunstværket "Meteor Shower" er et længerevarende LANDART værk som baserer sig på de store vandreblokke i Nordjylland. Kunstneren Ella Morton tilførte stenene en magisk dimension ved at dække dem med en fluorescerende maling. Stenene placeres i en ekspansiv klynge på et landområde som ligger mørkt hen om natten.

Kunstneren Ella Morton er en yngre canadisk kunstner, hvis praksis består af undersøgelsen af 2 grundlæggende spørgsmål: Hvordan relaterer vi os til landskabet og rummet, og hvordan relaterer vi os til det endnu ukendte og gedulgte?.

I løbet af sommeren 2020 blev der stillet spørgsmålstegn ved kunstværket og i den forbindelse igangsatte fagforvaltningen for Børn og Kultur en undersøgelse af, hvilke muligheder der var for eventuel flytning af kunstværket. Der blev rettet henvendelse til Kunstneren, som var i Danmark på det givne tidspunkt.

Der blev aftalt et møde mellem Janne Hostrup (repræsentant fra Børn og Kultur) og Udvalgsformand Margit Chemnitz (formand for Kunstfonden). Mødet havde til hensigt at undersøge og tale med Kunstneren Ella Morton om status for kunstværket og muligheden for en eventuel flytning af kunstværket.

Kunstneren var meget tilfreds med området hvor kunstværket er placeret. Det er positivt, at området ligger øde hen og der garanteres mørke, så stenene opsamler lys fra solen og genskæret så kan ses i mørke. Ella Morton var ligeledes begejstret for området og de lidt tilgroede malede sten. Der blev desuden talt om en eventuel flytning af stenene og der mindede Ella Morton deltagerne om, at det var vigtigt, at der ved en eventuel flytning sikres mørke og ingen kunstigt lys på stenene. Hvis en flytning af kunstværket bliver aktuel, er det endvidere vigtigt for Ella Morton, at en fremtidig placering giver mening i forhold til kunstværket. Det kan blandt andet være ved at placere Meteor Shower i nærheden af kunstværker eller lignende, som kan være med til at skabe en fortælling herom.

Ella Morton har efter besøget sendt et par billeder, som er vedlagt dagsordenen.

Hvis Brønderslev Kommune kan sikre et mørkt sted uden kunstigt lys, så accepterer Ella Morton at kunstværket kan flyttes.

Omkostningerne ved en eventuelt flytning er ikke undersøgt.

Kunstfonden skal drøfte og tage stilling til fremtiden for kunstværket Meteor Shower.

Beslutning

Kunstfonden er enige om, at kunstværket skal blive på den nuværende placering. Der ønskes udarbejdet skiltning med beskrivelse af kunstværket.

Det skal undesøges om stenene skal males op igen.

Kunstfonden ønsker en kommunal afklaring af vedligeholdelse af området, hvor kunstværket er placeret.  

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Sagsfremstilling

Kunstfonden orienteres om:

  • Kunstværket Mediet er nu på plads på hjørnet af Knudsgade og Hedelundsgade.
  • Status vedr. kunstværk til Bevæg dig for livet Børnehave i Hjallerup
Beslutning

Dagsorden og referater fra Kunstfonden er nu tilgængelig på hjemmesiden.

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 10. november 2020
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach