Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kunstfonden - Referat

Dato: 21. juni 2022
Lokale: Dronninglund Kunstcenter
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Præsentation af Kunstfonden


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfondens medlemmer orienteres om Kunstfondens vedtægter samt økonomien for Kunstfonden.

Sagsfremstilling

Kunstfonden i Brønderslev Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden 2007.

I §1 i Kunstfondens vedtægter beskrives Kunstfondens formål således: "Fondens formål er at arbejde for høj kvalitet ved udsmykning af kommunale bygninger og udsmykning i det offentlige rum".

Kunstfoden har igennem de seneste år givet støtte til opførsel at kunstværker rundt omkring i Brønderslev Kommune, herunder:

 • Kunstværk til rundkørslen i Hjallerup, indviet i 2021
 • Flytning af skulpturen "Mediet" fra tidligere placering i Rhododendronparken til nuværende på hjørnet af Knudsgade og Hedelundsgade
 • Kunstværket "Tryghed" ved Asaa Friplejehjem

Kunstfondens økonomi er sammensat af et årligt budgetbeløb på 50.000 kr. inkl. prisfremskrivning samt overførte midler fra tidligere år. Derudover modtager Kunstfonden hvert et beløb for salg af kommune-vin. Kunstfonden modtager 7 kr. for hver flaske kommunevin, der sælges.

For 2022 er budgettet 262.074 kr. Budgettet består af:

 • Budget for 2022 på 56.017 kr.
 • Overførsel af midler fra 2021 på 206.057 kr.

Opgørelse over salg af kommune-vin sker én gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. For 2021 modtog Kunstfonden 1.449 kr. Beløbet indgår som en del af de overførte midler for 2021.

Økonomiafdelingen oplyser, at der indtil videre for 2022 forventes indkøb af 680 flasker kommune-vin. Dermed vil Kunstfondens forventede indtægt for salg af kommune-vin i 2022 være 4.760 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Kunstfonden drøfter indsatsområder, som fonden vil fokusere på for den kommende periode.

Beslutning

Kunstfonden besluttede, at der i den kommende periode vil være et særligt fokus på bæredygtig kunst. Kunstfonden er dog stadig åben overfor alle ansøgninger, som lever op til Kunstfondens vedtægter.

Bilag

Til toppen


2. Ansøgning om støtte til udformning af stationer på "Sti til Verdens Ende"


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Borger9700 søger om tilskud til etablering af 5 stationer i forbindelse med stisystemet "Sti til Verdens Ende". Derudover ønsker Borger9700, at Kunstfonden fremadrettet indgår i partnerskab med borgerforeningen omkring udformningen af de 5 stationer.

Projektet "Sti til Verdens Ende" omfatter etablering og udbygning af lettilgængelige stier i Brønderslev Sydby samtidig med, at der formidles lokalhistorie. Stierne henvender sig til alle borgere uanset alder og inkluderer en velkomstzone og forskellige stationer, idet hovedstien laves på et tidligere baneområde.

Kunstfonden skal tage stilling til ansøgning om tilskud til etablering af 5 stationer i forbindelse med stisystemet "Sti til Verdens Ende". Kunstfonden skal derudover tage stilling til, om den vil indgå i et partnerskab med Borger9700 omkring udformningen af de 5 stationer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlægning af stisystemet "Sti til Verdens Ende", søger Borger9700 om tilskud til etablering af 5 stationer på ruten.

De 5 stationer vil have deres afsæt i, at den planlagte sti etableres på et tidligere baneområde i udkanten af Brønderslev. Med stationerne ønskes det at sikre en formidling af Brønderslevs historie på ruten i samarbejde med Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

Stien etableres på et historisk område, hvor jernbanen til Brønderslev oprindelig var placeret. Jernbanen havde en afgørende betydning for Brønderslevs udbygning, da byens metalindustri

med Peder Nielsen, ”Pedershaab”, som iværksætter og drivkraft, var helt afhængig af jernbanen til råvareforsyning og distribution af produkterne. Denne historiske vinkel vil blive anvendt som formidlingspunkter på stien, hvor der planlægges følgende ”stationer”:

 • Verdens Ende
 • Udsigten
 • Bjerget
 • Lokomotivpladsen
 • Energiens plads

Borger9700 søger om 25.000 kr. i tilskud til etablering af de 5 stationer.

Udover tilskud til de 5 stationer ønsker Borger9700, at Kunstfonden vil indgå i samarbejde med dem omkring udformning af de 5 stationer.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Kunstfonden tager stilling til:

 1. ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til etablering af 5 stationer i forbindelse med stisystemet "Sti til Verdens Ende"
 2. om Kunstfonden vil indgå som samarbejdspartner med Borger9700 i forbindelse med udformning af de 5 stationer
Beslutning

Kunstfonden besluttede, at ansøgningen afslås med baggrund i, at der ikke er tale om kunstværker men info-stationer langs stisystemet. Der sendes brev til ansøger med begrundelse for afslaget.

Bilag

Til toppen


3. Godkendelse af kunstværk til Børnehaven 7-spring i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Dagtilbudsleder Mette Als og områdeleder Knud Pedersen præsenterer på mødet Kunstfonden for det kommende kunstværk i Børnehaven 7-spring i Hjallerup.

Børnehaven 7-spring åbnende i januar 2022. I forbindelse med byggeprojektet blev der afsat midler til et kunstværk, som efterfølgende skulle placeres i børnehaven.

Kunstfonden skal godkende det udvalgte kunstværk til Børnehaven 7-spring.

Sagsfremstilling

Børnehaven 7-spring i Hjallerup åbnede i januar 2022. Børnehaven 7-spring er en børnehave, der er en del af DGI-projektet "Bevæg dig for livet". Det betyder blandet andet, at omdrejningspunktet i børnehaven er, at alle børn skal opleve glæden ved at være i bevægelse og være fysisk aktive. Børnehaven har plads til 75 børn, som fordeles i børnehavens 3 grupper.

I forbindelse med projektet omkring Børnehaven 7-spring, blev det besluttet, at et kunstværk til børnehaven skal afspejle deres værdier. Kunstværket skal derfor indbyde til leg og bevægelse. Valget af kunstner er derfor faldet på Jens Munk. Jens Munk er blandt andet er kendt for sine hardart værker på legepladser, der udover at være kunstværker også indbyder børn til at være aktive.

Kunstfonden præsenteres for valg af kunstværk til Børnehaven 7-spring i Hjallerup.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der ved større kommunale byggerier og renovering skal afsættes 1% af projektsummen, dog max 100.000 kr. til kunst. Kunstværket til Børnehaven 7-spring er således finansieret af byggeprojektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Kunstfonden godkender forslag til kunstværk til Børnehaven 7-spring.

Beslutning

Kunstfonden godkender kunstværk til Børnehaven 7-spring i Hjallerup.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om støtte til kunstværk på Dronninglund Efterskole


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Dronninglund Efterskole søger om tilskud til indkøb af kunstværk fra Glocal Art.

Kunstværket, som skolen ønsker at købe, er et maleri, der hedder "The dreaming girls". Maleriet forestiller tre sovende piger med en hånd (Guds hånd) over sig.

Kunstfonden skal tage stilling til ansøgning om støtte til kunstværk til. Dronninglund Efterskole

Sagsfremstilling

Dronninglund Efterskole er beliggende i udkanten af Dronninglund by. Efterskolen har plads til 103 elever om året fordelt på 9. og 10. klassetrin. Udover at været et undervisningssted for de tilknyttede elever, udlåner efterskolen også deres lokaler til anden undervisning, blandt andet voksenkoret til "Side by Side", som hører under Kulturskolen.

Dronninglund Efterskole har besøgt Galleri Glocal Art med nogle af deres elever. På baggrund af besøget har skolen, i samarbejde med eleverne, et ønske om at købe maleriet "The dreaming girls" til efterskolen. Dronninglund Efterskole mener, at maleriet er velegnet til netop deres skole, blandt andet da skolen har en kunstlinje, hvorfor det er vigtigt, at eleverne ser og oplever ny kunst og nye udtryk.

Dronninglund Efterskole oplyser i deres ansøgning, at maleriet har en pris af 60.000 kr. Dronninglund Efterskole har mulighed for selv at finansiere 10.000 kr. til købet.

Dronninglund Efterskole søger dermed Kunstfonden om et tilskud svarende til 50.000 kr. til køb af maleriet "The dreaming girls".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Kunstfonden tager stilling til ansøgning om tilskud til køb af kunstværk fra Dronninglund Efterskole.

Beslutning

Kunstfonden besluttede, at ansøgningen afslås. Jævnfør Kunstfondens vedtægter, kan der gives tilskud til kunst i det offentlige rum. Da der er tale om et maleri til en efterskole, vil det hovedsageligt være skolens elever og personale, som vil kunne opleve kunstværket. Der sendes brev til ansøger med begrundelse for afslaget.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af etiket til den nye kommune-vin


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden præsenteres for valg af årets kommunevin samt valg af årets vin-kunstner.

Den 15. juni 2022 udvalgte Byrådet årets kommune-vin. I samme forbindelse blev også årets vin-kunstner udpeget. Kunstnerens opgave er at udarbejde den etiket, som skal sidde på kommune-vinen.

Kunstfonden skal godkende valget af vin-kunstner for årets kommune-vin.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 udvalgt en rødvin og en hvidvin til årets kommune-vin. Udvælgelse af årets kommune-vin sker ved afstemning, hvorefter Byrådet udpeger, den rødvin og hvidvin som skal være årets kommune-vin. Vinene bruges i forbindelse med gaver samt når Brønderslev Kommune ellers er repræsenteret ved arrangementer og lignende.

Byrådet har i 2022 peget på Aromo fra Reserva Privada som årets rødvin samt Caleuche fra D.O Valle Central som årets hvidvin. Begge vine er fra Chile.

Ved udvælgelse af årets kommune-vin godkender Byrådet samtidig årets vin-kunstner, som udarbejder etiketten til kommune-vinen.

Byrådet har peget på Anna Johannsdottir som årets vin-kunstner.

Fagforvaltning for Børn og Kultur foreslår, at Kunstfonden godkender årets vin-kunstner.

Beslutning

Kunstfonden godkender valg af årets vin-kunstner.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Beslutning

Kunstfonden drøftede den fremtidige mødekultur. Der var enighed om fortsat at mødes, når der var ansøgninger til Kunstfonden eller øvrige punkter, som ellers ville kræve et møde.

Kunstfonden drøftede desuden kunstværker i rundkørslerne i Brønderslev Kommune. Forvaltningen skal til næste møde undersøge, hvorvidt der fortsat arbejdes på et kunstværk til rundkørslen ved Dronninglund. Forvaltningen skal derudover undersøge, om der i øvrigt er kunstværker i alle større rundkørsler i kommunen.

Til toppen

Opdateret 1. juli 2022
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach