Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og foreninger Tilskud og puljer Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde

§ 18-puljen skal understøtte det frivillige sociale arbejde i kommunen

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, og står I og mangler en økonomisk håndsrækning for at få en god idé omsat til virkelighed, så har I mulighed for at søge midler fra § 18-puljen, jf. Lov om Social Service § 18 stk. 2.

Det er Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, der har kompetencen til at bevilge tilskud efter § 18, efter forudgående indstilling fra Frivilligrådet.

Læs om § 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde

For at komme i betragtning til § 18-puljen skal aktiviteten, som du/I søger støtte til, være karakteriseret som frivilligt socialt arbejde og være målrettet socialt sårbare borgere i Brønderslev Kommune.

Frivilligt socialt arbejde betyder, at arbejdet er ulønnet og er til glæde og gavn for andre og udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang.

Som udgangspunkt prioriterer Brønderslev Kommune at støtte lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Regionale foreninger med aktiviteter målrettet socialt sårbare borgere i kommunen kan dog også komme i betragtning.

Foreningens aktiviteter eller indsatser kan fx være målrettet:

 • Diverse sygdomsgrupper
 • Ensomme
 • Ældre med begrænset eller intet netværk
 • Kvinder og mænd i krise
 • Borgere med handicap
 • Misbrugere eller tidligere misbrugere
 • Hjemløse
 • Sindslidende
 • Udsatte børn og unge
 • Integrationsborgere
 • Pårørende til ovenstående grupper

Eksempler på formål som du/I kan søge tilskud til fra § 18-puljen:

 • Integration af socialt sårbare børn, unge, voksne og ældre
 • Initiativer for sygdomsgrupper
 • Rådgivning for sårbare grupper
 • Besøgsvennetjenester
 • Indsatser målrettet sindslidende og ensomme
 • Vågetjenester
 • Lektiecafé for børn med særlige udfordringer
 • Aktiviteter for borgere med fysisk handicap
 • Bevægelsesaktiviteter for udsatte grupper

Administrationsgrundlaget omfatter retningslinjer for tildeling af midler fra § 18-puljen.

Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er det afgørende. Derfor gives der som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, faste driftsudgifter, transport osv.

Der kan søges § 18-midler fra 3 forskellige puljer:

1. Den ordinære § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde
Denne pulje kan søges til indsatser, der falder ind under ovenstående formål.

2. § 18-puljen til særlige indsatsområder
Denne pulje kan søges til særlige indsatsområder, som fastlægges af Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet på et årligt samarbejdsmøde i november måned.

3. Støtte til transportudgifter forbundet med vågetjenester
Der afsættes en særlig pulje af § 18-midlerne på 10.000 kr. årligt, som kan søges af vågetjenesterne til dækning af udgifter til transport.

Der er ansøgningsfrist til alle 3 puljer én gang om året den 15. marts.

For at søge om tilskud fra § 18-puljen, skal du/I ansøge via selvbetjeningsløsningen.

Ansøgningsskemaet udfyldes digitalt eller printes ud og sendes.

Du/I skal sørge for, at det sociale formål med aktiviteten og målgruppen er tilstrækkeligt og udtømmende beskrevet, og du/I skal altid vedlægge budgettet for det ansøgte beløb – uanset beløbet, som du/I ansøger om.

Du/I kan få hjælp til at udfylde ansøgningen hos:

Sekretær Ann Corfixen
Tlf.: 9945 4442

Når du/I søger om tilskud fra § 18-puljen skal følgende administrative retningslinjer være opfyldt:

 • Foreningen skal have CVR-nummer og være tilmeldt digital post – enkeltpersoner skal søge med eget CPR-nummer og være tilmeldt digital post.
 • Du/I skal indsende et regnskab for det bevilgede beløb 1. juni året efter bevillingsåret.

Når du/I har udfyldt og fremsendt ansøgningen, modtager du/I via digital post en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen.

Du/I modtager skriftlig tilbagemelding på, om du/I har fået bevilget eller fået afslag på ansøgningen, når vi har behandlet ansøgningen.

Brønderslev Kommunes frivilligpolitik beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med de organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde.

 • Læs Frivilligpolitikken (nyt vindue)

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Støtte til frivilligt socialt arbejde

Ann Kristine Corfixen

Sekretariatsmedarbejder

Lone Larsen

Afdelingsleder

Aktivitet og Frivillige

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback