Skip til hoved indholdet

Til sundhedsplejerskestuderende

  Hjem Borger Familie, børn og unge Sundhedsplejen Til sundhedsplejerskestuderende

Til dig som er sundhedsplejerskestuderende, og som vil vide mere om dit praktiksted

Her kan du læse en beskrivelse af sundhedsplejen og Brønderslev Kommune som uddannelsessted.

Læs om sundhedsplejerskestuderende

Sundhedsplejen, Brønderslev Kommune

Kontor afd. Vest: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev
Kontor afd. Øst: Karetmagervej 15A, 9330 Dronninglund.

Ledende sundhedsplejerske og uddannelsesansvarlig
Pernille Buhelt
Pernille.buhelt@99454545.dk 
9945 4512 - 5087 5234

Skolesundhedsplejerske og uddannelsesansvarlig
Christina Lammert
9945 5231 / 4124 9948

Sundhedsplejerske og uddannelsesansvarlig
Carina Hedegaard Bang
Telefon: 9945 4546 - 4017 3923

Kliniske vejledere er sundhedsplejersker med minimum 2 års erfaring.

Antal ansatte i Sundhedsplejen

 • 8 småbørnssundhedsplejersker
 • 5 skolesundhedsplejersker
 • 1 ledende sundhedsplejerske
 • 6 børneterapeuter - 3 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter
 • 2 tvillinge- og omsorgshjælpere i flexjob
 • 1 sekretær

Forholdet mellem timer tildelt småbørnssundhedsplejen og skolesundhedsplejen er 249 timer/uge - 160 timer/uge. En 60-40 fordeling. En hyppig fordeling i en delt ordning.
Som tommelfingerregel bruges ca. 50 % af arbejdstiden på samarbejde og administrative opgaver og de resterende 50 % på den direkte kontakt med børn og familier.

Eksempler på administrativt arbejde

 • Telefontid
 • journalskrivning
 • gruppemøder
 • personalemøder
 • faglig vejledning/supervision
 • kurser

Eksempler på samarbejdsrelationer

Tværfaglige møder internt og eksternt

Interne samarbejdspartnere:
 • Dagplejepædagoger
 • pædagoger i daginstitutioner
 • psykologer
 • støttekorps
 • småbørnsvejleder
 • tale/hørepædagog
 • socialrådgivere
 • børneterapeuter
 • fritidsguide
 • medarbejder i jobcenter
 • integrationsmedarbejdere
 • sygeplejersker i hjemmeplejen
Eksterne samarbejdspartnere: 
 • Læger i almen praksis
 • læger og sygeplejersker på somatisk og psykiatrisk sygehus
 • speciallæger
 • pædagoger
 • lærere
 • psykologer
 • tale/hørekonsulenter
 • synskonsulenter
 • specialteams
 • specialgrupper
 • plejefamilier

Sundhedsplejen er praktiksted for sygeplejestuderende, ca. 16 sygeplejestuderende pr. år, og over 3 år modtager sundhedsplejen 2 sygeplejersker under uddannelse til sundhedsplejerske.

Mødet med børn og familier

I Brønderslev Kommune har vi fokus på sundhedsplejerskens evne til at kunne skabe en samarbejdsrelation med barnet/familien, der bygger på tillid og respekt. Sundhedsplejersken møder familien med åbenhed, er sansende og opmærksom. Sundhedsplejersken bruger sine faglige kompetencer, sit faglige skøn, sin intuition og sin dømmekraft. Samtidig er sundhedsplejersken reflekterende over for sin egen rolle og andel i problemstillingerne, så hun kan skille egne problemstillinger fra familiernes. Det forventes dermed at rådgivning og vejledning gives ud fra et fagligt/teoretisk forankret perspektiv.

Formidling af sundhedsplejen

Sundhedsplejersken vejleder, rådgiver, coacher og underviser børn og familier.
Sundhedsplejersken formidler viden til kolleger, tværfaglige samarbejdspartnere, syge- og sundhedsplejestuderende og andre samarbejdspartnere. Desuden fungerer sundhedsplejersken som konsulent inden for eget fagområde, i det tværfaglige samarbejde og i institutioner.
Sundhedsplejens hjemmeside er ligeledes en del af denne vidensformidling.

Udvikling af sundhedsplejen

For til stadighed at udvikle sundhedsplejen holder vi ugentlige møder, hvor faglige problemstillinger diskuteres. Også i den daglige praksis foregår der en løbende refleksion og sparring. Vi har jævnligt kollegial respons.
Vi deltager i efteruddannelse, kurser og temadage. Vi bruger NOVAX journalsystem til dokumentation af sundhedsplejen for både småbørn og skolebørn. På sigt vil dette værktøj hjælpe os med at få opmærksomhed på relevante fokus- og indsatsområder.
Vi forsøger ligeledes at holde vores viden opdateret ved at sundhedsplejerskerne har adgang til den nyeste litteratur på vores fagområde.

Sundhedsplejens har udarbejdet procesplaner, instrukser og vejledninger på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt evidensbaseret viden.
Sundhedsplejen deltager i udarbejdelse af kommunes politikker inden for sundheds- og børneområdet; herunder sundhedspolitik, kost- og bevægelsespolitik, rusmiddelpolitik, sammenhængende børnepolitik m.v.
Den ledende sundhedsplejerske deltager i samarbejdsfora mellem region og kommuner vedr. udskrivelse efter fødsel, barselspleje og en tidlig indsats overfor gravide. Dette på baggrund af de regionale sundhedsaftaler.

Link til tilbuddene ved henholdsvis småbørnssundhedsplejen og skolesundhedsplejen:

 • at blive en familie - de enkelte familiemedlemmers trivsel
 • amning
 • trivsel
 • efterfødselsdepression
 • samspil og relationer barn/forældre, mor/far, søskende
 • søskende
 • søvn
 • kost
 • opdragelse og inddragelse
 • sygdomsforebyggelse og hygiejne
 • ulykkesforebyggelse
 • infektionssygdomme
 • motorisk og sproglig udvikling
 • mad og måltider
 • fysisk aktivitet
 • trivselsproblemer i skolen
 • hovedpine
 • mobning
 • enuresis
 • afføringsinkontinens
 • syns- og høreproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • indeklima
 • pubertet og seksualitet
 • seksuel sundhed
 • bevægeapparatet
 • rygning, stoffer og alkohol

Brønderslev Kommune er en landkommune.

Befolkningstallet er på ca. 35.000 indbyggere, heraf er ca. 8.800 i alderen 0-18 år.Der fødes ca. 400 børn om året. Fødselstallet er faldet de seneste år. Befolkningsprognoserne viser dog, at fødselstallet fremover vil være på ca. 400 fødsler årligt.
En tredjedel af befolkningen bor i hovedbyerne Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

En tredjedel bor i småbyer i kommunen, den sidste tredjedel bor på landet.
Befolkningen fordeler sig med 85 % i egen bolig og 15 % i socialt boligbyggeri.

I kommunen er der bosat mange flygtninge og indvandrere.

Du kan læse mere om Brønderslev Kommune og organiseringen her:

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Sundhedsplejen - Skolebørn

Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Lena Rydder Pedersen
Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 9945 5850

Telefontider
Tirsdag 9.00 - 14.00
Torsdag 9.00 - 14.00
Fredag 9.00 - 13.00

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen

Pernille Charlotte Work Buhelt

Afdelingsleder

Sundhedsplejerskerne
Tlf.: 9945 4981

Se sundhedsplejerskernes kontaktoplysninger under "kontaktoplysninger på sundhedsplejerskerne"

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback