Skip til hoved indholdet

Oplevelser i naturen

    Hjem Borger Naturoplevelser og kultur Skove og strande Oplevelser i naturen

Der venter dig unikke naturoplevelser i vores kommune

Brønderslev Kommune giver dig mulighed for smukke naturoplevelser i bl.a. Jyske Ås, Dronninglund Storskov, Sømosen, Store Vildmose og Søheden Skov. Du kan også besøge vores mange andre skove, søer, åer og vandløb eller tage en tur til stranden. I de fleste områder kan du vandre og cykle, og i nogle områder kan du færdes til hest. En stor del af kommunens naturoplevelser ligger bynært.

Læs mere om oplevelser i naturen

Øster Møllesø ligger i Dronninglund by og er på 24.000 m2. Søen ligger i et smukt skovområde, og går du en tur rundt om søen, kan du få fin udsigt over vandet. Ved parkeringspladsen ligger Øster Mølle, som er en vandmølle fra det 16. århundrede og har tilhørt Dronninglund Slot. Ved søen ligger også Arboretet, hvor der er udplantet træer fra forskellige steder i verden. Søen blev genoprettet i 1976 af Dronninglund Borgerforening og Fonden for Træer og Miljø.

Klokkerholm Møllesø ligger lige uden for Klokkerholm by og er med sine 10 ha Vendsyssels største sø. Søen ligger i et smukt, fredet naturområde, og du kan gå en tur rundt om søen på en vedligeholdt sti, der er ca. 2,5 km lang. Ved søen er der et rigt fugleliv, især i den østlige del, hvor du ofte kan se svaner. I den vestlige del af søen må du fiske efter særlige bestemmelser. Søen blev genetableret i 1979 af Klokkerholm Samvirke efter at have været tørlagt i 65 år.

Hjallerup Sø ligger bynært lige bag Hjallerup Mekaniske Museum og blev indviet i 2009. Ved søen står kunstværket Ekko af Thilo Frank, som blev opført i 2012. Hjallerup Samvirke har været drivkraft bag etablering af både søen og kunstværket.

Asaa havn var tidligere en travl fiskerihavn, men bliver nu mest brugt som lystbådehavn, hvorfra du kan sejle ud på fisketur. Ved Asaa ligger også en fin badestrand, hvor du kan få et dyp i havet. Stranden har de sidste mange år haft det Blå Flag, der sikrer, at du får en god oplevelse ved stranden.

Jyske Ås er en kuperet højderyg, som blev dannet af smeltende is, sten, grus, ler og sand fra gletsjere under sidste istid. Højderyggen er mere end 2 km bred og strækker sig over 38 km fra Dronninglund i syd til Østervrå i nordvest. Flere af åsens bakketoppe er mere end 100 meter over havoverfladen, og punktet Knøsen er med sine 136 meter det højeste i Nordjylland. 
Jyske Ås rummer en smuk natur af marker, heder, moser og skov med et rigt dyre- og planteliv. I landskabet kan du også finde spredte landdysser og gravhøje. Du kan vandre og cykle på afmærkede ruter og overnatte på primitive lejrpladser i området.

Dronninglund Storskov ligger i den sydlige ende af Jyske Ås og dækker et areal på 961 ha. Det kuperede terræn giver dig mulighed for flotte udsigtspunkter, bl.a. Nordjyllands højeste punkt Knøsen, som ligger 136 meter over havoverfladen. Storskoven rummer smuk natur og en højmose, Sømosen, som er en idyllisk naturperle, der er et besøg værd. I skoven kan du vandre og cykle eller ride en tur på den afmærkede riderute, hvis du køber et ridekort.

Sømosen er en højmose, som ligger i den sydlige del af Dronninglund Storskov inde mellem det kuperede terræn i Jyske Ås. Mosen er en smuk naturperle med hængesæk og åbent vand. Ved Sømosen er der en parkeringsplads og en sti, så du kan gå en tur rundt om mosen. Undervejs er der borde og bænke, så du kan nyde medbragt mad med udsigt udover vandet.
Sømosen var op til forrige århundrede hjemsted for rejsende markedsfolk, artister, gøglere og musikanter, der var tiltrukket af mosens afsides beliggenhed. De bosatte sig om vinteren i primitive hytter og jordhuller, mens de om sommeren drog rundt i landet og optrådte. Flere steder langs mosens nordside kan du i dag stadig se omrids af disse jordhytter.

Store Vildmose er resterne af det, der tidligere var Europas største højmose. Mosen ligger i Brønderslev og Jammerbugt Kommune sydvest for Brønderslev by. Op til Jernalderen blev området dyrket som tørt land, men fra omkring 1500 f.Kr. skabte klimaforandringer højmosen. Staten opkøbte fra 1920’erne og frem til 1950’erne store dele af området, som blev drænet og opdyrket. I dag anvendes en del af området til landbrug og kreaturgræsning, men mosen dækker stadig et areal på 450 ha, som er fredet.
Store Vildmose rummer særpræget natur og historiske, menneskelige spor fra før tørvedannelsen, bl.a. trædestenene ved Aaby Bjerg og gravhøjene i Grishøjgård Krat. Mosen har også et rigt fugleliv, som du kan opleve fra Naturstyrelsens fugletårn ved Manna Mosevej. I vinterhalvåret kan du bl.a. se fouragerende rovfugle og store flokke af gæs og svaner. Du kan vandre og cykle i området eller besøge egns- og oplevelsescenteret Vildmoseporten.

Brønderslev Kommune har 15 forskellige skove, som dækker et areal på 120 ha. Af disse ligger 14 skove bynært - under 1 km fra byerne. Kommunens største skov er Søheden Plantage på 42 ha, som er en del af det smukke, fredede naturområde Søheden Skov. Der er offentlig adgang til alle de kommunale skove, så du kan gå, cykle eller ride en tur. I kommunen ligger også flere private skove, hvor du kan have adgang.

Landskabet i Brønderslev Kommune gennemskåret af mange åer og vandløb, bl.a. Vendsyssels største og længste vandløb, Ryå. Ryå har sit udspring i Jyske Ås, løber langs kanten af Store Vildmose og udmunder i Limfjorden. Derudover kan der nævnes Gerå, Sørå, Voer Å og Klavsholm Å.

I kommunens åer og vandløb kan du fiske, sejle i kano eller nyde naturen og bl.a. opleve isfugle eller oddere. Kommunens åer og vandløb giver også naturen stor biologisk mangfoldighed, da de er levested for mange planter, dyr og insekter.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Natur

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lukkedage i administrationen

Mads Krogh Ørtved

Naturmedarbejder

Ida Christina Hansen

Naturmedarbejder

Matilde Skjoldager

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback