Skip til hoved indholdet

Afholdelse af udendørs- og indendørs arrangementer

  Hjem Borger Fritid og foreninger Afholdelse af udendørs- og indendørs arrangementer

Opstilling af transportable konstruktioner, afholdelse af et større arrangement, midlertidig overnatning i lokaler eller midlertidig ændret anvendelse af bygninger, kan udløse krav om byggetilladelse.

Opstilling af transportable konstruktioner, afholdelse af et større arrangement, midlertidig overnatning i lokaler eller midlertidig ændret anvendelse af bygninger, kan udløse krav om byggetilladelse. 

Midlertidige transportable konstruktioner kan for eksempel være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner og storskærme.

Større arrangementer kan for eksempel være camping- og salgsområder, by- og markedsfester, loppemarkeder, stævner, koncerter og spejderlejre.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger kan for eksempel være arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling eller overnatning af mange personer i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger og fabrikshaller.

Læs mere her:

Læs mere om afholdelse af udendørs- og indendørs arrangementer

Hvis en certificeret konstruktion ikke kan opstilles i overensstemmelse med certificeringens betingelser (for eksempel afstandskrav til andre bygninger), kræver det en byggetilladelse.

 • Alle telte i mere end én etage.
 • Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m².
 • Transportable konstruktioner i mere end én etage.
 • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1 meter i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1 meter i højden.
 • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².
 • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Gangbroer, der er over 1 meter i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 • Alle overdækninger over gangbroer.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse til kommunen senest fire uger før, konstruktionen tages i brug. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om den transportable konstruktions indretning, forventet antal deltagere og anvendelse jævnfør Bygningsreglementet BR18 §§ 156-158.

Læs mere her:

 • Midlertidige camping- og salgsområder med op til 150 personer er ikke omfattet af bygningsreglementet, og kan således etableres uden tilladelse fra bygningsmyndigheden.
 • Midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse, forudsat at Bilag 11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand følges i sin helhed. Kan Bilag 11 ikke overholdes kræver etableringen en byggetilladelse.
 • Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, skal være modtaget senest fire uger før, området tages i brug.

Større arrangementer som for eksempel festivaler, koncerter, sportsstævner, cirkusforestillinger, camping- og salgsområder, by- og markedsfester, loppemarkeder og lignende, “kan udløse krav om byggetilladelse”
Hvis din konstruktion er nævnt herunder, og ikke skal bruges til overnatning, må du opsætte den uden byggetilladelse eller certificering. Opstillingen forudsætter dog at opstillingsperioden på den samme placering er mindre end seks uger:

 • Telte i én etage kun til privat brug.
 • Telte i én etage, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på højst 50 m².
 • Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 meter i højden og uden overdækning.
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 meter i højden og uden overdækning
 • Gangbroer der er højst 1 meter over terræn og uden overdækning.
 • Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.

Læs mere her:

Hvis dit arrangement tidligere har krævet byggetilladelse og er en tilbagevendende begivenhed med samme placering, vil det kræve en byggetilladelse hver gang.
Har en certificeret brandrådgiver tidligere godkendt en pladsfordelingsplan eller arrangementsplan, kan disse anvendes fremadrettet uden krav om byggetilladelse, så længe de ikke ændres.

Byggesagsbehandling

Timebaseret takst - pr. time 936,00

Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Første uge 500,00
Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Byggesag

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4685
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider:
Mandag - fredag 08.00 - 12.00

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback