Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 5. september 2013
Lokale: Mødelokale 220, Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Eddy Maarup var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Eddy Maarup var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet holder årlige fællesmøder.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst

 2. Evaluering af samarbejdet i indeværende periode

 3. Hvordan organiseres samarbejdet i den kommende periode?

 4. Eventuelt

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

1. Velkomst ved Peer Thisted, som udtrykte ønske om at der fremover afholdes faste årlige møder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

2. Evaluering af samarbejdet i indeværende periode

Perioden præget af, at der ikke har været afholdt faste møder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Ældrerådet påpeger, at der har manglet kontakt på det politiske niveau, men der har været god dialog med administrationen.

Ældreomsorgsudvalget har haft en opfattelse af, at der har været en god kontakt, men Ældrerådet har ikke altid haft en tilsvarende opfattelse. Ældrerådet påpeger mangel på høring i nogle sager, fx etablering af sygeplejeklinikken i Aså.

Ældrerådet opfatter sig selv som positive medspillere i forhold til budgetdrøftelserne.

Ældrerådet påpeger, at forslag til ældrepolitik er fremsendt til Ældreomsorgsudvalget, og Ældrerådet savner fortsat at Ældreomsorgsudvalget behandler sagen.

3. Hvordan organiseres samarbejdet i den kommende periode?

Vigtigt at der afholdes faste møder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget, gerne 1 møde om foråret og 1 møde om efteråret (efter budgetvedtagelsen).

Ældrerådet er positiv overfor brede tematiserede drøftelser, fx den ældre medicinske patient eller brug af velfærdsteknologi, men Ældrerådet vil stadig gerne høres om tilbud/ændringer m.v., som er tæt på borgerne.

Opfordring til at overveje, om der fremover er behov for fx et årligt fællesmøde mellem Ældrerådet og Handicaprådet.

4. Eventuelt

Ældrerådet imødeser en invitation til indvielse af det nye plejecenter, Støberiet.

Eddy Maarup var fraværende.

Til toppen


4. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
 1. Kommentarer vedrørende avisartikler og læserbreve i den senere tid

 1. Invitation til Ældrepolitisk konference torsdag den 10. oktober 2013 i Vingstedcentret. Gudrun Andersen, Eddy Marrup og John Heilemann deltager.

 1. Danske Ældreråds mailservice nr. 6/2013.

  1. Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger

  2. Pjece. Også et valg fra Hedensted

  3. Enlig eller samlevende

  4. Forsikring af frivillige i Sundhed og Omsorg

 1. Seniormesse i Brønderslev Hallen den 27. september 2013. Hvem gør hvad, og hvilke materialer skal vi have med? Der udsendes referat vedrørende fordelingen.

 1. Orienteringsmødet den 19. september i Brønderslev Hallen. Indbydelser er udsendt.

 1. Lokalplaner

  1. Solfangeranlæg i Asaa blev udleveret til Karen Nielsen

  2. Boligområde i Hjallerup blev udleveret til John Heilemann

 1. Karen Nielsen refererede blandt andet fra formands- og næstformandsmøde i Åbybro.

 1. Andre sager.

  1. Næste møde er den 7. oktober 2013

  2. Det nye plejecenter Støberiet i Brønderslev afleveres som planlagt den 30. september 2013. Indflytning i lejlighederne bliver den 9. og den 10. oktober 2013.

Eddy Maarup var fraværende.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer